Week 2 Level 2

5  1    40 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
pracownia komputerowa
Nasza pracownia komputerowa została wyremontowana.
Lernen beginnen
computer lab
Our computer lab has been redecorated.
zobowiązanie
W zeszłym roku podjęliśmy zobowiązanie do zmniejszenia emisji.
Lernen beginnen
commitment
Last year we made a commitment to reduce emissions.
niedbały
Straty wynikające z niedbałej pracy są poważne.
Lernen beginnen
careless
The loss resulting from careless work is very serious.
salon samochodowy
Otworzył nowy salon samochodowy.
Lernen beginnen
car dealership
also: car showroom
He has opened a new car dealership.
wyzwanie
To było wielkie wyzwanie, któremu musieliśmy stawić czoła.
Lernen beginnen
challenge
It was a great challenge we had to face.
bezpłatny
Wszystko to jest bezpłatne i nie musisz płacić.
Lernen beginnen
complimentary
All this is complimentary and you don't have to pay.
kupiec
Firma nie znalazła jeszcze kupca.
Lernen beginnen
buyer
The company has not found a buyer yet.
+33 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(Insgesamt 1.086 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.