das Wörterbuch italienisch Minus Polnisch

italiano - język polski

vantaggio auf Polnisch:

1. zaleta


zaleta bycia
To duża zaleta tej pracy!

Polnisch Wort "vantaggio"(zaleta) tritt in Sätzen auf:

lekcja 1 polski-włoski
życie codzienne

2. korzyść


sędzia Hilary wydał wyrok na korzyść Anthonego, tak że Anthony został ukarany grzywną zamiast więzieniem
wzajemna korzyść
jaka jest korzyść z twojej przygody?
Obróciłem wydarzenia na swoją korzyść.
Jaką korzyść widzisz w mieszkaniu w Wielkiej Brytanii zamiast w Polsce?
Jaka korzyść płynie z zatrudniania Ukraińców?
Na korzyść, panie przewodniczący, wszystkich obywateli!
Ten dowód świadczył na jego korzyść.

Polnisch Wort "vantaggio"(korzyść) tritt in Sätzen auf:

Słownictwo Włoskie C1 501-525 - Vocabolario Italia...
Lekarz i sport