das Wörterbuch niederländisch Minus Polnisch

Nederlands, Vlaams - język polski

eigendom auf Polnisch:

1. własność własność


Jak mogę odzyskać moją (osobistą) własność?
Nie wolno wchodzić bez pozwolenia na czyjąś własność.
Obecnie to jest własność mojej mamy.
Miał ten pokój na własność.
Japonia uważa Kuryle Południowe za swoją własność.
własność intelektualna
W języku prawa "własność" i "posiadanie" są dwoma różnymi pojęciami.
własność państwowa
posiadać, mieć na własność
Czy własność intelektualna jest dobrze chroniona w Twoim kraju?
własność znaku handlowego i związanej z nim wartości firmy
To jest własność prywatna
To jest prywatna własność
prywatna, wspólna własność
Złodzieje szanują własność. Chcą tylko, by własność ta stała się ich własnością, by mogli szanować ją jeszcze dogłębniej.

2. właściwość właściwość3. nieruchomość nieruchomość


obciążać nieruchomość hipoteką
Luis kupił nieruchomość we Francji.

Polnisch Wort "eigendom"(nieruchomość) tritt in Sätzen auf:

Repetytorium Edek b2/c1 nl