wyrazanie innego zdania

 0    13 Datenblatt    aaops
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Wolałbym nie iść tam dziś wieczorem
Lernen beginnen
I’d prefer not to go there tonight.
Proponuję obejrzeć film
Lernen beginnen
I suggest that we watch a film.
Nie mogę się zgodzić z tym poglądem.
Lernen beginnen
I cannot agree with this idea.
o wydaje się oczywiste, ale...
Lernen beginnen
That seems obvious, but...
Rozumiem, co masz na myśli, ale wcale nie jestem przekonany,...
Lernen beginnen
I see what you mean but I’m not at all convinced...
Dlaczego nie pójść dziś na kręgle?
Lernen beginnen
Why don’t we go bowling today!
To tylko częściowo prawda, że...
Lernen beginnen
It’s only partly true that...
Po prostu muszę się z tym zgodzić...
Lernen beginnen
I simply must agree with that...
To brzmi rozsądnie.
Lernen beginnen
That sounds reasonable.
Wątpię, czy...
Lernen beginnen
I doubt whether...
Jestem tego samego zdania.
Lernen beginnen
I am of the same opinion.
Jestem innego zdania, ponieważ...
Lernen beginnen
I’m of a different opinion because...
Zgodziłbym się z twoim poglądem...
Lernen beginnen
I would go along with your view...

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.