das Wörterbuch italienisch Minus Polnisch

italiano - język polski

valutazione auf Polnisch:

1. oszacowanie oszacowanie


To spowalnia produkcję i uniemożliwia nam oszacowanie.

2. ocena ocena


Na tym tle ocena ostatnich wydarzeń może być trudna.
Ostateczna ocena programu będzie możliwa dopiero po jego zakończeniu.
krytyczna ocena
Jej ocena sytuacji jest daleka od obiektywnej
ocena zadań

Polnisch Wort "valutazione"(ocena) tritt in Sätzen auf:

fare la lavatrice