z książki dreizehnten

 0    107 Datenblatt    aktiwoj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
w to ci nie uwierzę!
wstrząsać, przerażać
Lernen beginnen
ich kaufe dir das nicht ab!
bestürzen
sprawiać wrażenie
on sprawiał wrażenie przerażonego, wstrząśniętego, skonsternowanego
Lernen beginnen
wirken
er wirkte bestürzt
skrzypieć, trzeszczeć,
skrzypieć, trzeszczeć, np. deski podłogowe, schody
Lernen beginnen
knarzen,
knarren, z.B. Diele, Treppe
wlec się, ale też skradać się np. wokół domu
czas się wlecze
Lernen beginnen
schleichen, schlich, ist geschlichen (ums Haus)
die Zeit schleicht
z tyłu
z tyłu
Lernen beginnen
hinterdrein
hinter
wpychać, naładować, np. coś do torby
zatkać coś czymś, np. zatkać czymś szparę
Lernen beginnen
stopfen, z.B. etwas in die Tasche stopfen
stopfen, z.B. die Ritze mit etwas stopfen
klamka do drzwi
klamka
Lernen beginnen
der Türgriff
die Klinke
klepać, wyklepać, monotonnie wyrecytować, np. wiersz
drzwi, jest też w liczbie mnogiej
Lernen beginnen
leiern, z.B. ein Gedicht
die Tür, die Türen
zapowiedź
Lernen beginnen
die Ansage
automatyczna sekretarka
Lernen beginnen
der Anrufbeantworter
wybrać zły numer telefonu,
przepraszam, pomyłka
Lernen beginnen
verwählen
Entschuldigung, ich habe mich verwählt.
przekroczyć np. granice, most, ulicę
przemierzać, np. drogę, pomieszczenie, miejscowość
Lernen beginnen
überqueren, z.B. die Grenze, Brücke, Straße
durchqueren
pokonać, przebyć np. drogę, jakiś odcinek
pokłonić się
Lernen beginnen
zurücklegen
sich verbeugen
pokłonić się, np. przed kimś
nie rozumiem tego, nic nie mogę z tym zrobić
Lernen beginnen
sich verneigen, z.B. vor jemandem
damit kann ich nichts anfangen
tutaj
stracić życie, ponieść śmierć
Lernen beginnen
hierher
ums Leben kommen
rezygnować z czegoś
ona zrezygnowała z protestu
Lernen beginnen
verzichten auf etwas (in akkusativ)
sie verzichtete auf Protest
zamartwiać się
ona zamartwiła się o zdrowie swojej córki
Lernen beginnen
in Sorge sein
sie war um die Gesundheit ihrer Tochter in Sorge
uwolnić się od czegoś, lub od kogoś, np. ona uwolniła się od niego
uwolniła się z czegoś, np. z jego uścisku
Lernen beginnen
sich von jemandem oder etwas lösen, z.B. sie löste sich von ihm
sich lösen aus etwas, z.B. sie löste sich aus seiner Umarmung
przełknąć, połykać, łykać
ona przełknęła
Lernen beginnen
schlucken
sie schluckte
szlochać
Lernen beginnen
schniefen, schniefte, hat geschnieft
opryskliwie
parny, duszny
Lernen beginnen
patzig
schwül
skromne, skąpe, np. światło
rozjaśniać, np. oświetlenie
Lernen beginnen
spärlich, z.B. Licht
erhellen, z.B. die Beleuchtung
wślizgnąć się,
wymykać, czmychać z czegoś
Lernen beginnen
schlüpfen, schlüpfte, ist geschlüpft
schlüpfen aus etwas
oni wślizgnęli się do pokoju
majtki
Lernen beginnen
sie schlüpften ins Zimmer
der Schlüpfer
zgrzytać, chrzęścić,
piasek zgrzytał pod ich stopami
Lernen beginnen
knirschen,
Sand knirschte unter ihren Füßen.
skradać się, zakradać
skradać się za kimś
Lernen beginnen
schle̱i̱chen, schlich, ist geschlichen,
her­schlei­chen hinter jemandem
on skradał się za nią
duszna, parna, ciężka, np. pogoda
Lernen beginnen
er schlich hinter ihr her
drückend, z.B. das Wetter
nieprzeniknione, nieprzenikliwe, np. ciemności
drętwieć
Lernen beginnen
undurchdringlich, z.B. Dunkelheit
einschlafen
pochylać się, schylać się po coś
schylony
Lernen beginnen
sich bücken nach etwas, oder, sich beugen nach etwas
gebückt
sądzić o
co o tym sądzisz?
