wyjaśniając swoją pracę

 0    20 Datenblatt    amemikos
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wyjaśniając swoją pracę
Lernen beginnen
explaining your job
przedstawiać się
Gdy się przedstawiasz w zwyczaju jest powiedzieć coś o swojej pracy i gdzie pracujesz.
Lernen beginnen
introduce
When you introduce yourself, it is common to say something about your job and where you work.
Ja jestem projektantem grafiki.
Lernen beginnen
I'm a graphic designer.
Pracuję jako konsultant.
Lernen beginnen
I work as a consultant.
Pracuję dla firmy medialnej.
Lernen beginnen
I work for a media company.
Świadczymy usługi projektowania stron internetowych.
Lernen beginnen
We provide web design services.
Jestem odpowiedzialny za zarządzanie projektami / zarządzających projektem.
Lernen beginnen
I'm responsible for project management/ managing projects.
Moim głównym zadaniem jest spotykanie się z klientami, sprzedaż naszych usług.
Lernen beginnen
My main role is to meet with clients, sell our services.
sprzęt, wyposażenie
Lernen beginnen
equipment,
wprowadzanie, wpisywanie
Lernen beginnen
entering
spodziewać się dużego wzrostu
Lernen beginnen
expect a big increase
On ma nadzieję na dalszą ekspansję do Ameryki Południowej przez następne pięć lat.
Lernen beginnen
He hopes to expand further into South America during the next five years.
parokrotnie
Lernen beginnen
several times
relacje, związek
Lernen beginnen
relationship,
połaczenie, związek
Mam problemy z moim połączeniem internetowym.
Lernen beginnen
connection,
I'm having problems with my Internet connection.
granica
Lernen beginnen
granica Englisch
border
warunki
Warunki geograficzne mogą być częścią regionu Ameryki Północnej
Lernen beginnen
terms
Terms of geography, could be part of the North America region.
rozpatrywać
Lernen beginnen
consider
umiejętności i doświadczenie
Lernen beginnen
abilities and experience
ilość, liczba, wielkość, kwota
Czy oni są gotowi zwiększyć ilość podróży za granicę?
Lernen beginnen
amount
Are they ready to increase the amount of travel abroad?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.