wykład anaaaaa

 0    39 Datenblatt    eciunia199210
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
głuchota przewodzeniowa
Lernen beginnen
charakteryzuje się zaburzeniami przewodzenia drgań z ucha zewnętrznego do wewnętrznego. Najczęstsza przyczyna to zatkanie przewodu słuchowego przez zaschnięty czop woskowinowy. Są osoby, które mają skłonność do nadmiernego tworzenia woskowiny. Nie należy próbować samemu usuwać woskowiny, trzeba udać się do laryngologa, który wypłucze ją ciepłą wodą. Utrata słuchu przewodzeniowa może także powstać w wyniku otosklerozy, w której strzemiączko zostaje unieruchomione, co zaburza przewodzenie dźwięków
Przedsionek jamy ustnej ograniczony jest przez
Lernen beginnen
od przodu wargi, bocznie policzki, (na zewnątrz skóra, pod nią tkanka podskórna, częściowo mięsień żwacz, do przodu od niego poduszeczka tłuszczowa, przyśrodkowo od niej mięsień policzkowy przebity przez przewód ślinianki przyusznej wchodzący do przedsionka jamy ustnej na wysokości 2. zęba trzonowego) Tylne ograniczenie: zęby górne i zęby dolne, oraz wyrostki zębodołowe pokryte błoną śluzową, tj dziąsła górne (szczęki) i dolne (żuchwy). Można wyróżnić wędzidełko wargi górnej i wędzidełko wargi d
Za przedsionkiem jamy ustnej znajduje się
Lernen beginnen
jama ustna właściwa. W jamie ustnej właściwej wyróżniamy jej strop, dno i część tylną w postaci gardzieli przechodzącą bezpośrednio w część ustną gardła. Są tam 2 łuki: podniebienno – gardłowy i podniebienno – językowy, pośrodku języczek, a także migdałek podniebienny
Strop jamy ustnej właściwej tworzą
Lernen beginnen
podniebienie twarde i miękkie.
podniebienie Twarde
Lernen beginnen
z przodu wyrostek podniebienny szczęki z tyłu blaszka pozioma kości podniebiennej. W części przedniej podniebienia twardego znajduje się kanał przysieczny. Unerwienie: nerwy przechodzące ze strony jamy nosowej przez kanał przysieczny: nerw nosowo – podniebienny unerwia przednią część podniebienia twardego, tylna jest unerwiona przez nerw podniebienny większy i kawałek przez mniejszy, tj, gałęzie zwoju skrzydłowo – podniebiennego nerwu szczękowego
Dno jamy ustnej zbudowane z przepony jamy ustnej
Lernen beginnen
mięsień żuchwowo – gnykowy przebiegający pod trzonem żuchwy (kresą żuchwowo – gnykową) i kością gnykową. W jej tylnej części przyczepia się część mięśnia zwieracza górnego gardła. Patrząc na jamę ustną od strony jej światła nie widać przepony jamy ustnej, ale widać błonę śluzową poniżej dolnej powierzchni języka. Pomiędzy błoną śluzowa jamy ustnej a przeponą znajduje się przestrzeń podjęzykowa gdzie leży ślinianka podjęzykowa. Na mięśniu żuchwowo – gnykowym spoczywa mięsień bródkowo – gnykowy i
Gardziel
Lernen beginnen
w obrębie fałdu podniebienno – językowego i podniebienno – gardłowego występują mięśnie pokryte błoną śluzową. Migdałki mogą się powiększać utrudniając oddychanie. Unerwienie migdałków podniebiennych: nerw językowo – gardłowy (IX), gałęzie migdałkowe.
głuchota czuciowo- newrwowa
Lernen beginnen
est związana z uszkodzeniem ślimaka lub nerwu słuchowego, niekiedy zależnego od zmian związanych z wiekiem. Może być także następstwem choroby Meniere, nerwiakiem nerwu słuchowego (zazwyczaj łagodnym guzem nerwu słuchowego) lub stosowaniem niektórych leków np. streptomycyna
fałdy strzępiaste
Lernen beginnen
po obu stronach języka, przyśrodkowo od nich zaznacza się sinawe zabarwienie, jest to spowodowane przebiegiem naczyń – żyły głębokiej języka i tętnicy głębokiej języka.
fałd podjęzykowy
Lernen beginnen
uwypulenie błony śluzowej pokrywającą dno jamy ustnej przez ślinianke podjęzykową
mięsko podjęzykowe
Lernen beginnen
bródkowata wyniosłość w miejscu zakończenia 2 fałdów podjęzykowych
otwór ślepy
Lernen beginnen
pozostałość przewodu tarczowo- językowego
przestrzeń podżuchwowa
Lernen beginnen
jest ograniczona od dołu powięzią powierzchowną szyi, od przodu i boku trzonem żuchwy i rozpoczynającymi się gałęzami żuchwy. Zawartością tej przestrzeni jest większa część ślinianki podżuchwowej, węzły chłonne i naczynia twarzowe kierujące się na twarz nieco do przodu od przedniej krawędzi mięśnia żwacza krzyżując żuchwę. Przebiega tam tez nerw językowy (czuciowy), gałąź nerwu żuchwowego - 3 gałęzi nerwu trójdzielnego
ślinianka podżuchwowa
Lernen beginnen
Jej przewód ma przebieg poprzeczny. Ślinianka w 2/3 poniżej przepony jamy ustnej, natomiast 1/3 zagina się dookoła krawędzi tylnej przepony jamy ustnej i wchodzi w obręb przestrzeni podjęzykowej. Odchodzi od tej części przewód wyprowadzający uchodzący na mięsku podjęzykowym.