Lernen beginnen
halten von
was hielst du davon?
piszczeć np. hamulce, ale także, skrzypieć np. łóżko, drzwi,
cicho zaskrzypiało
Lernen beginnen
quietschen, z.B. die Bremsen quietschen
es quietschte leise
drobny, nikły, znikomy, np. pomieszczenie
Lernen beginnen
winzig, z.B. Raum
łomotać, hałasować, walić
wpadać z łoskotem do pokoju
Lernen beginnen
poltern
ins Zimmer poltern
mrowienie,
mrowić, swędzić
Lernen beginnen
das Kribbeln
kribbeln,
pojąć, rozumieć, chwycić sens
ona wszystko pojęła, zrozumiała
Lernen beginnen
mitbekommen
sie hatte alles mitbekommen
przy sobie, obok siebie
oni stali obok siebie
Lernen beginnen
beieinander
sie standen beieinander
obracać, odwracać (na drugą stronę), np. pieczeń, kartkę papieru na drugą stronę
on odwrócił się, odwrocić się do dziewczyny
Lernen beginnen
umwenden, z.B. den Braten umwenden,
er wandte sich um, oder, sich nach einem Mädchen umwenden
oglądać się, w sensie spojrzeć do tyłu
jechać bez przerwy
Lernen beginnen
sich umschauen
durchfahren
zwrócić się do kogoś
zwróciłem się do niego o pomoc
Lernen beginnen
sich wenden an jemanden
ich wandte mich an ihn um Hilfe
bramka, furtka
Lernen beginnen
die Pforte
macać, szukać po omacku, obmacywać
szukać czegoś po omacku, macać za czymś
Lernen beginnen
tasten
tasten nach etwas
trzaskać, zatrzaskiwać, zamykać z trzaskiem,
Lernen beginnen
zuschlagen, z.B. die Tür, das Buch
wredny, paskudny, podły - potocznie
to jest wredne!
Lernen beginnen
gemein
das ist gemein
sączyć coś z czegoś, np. wino
sączyć ze szklanki
Lernen beginnen
etwas nippen an etwas
an einem Glas nippen
opryskliwy, opryskliwie
Lernen beginnen
patzig
trwożliwie, bojaźliwie
Lernen beginnen
zaghaft
łagodnie, łagodny, łaskawie
Lernen beginnen
gnädig
okrywać, zasłaniać,
ukrywać np. prawdę
Lernen beginnen
verhüllen
die Wahrheit verhüllen
przez cały dzień
za dnia
Lernen beginnen
tagsüber
tagsüber
zacieniać, przysłaniać
na pierwszym pietrze
Lernen beginnen
beschatten
im ersten Geschoss, oder, im ersten Stock
na parterze mieszkać
parter
Lernen beginnen
im Erdgeschoss wohnen
das Erdgeschoss
strych, np. na strychu
poddasze, np. mieszkać na poddaszu
Lernen beginnen
der Dachboden, z.B. auf dem Dachboden
das Dachgeschoss, z.B. im Dachgeschoss wohnen
na wyścigi
ścigać się z kimś
Lernen beginnen
um die Wette
mit jemandem um die Wette laufen
zabłądzić, zabłąkać się
zabłąkać się, zabłądzić w lesie
Lernen beginnen
sich verirren
sich im Wald verirren
krawężnik
Lernen beginnen
der Bordstein
skrzynka, skrzynki np. na kwiaty
Lernen beginnen
der Kasten, die Kästen
zachwycony, np. że coś jest piękne
być czymś zachwyconym
Lernen beginnen
entzückt
über etwas entzückt sein
cegła, kobyła, w sensie gruba książka
Lernen beginnen
der Wälzer
gasić (np. światło, ogień
Lernen beginnen
löschen
przysięgać
mogłabym przysiąc (dotyczy przeszłości np. wczoraj mogłabym przysiąc, że było tak, ale dziś mogłabym przysiąc, że jest inaczej)
Lernen beginnen
schwören
ich hätte gestem schwören können, aber heute könnte ich schwören
zaczytywać
zaczytywać się w książce
Lernen beginnen
schmökern
in einem Buch schmökern
grzebać, szperać
szperać w szufladzie za czymś, wygrzebać coś z szuflady
Lernen beginnen
kramen
in der Schublade nach etwas kramen
ona grzebała w szufladzie za latarkę
Lernen beginnen
sie hat nach der Taschenlampe in der Schublade gekramt
na chybi trafił, jak leci, co popadnie
Lernen beginnen
wahllos
wierzch dłoni
łza
Lernen beginnen
der Handrücken
die Träne
ona otarła wierzchem dłoni łzę z policzka
Lernen beginnen
Mit dem Handrücken wischte sie sich eine Träne von der Wange
niewidzialny, niewidoczny
znikać
Lernen beginnen
unsichtbar
sich unsichtbar machen
ruszać
Lernen beginnen
sich in Bewegung setzen
