Wyrażanie zdania opini

 0    26 Datenblatt    carboni1805
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
(Osobiście) Myślę, że...
Lernen beginnen
(Personally) I think that...
Moim zdaniem najważniejszą cechą jest...
Lernen beginnen
In my opinion the most important feature is...
Wydaje mi się, że...
Lernen beginnen
It seems to me that...
Przede wszystkim, myślę, że...
Lernen beginnen
First of all, I think that...
Moim zdaniem
Lernen beginnen
In my opinion...
Osobiście
Lernen beginnen
Personally speaking...
Z mojego punktu widzenia...
Lernen beginnen
From my point of view...
Ściśle mówiąc...
Lernen beginnen
Strictly speaking...
I am convinced that...
Lernen beginnen
Jestem przekonany, że...
Jestem zdania, że...
Lernen beginnen
I am of the opinion that...
Trudno dokładnie powiedzieć, ale...
Lernen beginnen
It’s difficult to say exactly but...
Nie ma wątpliwości, że...
Lernen beginnen
There is no doubt about it that...
Może się mylę, ale...
Lernen beginnen
I might be wrong but...
W związku z tym...
Lernen beginnen
In that respect...
Krótko mówiąc,...
Lernen beginnen
To be brief...
Są nie tylko..., ale są też...
Lernen beginnen
Not only are they..., but they are also...
Jeśli chodzi o mnie chodzi...
Lernen beginnen
As far as I’m concerned...
Kolejnym istotnym punktem jest to, że...
Lernen beginnen
Another significant point is that...
Można powiedzieć, że...
Lernen beginnen
One can say that...
Innym aspektem jest to, że...
Lernen beginnen
Another aspect is that...
To ważne, aby wspomnieć, że...
Lernen beginnen
It’s important to mention that...
Właściwie nie mam żadnych bezpośrednich doświadczeń z... ale...
Lernen beginnen
Actually, I don’t have any first-hand experience of... but...
Nie mogę zaprzeczyć, że...
Lernen beginnen
I cannot deny that...
Pozwólcie, że podam wam przykład...
Lernen beginnen
Let me give you an example...
Z wielu powodów...
Lernen beginnen
For variety of reasons...
Jeśli chodzi o mnie...
Lernen beginnen
When it comes to me...

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.