mięśnie wewn. języka
Lernen beginnen
: mięsień podłużny górny, mięsień podłużny dolny, mięsień pionowy języka, mięsień poprzeczny języka.
mięśnie zewn. języka
Lernen beginnen
mięsień gnykowo - językowy, który podczas skurczu przesuwa język do tyłu i jednocześnie do dołu, mięsień rylcowo - językowy, kurcząc się przesuwa język ku tyłowi i do góry, unosi część tylną języka do góry, mięsień bródkowo – językowy powodujący wysunięcie języka do przodu.
unerwienie języka ruchowe
Lernen beginnen
nerw podjęzykowy
nerwy języka czuciowe
Lernen beginnen
n. językowy, językowo- gardłowy i błędny
nerwy smakowe
Lernen beginnen
- struna bębenkowa od n. twarzowego-2/3 - n. językowo-gardłowy i błędny
naczynia chłonne języka
Lernen beginnen
do węzłów chłonnych podżuchwowych i podbródkowych oraz węzłów szyjnych głębokich
korzenie zęba
Lernen beginnen
1 - Wszystkie siekacze, kły i przedtrzonowe dolne, 2 - przedtrzonowe górne i trzonowe dolne, 3 - trzonowe górne.
gałęzie końcowe t. szczękowej
Lernen beginnen
klinowo- podniebienna, podniebienna zstępująca- rozpad w dole skrzydłowo-podniebiennym
odgałęzienia n. szczęowego- podz. w dole skrz-podniebiennym
Lernen beginnen
1) nerWy skrzydłowo-podniebienne,. 2) nerw podoczodo.łowy, 3) nerw jarzmowy
zwój skrzydłowo- podniebienny
Lernen beginnen
-n. skrzydłowo-podniebienne- czuciowe (n. szczękowy) - n. skalisty większy- od twarzowego (przywspółczulny) - n. skalisty głęboki- od splotu współczulnego t. szyjnej wewn.
od zwoju skrz-podniebiennego odchodzą
Lernen beginnen
- gałęzie nosowe tylne górne - nerwy podniebienne - gałęzie oczodołowe - gałąż gardłowa
więzadła żuchwy
Lernen beginnen
- boczne - klinowo-żuchwowe - rylcowo-żuchwowe
m. skrzydłowy- boczny
Lernen beginnen
przyczepia się. dwiema głowami: gorną - od grzebienia podskroniowego i powierzchni prldskroniowej skrz'n'dła większego k. klinowej i dolną od zewnętrznej powierzchni blaszki bocznej wyrostka skrzydłowatego koŚci klinowej i od powierzchni podskroniowej szczęki (ryc. 46. 47). Włokna obu brzuścow biegną zbieznie ku tyłowi. koniec- torebka stawowa stawu żuchwowego, dołek skrzydłowy
mięsien czworoboczny
Lernen beginnen
dźwigacz wargi górnek i skrzydła nosa, dzwigacz wargi górnej, jarzmowy mniejszy- wyraz placzliwy, niezadowolony, pogardliwy
szczelina przednia mięśnii pochyłych
Lernen beginnen
ograniczenia -od przodu -głowa boczna m. mos -od tyłu- m. pochyły przedni - od dołu -I żebro. zawartość; żyła podobojczykowa, ductus subclavius, m. mostkowo-gnykowy
szczelina tylna mięśnii pochyłych
Lernen beginnen
ograniczenia od przodu - mm. pochyły przedni od tyłu -m. pochyły środkowy od dołu - I żebro zawartość: splot szyjny, cz. nadobojczykowa splotu ramiennego, m. pochyły najmniejszy, II odc. t po-dobojczykowej (najniżej w swej bruździe na I żebrze) szczelina tylna mm. pochyłych stanowi boczne ograniczenie (wejście) trójkąta pochyło-kręgowego
ślinianka przyuszna
Lernen beginnen
położona między blaszkami powięziowymi szyi. Guzy śliniaknki przyusznej- gruczolak wielopostaciowy, gruczolaochłoniak- podczas usuwania guza może nastąpić uszkodzenie nerwu twarzowego *amica ślinianki przyusznej- intensywny ból podczas jedzenia, jeżeli ból jest przewodzie ślinianki- niewielkie nacięcie śluzówki policzka, przecięcie zwieracz przewodu ślinianki, jeżeli w przewodach dochodzących do przewodu głównego konieczne przecięcie gruczołu
uszkodzenie pnia współczulnego w obrębie szyi (zeespół Hornera)
Lernen beginnen
-zwężenie źrenicy (porażenie rozwieracza żrenicy) - częściowe opadnięcie powieki górnej - brak wydzielania potu *wtórne zmiany: - rozszerzenie naczyń - zapadnięcie gałki ocznej
jaskra
Lernen beginnen
wzrost ciśnienia śródgałkowego
zaćma
Lernen beginnen
wzrost zmętnienia soczewki
zapalenie wyrostka sutkowatego
Lernen beginnen
- wtórny do zapalenia ucha środowego - drenaz treści ropnej (zaoszczędzenie ścian jamy sutkowej i ucha środkowego
budowa krążka międzykręgowego
Lernen beginnen
-pierscień włóknisty - jądro miażdżyste
porażenie m. okrężnego oka
Lernen beginnen
tzw. oko zajęcze- un. n. twarzowy, szpara powiek nie zamyka sie, powieka dolna opada
zgryz zęba
Lernen beginnen
stosunek łuków zębowych szczęki i żuchwy. Zgryz jest pozycją indywidualną dla każdego pacjenta, ocenianą w zwarciu centrycznym
zgryz a zwarcie
Lernen beginnen
nieruchome- zwarcie, zgryz- w pozycji dynamicznym

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.