das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

unfair auf Polnisch:

1. niesprawiedliwy niesprawiedliwy


niesprawiedliwy dla kogoś
Jesteś niesprawiedliwy.

Polnisch Wort "unfair"(niesprawiedliwy) tritt in Sätzen auf:

Ważne daty z historii Polski 960-1138
300 najważniejszych określeń po angielsku 175 - 200
America’s most ridiculous laws
300 najważniejszych określeń po angielsku
personality - osobowość 2/2

2. nieuczciwy nieuczciwy


Oni są nieuczciwymi ludźmi i będą próbowali wziąć od ciebie 5 dolarów.
Wiele polityków jest nieuczciwych.
Jest inteligentny, ale nieuczciwy.

Polnisch Wort "unfair"(nieuczciwy) tritt in Sätzen auf:

New Matura Solutions Pre-Intermediate Unit 3
New Matura Solutions, Pre-Intermediate, Unit 3- Ho...
Unit 3 solutions pre-int
Angielski repetytorium
unit 3 house and home

3. nie fairPolnisch Wort "unfair"(nie fair) tritt in Sätzen auf:

Unit 5 (ciąg dalszy)
Getway Plus Unit 5
UNIT 5 - SŁÓWKA
druga połowa
Moja pierwsza lekcja

4. nie w porządku


Coś jest z nią nie w porządku.

Polnisch Wort "unfair"(nie w porządku) tritt in Sätzen auf:

korepetytor 11-15

5. fair


It’s not fair!
Ice hockey, horse shows, the music trade fair Popkomm and other events take place here.
a book fair / the Frankfurt Book Fair / a trade fair (=where companies show their newest products)
I promise you'll get a fair share.
Zwycięstwo jest ważne, ale gra fair jest ważniejsza. Trzeba zrozumieć, że nie samo zwycięstwo się liczy.

Polnisch Wort "unfair"(fair) tritt in Sätzen auf:

prefix and negative words

6. nieuczciwy niesprawiedliwy