zadanie 2 : Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania

 0    47 Datenblatt    pati270594
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Zdjęcia przedstawia...
Lernen beginnen
The photo shows...
Te zdjęcie przedstawia...
Lernen beginnen
This is a photo of...
Po prawej stronie...
Lernen beginnen
On the right
Po lewej stronie...
Lernen beginnen
On the left...
Po prawej stronie zdjęcia znajduje/znajdują się...
Lernen beginnen
On the right-hand side of the picture there is/are...
Po lewej stronie zdjęcia znajduje/znajdują się...
Lernen beginnen
On the left-hand side of the picture there is/are...
w lewym/prawym rogu...
Lernen beginnen
In the left/In the right hand corner...
Na pierwszym planie...
Lernen beginnen
In the foreground...
w tle...
Lernen beginnen
In the background...
W górnej części zdjęcia jest/są...
Lernen beginnen
In the top part of the picture there is/are...
W dolnej części zdjęcia jest/są...
Lernen beginnen
In the bottom part of the picture there is/are...
Ludzie na zdjęciu wydają się (zadowoleni/smutni), ponieważ...
Lernen beginnen
The people in the photo look (happy/sad), because...
Wygląda na to, że...
Lernen beginnen
It looks like if...
Lubię..., ponieważ...
Lernen beginnen
I like/enjoy/love/into/prefer..., because...
(Żeglarstwo) jest świetne, ponieważ...
Lernen beginnen
(Sailing) is great, because...
Nie lubię/Nie cierpię ... ponieważ...
Lernen beginnen
I don't like/I can't stand/ I hate ... because...
Wolę (jazdę na rowerze) niż (jazdę na rolkach), ponieważ...
Lernen beginnen
I prefer (cycling) to (rollerblading), becasue...
Chciałabym...
Lernen beginnen
I'd like to...
Zamierzam...
Lernen beginnen
I'm going to/ I'm planning to/ I intend to...
W przyszłości zamierzam...
Lernen beginnen
In the future I hope...
Myślę, że...
Lernen beginnen
I think...
Moim zdaniem..., ponieważ...
Lernen beginnen
In my opinion ..., because...
Wydaje mi się, że...
Lernen beginnen
It seems to me that...
Z jednej strony...
Lernen beginnen
On the one hand...
Z drugiej strony...
Lernen beginnen
On the other hand...
Biorąc wszystko to pod uwagę...
Lernen beginnen
All in all,...
Zdarzyło się to ... (ostatniego lata)
Lernen beginnen
It all happened ... (last summer)
To było (dwa lata temu)...
Lernen beginnen
It was (two years ago)...
Opowiem Pani/ Panu, jak pewnego razu...
Lernen beginnen
I'll tell you how I once...
Podczas gdy (podróżowałem)...
Lernen beginnen
While I was (travelling)...
Najpierw...
Lernen beginnen
First...
Potem/Póżniej...
Lernen beginnen
Then/Afterwards...
W międzyczasie...
Lernen beginnen
In the meantime...
Kiedy tylko...
Lernen beginnen
As soon as...
Ostatecznie...
Lernen beginnen
Finally...
Wreszcie...
Lernen beginnen
Eventually...
Na koniec...
Lernen beginnen
In the end...
Skończyło się na tym, że...
Lernen beginnen
We ended up...
Nagle...
Lernen beginnen
Suddenly...
Na szczęście...
Lernen beginnen
Fortunately...
Na nieszczęście...
Lernen beginnen
Unfortunately
To był przyjemny dzień.
Lernen beginnen
It was a pleasant day.
To był męczący dzień.
Lernen beginnen
It was a tiring day.
Było wspaniale.
Lernen beginnen
We had a great time.
Było okropnie.
Lernen beginnen
We had an awful time.
Najlepsze w tym było, że...
Lernen beginnen
The best thing about it was that...
Najgorsze w tym było, że...
Lernen beginnen
The worst thing about it was that...

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.