das Wörterbuch Polnisch Minus schwedisch

język polski - Svenska

jeden Schwedisch:

1. ett


ett hund
Ubåten var tvungen att bryta igenom ett tunt istäcke för att kunna gå upp till ytan.
Detta är ett litet steg för en människa men ett jättekliv för mänskligheten.
Pojken tömde tallriken på ett ögonblick.
I medicinsk forskning är ett av de största problemen att ta reda på orsaken till sjukdomen.
Ett år senare föddes Paul.
När jag besökte deras lägenhet, var paret mitt i ett gräl.
Ett stort djur rymde från zoo.
Pojken var så trött att han inte kunde ta ett steg till.
De hårda kraven är ett villkor för att Grekland ska få de 60-70 miljarder euro som behövs för att undvika en statskonkurs.
Ett ögonblicks tvekan kan kosta en pilot livet.
Jag trodde aldrig att ett såhär fint hotell skulle finnas på en sådan här plats.
Ena sidan av ett mynt kallas för 'krona' och den andra kallas för 'klave'.
Sen sjöng jag en dum låt om en myra som försökte brottas med ett tuggummi.
Ett kilo ketchup motsvarar två kilo tomater.

Schwedisch Wort "jeden"(ett) tritt in Sätzen auf:

Nummer på polska
1000 słówek szwedzkich
Szwedzki słówka
szweckie liczby

2. en


Hon har en plan
Gud är en fantasifigur skapad för att få oss att känna oss bättre om vår okunnighet om vår egen existens.
Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap.
Det är mycket ovanligare för en person att vara politiskt medveten än att vara politiskt aktiv.
Coles axiom: Summan av intelligensen på planeten är en konstant; befolkningen växer.
Varför är en del översättningar gråa?
En liter mjölk innehåller ungefär trettio gram protein.
Iberismen är en rörelse för att ena de iberiska folken och nationerna såsom Katalonien, Kastillien, Portugal, Galicien, Baskien, Andalusien...
Sen sjöng jag en dum låt om en myra som försökte brottas med ett tuggummi.
De hårda kraven är ett villkor för att Grekland ska få de 60-70 miljarder euro som behövs för att undvika en statskonkurs.
”Jag är hungrig”, sa den lilla vita kaninen, så de stannade och åt blomman av en stor hyasint.
Om jag är homosexuell, är det en synd?
Jag har blivit ombedd att informera dig om att din far har dött i en olycka.
Jag köpte en grön soffa igår, men den gick inte in genom dörren, så jag fick lämna tillbaka den.
En av fördelarna med att bo i en demokrati är att man får säga vad man tycker och tänker.