É - das Wörterbuch Spanisch Minus Slowakisch

español - slovenský jazyk