zadanie 1 : rozmowa z odgrywaniam roli

 0    34 Datenblatt    pati270594
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Cieszę się, że tu jesteś. Musimy porozmawiać.
Lernen beginnen
I'm glad you're here. We need to talk.
A gdyby tak...?
Lernen beginnen
How about...?
Czemu by nie ...?
Lernen beginnen
Why not...?
Więc zamiast ... moglibyśmy...
Lernen beginnen
So instead of..., we could...
Na twoim miejscu, zrobiłabym tak...
Lernen beginnen
If I were you, I would...
Dokładnie
Lernen beginnen
Exactly
Oczywiście/Racja
Lernen beginnen
Absolutely/Of course/Right
W porządku, tak zróbmy.
Lernen beginnen
OK, let's do that.
Zgadzam się
Lernen beginnen
I agree
Też tak myślę
Lernen beginnen
I think so too.
Dobry/Świetny pomysł
Lernen beginnen
Good/Great idea
Nie mam nic przeciwko temu.
Lernen beginnen
That's fine with me
Przykro mi, ale zupełnie się nie zgadzam.
Lernen beginnen
I'm afraid I don't agree at all.
Nie wydaje mi się, że jest to najlepszy pomysł/rozwiązanie/ sugestia
Lernen beginnen
I don't think that's the best idea/solution/suggestion
ale co zrobimy/co będzie jeśli...?
Lernen beginnen
But what if...?
Wcale nie jestem taka pewna.
Lernen beginnen
I'm not so sure
Czy jesteś pewny, że to dobre rozwiązanie?
Lernen beginnen
Are you sure it's the right think to do?
Moim zdaniem,...
Lernen beginnen
In my opinion,...
Jeśli chcesz znać moje zdanie, to...
Lernen beginnen
If you ask me,...
Myślę, że najlepszy pomysł to...
Lernen beginnen
I think the best idea would be to...
Jestem pewna, że lepiej będzie...
Lernen beginnen
I'm sure it's better to...
Najpierw możemy... a potem/następnie...
Lernen beginnen
First, we can..., and then/next...
Pierwsza rzecz jaką należy zrobić, to...
Lernen beginnen
The first thing to do is...
Miejmy nadzieję, że wszystko się ułoży.
Lernen beginnen
Let's hope it'll all turn out right.
Już nie mogę sie doczekać!
Lernen beginnen
I can't wait to start!
Możliwe, że...
Lernen beginnen
It's possible that...
To może (nie) być najlepszy pomysł.
Lernen beginnen
This might (not) be the best idea.
Im może się to nie spodobać.
Lernen beginnen
They may not like it
Czy moglibyśmy...?
Lernen beginnen
Could we...?
Czy mogę ...?
Lernen beginnen
May I ...?
Dobrze, w takim razie najpierw możemy..., a potem...
Lernen beginnen
OK, so we can... first, and then...
Zróbmy to na mój/twój sposób, OK?
Lernen beginnen
Let's do it my/your way, OK?
W takim razie zgódźmy się na...
Lernen beginnen
So let's agree on...
Dobrze, skoro nalegasz.
Lernen beginnen
OK, if you insist.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.