das Wörterbuch Polnisch Minus Polnisch

język polski - język polski

biologia auf Polnisch:

1. biologiaPolnisch Wort "biologia"(biologia) tritt in Sätzen auf:

III, IV, lekcjA

2. tak biologia3. biologia to nauka przyrodnicza badająca budowę i czynności życiowe organizmów4. nauka zajmująca się badaniem budowy i czynności życiowych organizmów oraz zależności pomiędzy nimi5. jest nauką przyrodniczą6. nauka zajmująca się badaniem życiaPolnisch Wort "biologia"(nauka zajmująca się badaniem życia) tritt in Sätzen auf:

I i II DZIAŁ