das Wörterbuch Polnisch Minus Russisch

język polski - русский язык

egoistyczny Russisch:

1. эгоистичный эгоистичный


Это очень эгоистичный человек.

Russisch Wort "egoistyczny"(эгоистичный) tritt in Sätzen auf:

Emocje i poczta
мои русский1

2. эгоистичен


Он очень эгоистичен.

Russisch Wort "egoistyczny"(эгоистичен) tritt in Sätzen auf:

związek, dzieci

3. эгоистическийRussisch Wort "egoistyczny"(эгоистический) tritt in Sätzen auf:

cechy charakteru pozytywne i negatywne