das Wörterbuch Polnisch Minus Englisch

język polski - English

znać Englisch:

1. to know


to know sth from one's own experience

Englisch Wort "znać"(to know) tritt in Sätzen auf:

Tytuł lekcji (np. Owce po angielsku)
Egzamin gimnazjalny słówka do ćw. 7 i 9
Słownictwo do egzaminu Cambridge Starters: Szkoła ...
Sports - other words
czasowniki nieregularne

2. be aware of


So, we need to be aware of what kind of signals we're sending out.
you learn what to be aware of when defing new units

Englisch Wort "znać"(be aware of) tritt in Sätzen auf:

Unit 8- Chujki morawa powracają
czasowniki do matury

3. be familiar with


After my presentation, you will be familiar with the latest trends in lobby design.

Englisch Wort "znać"(be familiar with) tritt in Sätzen auf:

ang test dział 1
operon rozsz. 2017

4. know knew knownEnglisch Wort "znać"(know knew known) tritt in Sätzen auf:

nieregularne czasowniki
Irregular verbs

5. know knew knowEnglisch Wort "znać"(know knew know) tritt in Sätzen auf:

nieregularne poprawa
irregular verbs 2
Iregular verbs