das Wörterbuch Polnisch Minus türkisch

język polski - Türkçe

syn kreuzten Beinen:

1. oğlum oğlum


Oğlum kadınların erkeklerden daha güçlü olduklarını düşünüyor.
Oğlum saati okuyabiliyor.
Benim bir oğlum ve bir de kızım var. Oğlum New York'ta ve kızım da Londra'da.
Oğlum henüz düzenli olarak katılımda bulunamıyor.
En büyük oğlum Lech Zaręba'dır.
Oğlum bir Lincoln olmak istiyor.

2. oğul oğulTürkisch Wort "syn"(oğul) tritt in Sätzen auf:

TRZEBA ZNAĆ NA PAMIĘĆ
Ludzie - Kişiler