niezdecydowany, niezdecydowanie
Lernen beginnen
unschlüssig
ziewać
Lernen beginnen
gähnen
przedostać się przez coś
przedostać sie z czegoś np. hałas
Lernen beginnen
durch etwas dringen
aus etwas dringen
z korytarza przedostało się przekleństwo jej ojca
Lernen beginnen
aus der Flur drang ein Fluch ihres Vaters
przekleństwo, klątwa
Lernen beginnen
der Fluch, die Flüche
potykać się
on się potknął
Lernen beginnen
stolpern
er ist gestolpert
zsuwać się, ześlizgiwać się
Lernen beginnen
rutschen
równo, równomiernie, np. oddychać
Lernen beginnen
gleichmäßig, z.B. atmen
pod kołdrą
kołdra, też, kapa
Lernen beginnen
unter der Bettdecke
die Bettdecke
lampa dająca mało światła, kiepska lampa
Lernen beginnen
die Funzel
szeptać
szeptać, np. do ucha
Lernen beginnen
wispern
flüstern, z.B. ins Ohr flüstern
w końcu, ostatecznie
Lernen beginnen
letztendlich
wmawiać sobie coś, wyobrażać sobie coś,
tylko to sobie wmawiasz
Lernen beginnen
sich etwas einbilden
das bildest du dir nur ein
udzielić np. lekcji, dobrej rady
Lernen beginnen
erteilen
włączyć
Lernen beginnen
einschalten
wyciągnąć, wyjmować
Lernen beginnen
hervorziehen
otwierać, np. drzwi, książkę
uderzyć o coś, spadać na coś
Lernen beginnen
aufschlagen
auf etwas aufschlagen
uderzyć głową o podłogę
książka spadła na schody
Lernen beginnen
mit dem Kopf auf dem Boden aufschlagen
das Buch schlug auf die Treppe auf
stękać, jęczeć
Lernen beginnen
ächzen
dudniący, grzmiący
grzmiący głos
Lernen beginnen
dröhnend
dröhnende Stimme
wahać się, ociągać się, zwlekać
bez ociągania się, bez wahania
Lernen beginnen
zögern
ohne zu zögern
pełen zawijasów, zdobny
wić się, robić zawijasy
Lernen beginnen
verschnörkelt
verschnörkeln
dyndać
Lernen beginnen
baumeln
obwieszczać, ogłaszać, oznajmiać. np. ona ogłosiła dumnie, że wygrała
obwieścić wyrok
Lernen beginnen
verkünden, z.B. sie verkündete stolz, dass sie gewonnen habe
ein Urteil verkünden,
podchodzić [podejść] do kogoś/czegoś
podeszła do drzwi sklepowych
Lernen beginnen
auf etwas zugehen
sie ging auf die Ladentür zu
pokrywać wydatki
Lernen beginnen
die Ausgaben abdecken
wyborny, pyszny
Lernen beginnen
köstlich
dziedziczyć po kimś,
odziedziczyć dom po dziadku
Lernen beginnen
von jemandem erben
vom Großvater ein Haus erben
upajać się czymś, również upić się lekko
on się upaja własnymi słowami
Lernen beginnen
sich an etwas berauschen
er berauscht sich an seinen eigenen Worten
zbyt, nadto, zanadto, np. zbyt wcześnie, za często, za bardzo
Lernen beginnen
allzu, z.B. allzu früh, allzu oft, allzu sehr
przebywać, zatrzymywać się
Lernen beginnen
sich aufhalten
zdecydowanie
Lernen beginnen
entschlossen
ustępować, poddawać się, ale też otwierać
drzwi nie ustąpiły
Lernen beginnen
nachgeben
die Tür gab nicht nach
obserwować,
Lernen beginnen
betrachten
swędzić
Swędzi mnie; swędzi mnie ręka
Lernen beginnen
jucken
es juckt mich; mich juckt die Hand
drapać
Lernen beginnen
kratzen
spotykamy się o 15 na wysokości czegoś
Lernen beginnen
Wir treffen uns auf der Höhe von etwa 15 etwas
patrzeć na
patrzeć, np. patrzeć na zegarek, przez okno, patrzeć w lustro
Lernen beginnen
schauen auf, z.B. jemandem in die Augen schauen
gucken, kucken, z.B. auf die Uhr gucken, aus dem Fenster gucken, in den Spiegel gucken
przez dłuższy czas sprawdzając coś oglądać, przyglądać się czemuś lub komuś sprawdzając, obserwować z zainteresowaniem (ale nie osoby)
coś oglądać, np. obrazy, czasopisma, oglądać kryminał w telewizji, wideo, DVD oglądać
Lernen beginnen
etwas betrachten, z.B. seinen Bauch, sich im Spiegel betrachten
etwas gucken, Bilder, Zeitschriften gucken, einen Krimi im Fernsehen gucken, ein Video, eine DVD gucken

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.