das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

to graduate from auf Polnisch:

1. ukończyć ukończyć


musisz ukończyć studia zanim zostaniesz ojcem.
Udało nam sie ukończyć projekt na czas

Polnisch Wort "to graduate from"(ukończyć) tritt in Sätzen auf:

słówka z lekcji 11.11.19
Angielski C1- teksty
My everyday life
whatbis what
Business English - words

2. ukończyć studia ukończyć studiaPolnisch Wort "to graduate from"(ukończyć studia) tritt in Sätzen auf:

geodesy section one
1 wejsciowka sem 4
Słówka PL-ANG

3. ukończyć szkołę ukończyć szkołę


Najpierw muszę ukończyć szkołę i następnie zdać egzamin wstępny na uniwersytet.

Polnisch Wort "to graduate from"(ukończyć szkołę) tritt in Sätzen auf:

Zwroty zamiennę do let me think
Agnieszka - Lista 11 P-A
3. JOB INTERVIEW

4. absolwent absolwent


Każdy absolwent naszego uniwersytetu ma za sobą co najmniej dwa lata nauki angielskiego z natywnym lektorem.

Polnisch Wort "to graduate from"(absolwent) tritt in Sätzen auf:

Personal details