das Wörterbuch Polnisch Minus Englisch

język polski - English

jaszczurka Englisch:

1. lizard lizard


She has a tattoo of a lizard on her thigh.
If you cut the tail off of a lizard, it will grow back.
She looked at the lizard
An iguana is a type of large lizard.
A lizard has got spots.
When we opened the window, a tiny green lizard ran up the wall of the cottage.
I have a beautiful green lizard.
I have two dogs, two cats and a lizard

Englisch Wort "jaszczurka"(lizard) tritt in Sätzen auf:

Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 1-4
unit 4 powtórka upstream intermediate Progress
ang-zajecia-nanny state, nature's secret
Animals – Basic Polish Vocabulary
Animals and plants / Świat zwierząt i roślin)

2. sleeker sleeker


I've gotten much fitter, sleeker, and sexier thanks to all this running from the cops.

Englisch Wort "jaszczurka"(sleeker) tritt in Sätzen auf:

Fiszki z książki - "Judas Ram" (Sam Merwin)
Fiszki z książki - "Kittyleen" (Sophie May)
Fiszki z książki - "Farm Ballads" (Will Carleton)
Fiszki z książki - "The Land of Look Behind" (Paul...
Fiszki z książki - "Among the Pond People" (Clara ...