das Wörterbuch Französisch Minus vietnamesisch

Français - Tiếng Việt

vue in Vietnamesisch:

1. xem xem


Làm thế nào bạn có thể xem ti vi cả ngày vậy?
Thuyết của ông ta đáng được xem xét.
Ông ấy từ chối xem xét đề nghị của tôi.
Làm ơn cho xem vé.
Các em hãy tìm hiểu xem ý nghĩa của bài thơ này là như thế nào.
Chúng ta sẽ xem.
Bạn có thích xem phim không?
Chúng mình hãy đi xem truyền hình.
Tôi cho các bạn của tôi xem những cái bưu thiếp ảnh đó.
Bạn nên xem phim này nếu có cơ hội.
Bobby được phép xem ti vi đến 7 giờ.
Có 1000 cuốn phim phải xem trước khi chết.
Yêu cầu anh chị cho xem giấy tờ xe.
Tôi vừa xem triển lãm ký họa về chiến tranh.
Thể lệ thi tuyển hoa hậu được yết thị rồi đó, xem đi.

2. cảnh cảnh


Cẩn thận cái cạnh cửa sổ.

3. nhìn


Hãy nhìn vào gương.
Nhìn anh ta như thể đã không ăn gì trong nhiều ngày.
Billy, hãy cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh ở đây nữa.
Ngay khi nhìn thấy người mẹ, đứa trẻ đã liền nín khóc.
Làm sao bạn luôn đạt điểm tốt như vậy ở trường chứ? Thậm chí tôi chưa bao giờ nhìn thấy bạn mở sách ra đọc.
Nhìn xa được đến đâu, vẫn chỉ trông thấy một cánh đồng lúa mỳ.
Những cây này sẽ che ngôi nhà mới của chúng tôi khỏi cái nhìn của thiên hạ.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chiếc ca nô dưới nước màu vàng.
Bạn có nhìn thấy cái di động của mình đâu không? -- "Nó ở trên bàn ấy."
Jim nhìn sang phải và sang trái trước khi qua đường.
Nó nhìn thấy miếng cao dán nhỏ trên đầu gối trái cô ấy.
Cửa sổ nhìn ra sân.
Cách tốt nhất để biết một nước như thế nào là tới đó để nhìn tận mắt.
Họ nhìn nhận anh ta như người lãnh đạo.
Nhìn quả biết cây, nhìn việc biết người.