Wstęp do antybiotyków

 0    41 Datenblatt    pawelt
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
grupy beta-laktamów (7)
Lernen beginnen
penicyliny, +inh., cafalosporyny/cefamycyny, monobaktamy, trójbaktamy, penemy, karbapenemy
Grupy blokujące syntezę ściany kom. (5)
Lernen beginnen
beta-laktamy, glikopeptydy (wankomycyna, teikoplanina), fosfomycyny, bacytracyna, polimyksyna(?! ta ostatnia to chyba błąd)
grupy uszkadzające błonę protoplamatyczną (2)
Lernen beginnen
polimyksyny i p/grzybiczne
grupy blokujące synt DNA (6)
Lernen beginnen
kotrimoksazol, chinolony, nitrofurany, metronidazol, rifamycyny, leki p/wirusowe
grupy blokujące synt białka (5)
Lernen beginnen
chloramfenikol, aminoglikozydy, tetracykliny, makrolidy, kw. fusydowy
który lek działa na mRNA (ściślej: RNA polimerazę)?
Lernen beginnen
rifampicyna
Jak działają tetracykliny?
Lernen beginnen
wiążą się do 30S i hamują wiązanie tRNA do kompleksu mRNA-rybosom
Jak działa streptomycyna (aminoglikozydy)?
Lernen beginnen
wiąże się do 30S, zmienia jej kształt i zaburza odczytywanie mRNA
Jak działają makrolidy?
Lernen beginnen
wiążą się do 50S (dokładniej 23S) i hamują translokację rybosomu wzdłuż mRNA
Jak działa chloramfenikol?
Lernen beginnen
wiąże się do 50S i hamuje tworzenie łańcucha peptydowego
Które antybiotyki wiążą się z 50S rybosomu?(5)
Lernen beginnen
Makrolidy, streptograminy, chloramfenikol, klindamycyna (linkozamidy), linezolid
Które antybiotyki wiążą się z 30S rybosomu?(3)
Lernen beginnen
Aminoglikozydy, tetracykliny, mupirocyna (stosowana miejscowo)
Z czego wynika selektywna toksyczność antybiotyków i chemioterapeutyków? (4)
Lernen beginnen
1. ssaki nie mają ściany komórkowej, 2. gyraza (punkt uchwytu chinolonów) występuje tylko u prokariota, 3. Eukariota mają rybosomy 80S a nie 70S, 4. Chloramfenikol blokuje również rybosomy 70S w mitochondriach (mitorybosomy)
Antybiotyki bakteriostatyczne vs bakteriobójcze (5)
Lernen beginnen
1. czas podawania bakteriostatyków powinien być odpowiednio długi, 2. ant. bakteriobójcze są zwykle pierwszym wyborem, 3. indeks terapełtyczny lepszy dla bakteriobójczych, 4. szybszy rozwój odporności na bakteriobójcze 5. przy silnych toksynach bakteryjnych lepsze antybiotyki hamujące synt. białek
MIC - definicja
Lernen beginnen
min. stęż. hamujące wzrost bakterii w ciągu 24h.
MBC - definicja
Lernen beginnen
najmniejsze stężenie zabijające 99,9% bakterii w kolonii
efekt poantybiotykowy
Lernen beginnen
zahamowanie wzrostu bakterii nawet wtedy, gdy stężenie leku spada poniżej MIC w ognisku zakażenia
efekt poantybiotykowy - jakie leki?
Lernen beginnen
aminoglikozydy i makrolidy
działanie p/bakteryjne zależne od czasu gdy c>MIC (2)
Lernen beginnen
beta-laktamy, makrolidy
działanie p/bakteryjne zależne od c max (3)
Lernen beginnen
aminoglikozydy, chinolony, karbapenemy
efekt paradoksalny
Lernen beginnen
wysępuje gdy małe c leku działa a na duże stęż drobnoustój jest odporny. Proteus vulgaris i cefalosporyny
Cele leczenia skojarzonego (3)
Lernen beginnen
1. spotęgowanie działania bakteriobójczego, 2. poszerzenie spektrum 3. zmniejszenie ryzyka oporności (gruźlica - nie wolno stosować monoterapii)
antybiotyk bakteriostatyczny + bakteriostatyczny
Lernen beginnen
synergizm hiperaddycyjny -> możliwe działanie bójcze
antybiotyk bakteriobójczy + bakteriobójczy
Lernen beginnen
OK, jeśli jeden w stęż inhibicyjnym a drugi w subinhibicyjnym. antagonizm przy stęż inhibicyjnych
antybiotyk bakteriobójczy + bakteriostatyczny
Lernen beginnen
jeśli obniżona wrażliwość na antybiotyk bakteriobójczy -> synergizm, jeśli wrażliwość jest duża -> antagonizm
Skojarzenia lekowe (3)
Lernen beginnen
penicyliny/beta-laktamy + aminoglikozydy (nasilenie działania bójczego, stosowane np w terapii empirycznej zapalenia płuc), makrolidy + metronidazol (beztlenowce), fluorochinolon + imipenem (P. aeruginosa)
Antybiotyki p/wskazane w niewydolności nerek (5)
Lernen beginnen
amfoterycyna B, cefalosporyny, aminoglikozydy, polimyksyny, wankomycyna,
Antybiotyki wymagające korekcji dawki w niewyd. nerek (5)
Lernen beginnen
penicyliny (w tym G), cefalosporyny, linkozamidy, metronidazol, kotrimoksazol
Antybiotyki stosowane w czasie ciąży i laktacji (3)
Lernen beginnen
amoksycylina, cefalosporyny I/II, erytromycyna
Uszkodzenie szpiku (agranulocytoza, przejściowa depresja) (2)
Lernen beginnen
penicyliny, chloramfenikol.
objawy neurologiczne/drgawkotworcze (2)
Lernen beginnen
penicyliny, fluorochinolony
hepato- i nefro-toksyczność (3)
Lernen beginnen
tetracykliny, aminoglikozydy, polimyksyny
ototoksyczność(2)
Lernen beginnen
aminoglikozydy, wankomycyna
zaburzenia rozwoju kości i zębów
Lernen beginnen
tetracykliny
działanie na zawiązki kości i stawów
Lernen beginnen
fluorochinolony
toksyczność na drogi oddechowe - zwłóknienia płuc i stany astmatyczne
Lernen beginnen
nitrofurantoina
toksyczność na wątrobę - postacie (4)
Lernen beginnen
ostre zapalenie, żółtaczka, wzrost enzymów, martwica
toksyczność na wątrobę - leki (3)
Lernen beginnen
penicyliny, tetracykliny, erytromycyna
toksyczność na nerki
Lernen beginnen
aminoglikozydy
toksyczność na OUN + ototoksyczność
Lernen beginnen
chinolony, aminoglikozydy
toksyczność na nerwy obwodowe
Lernen beginnen
aminoglikozydy, cefalosporyny

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.