zaimki z przypadkami

 0    58 Datenblatt    aktiwoj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
celownik - z, ze środka. trzeba pamiętać, że jeśli się szło "in" to wychodzi się "aus"
ze szkoły
Lernen beginnen
aus + dativ
aus der Schule
u, przy, koło
Monika często pomaga mi przy pracach domowych.
Lernen beginnen
bei + dativ
Monika hilft mir oft bei den Hausaufgaben.
naprzeciwko
Naprzeciwko banku stoi policjant.
Lernen beginnen
gegenüber + dativ
Gegenüber der Bank steht ein Polizist.
z, czymś lub kimś
Lernen beginnen
mit + dativ
po, do, według
Po kolacji, do Polski, według mnie
Lernen beginnen
nach + dativ
Nach dem Abendessen gehe ich ins Bett.
od (gdy mówimy o czasie)
Od 3 kwietnia już go nie widziałam
Lernen beginnen
seit + dativ
Seit dem 3. April habe ich ihn nicht mehr gesehen.
od, z, o
Lernen beginnen
von + dativ
do (osoby, budowli) - Użycie przyimka "cu" (do) oznacza, iż idziemy dokądś w celu załatwienia jakiejś sprawy i nasz pobyt tam jest krótki i chwilowy. Zu (do) używamy także, gdy idziemy do jakiejś osoby.
Idę teraz do mojej babci.
Lernen beginnen
zu + dativ
Ich gehe jetzt zu meiner Oma.
przez
Idziemy przez park.
Lernen beginnen
durch, + Akkusativ
Wir gehen durch den Park.
dla, za
Lernen beginnen
für + Akkusativ
przeciwko, około
Petra jest przeciwko tej propozycji.
Lernen beginnen
gegen + Akkusativ
Petra ist gegen diesen Vorschlag.
bez
Lernen beginnen
ohne + Akkusativ
wokół, dookoła, o
Anette i Eva ubiegają się o stypendium.
Lernen beginnen
um + Akkusativ
Anette und Eva bewerben sich um das Stipendium.
wzdłuż - występuje po rzeczowniku, nie przed nim
Idziemy wzdłuż ulicy Kwiatowej.
Lernen beginnen
entlang + Akkusativ
Wir gehen die Blumenstrasse entlang.
na, w, przy - na ścianie, przy drzwiach,
Lernen beginnen
an, = dativ, oder akkusativ
na
Na talerzu jest dużo warzyw.
Lernen beginnen
auf, = dativ, oder akkusativ
Es gibt viele Gemüse auf dem Teller.
do, za, w - np. na dyskotekę, do pokoju, w ogrodzie
Przyimka in (do) używamy w odniesieniu do miejsca (budynku, wnętrza) jeśli pobyt tam jest dłuższy lub regularny. jeśli sié stamtąd wychodzi to używamy "aus".
Lernen beginnen
in, = dativ, oder akkusativ
nad - nad łóżko, nad łóżkiem, nad stół, nad stołem
Lernen beginnen
über, = dativ, oder akkusativ
pod - pod lampę, pod lampą
Lernen beginnen
unter, = dativ, oder akkusativ
przed - przed domem, przed dom
Lernen beginnen
vor, = dativ, oder akkusativ
za, za tapczan, za tapczanem
Lernen beginnen
hinter, = dativ, oder akkusativ
obok
Lernen beginnen
neben, = dativ, oder akkusativ
między
Lernen beginnen
zwischen, = dativ, oder akkusativ
kłaść - dokąd
leżeć - gdzie
Lernen beginnen
legen plus akkusativ
liegen plus dativ
wieszać, dokąd (po polsku mówi się gdzie, ale jest ruch, zawiesza się na coś
wisieć, gdzie?
Lernen beginnen
hängen + akkusativ
hängen + dativ
stawiać
stać
Lernen beginnen
stellen
stehen
siadać
siedzieć
Lernen beginnen
sich setzen
sitzen
wkładać
tkwić
Lernen beginnen
stecken
stecken
dni tygodnia mają "an", np. w niedzielę
w piątek
Lernen beginnen
am Sonntag,
Am Freitag
pory dnia mają "an", np. wieczorem
popołudniem, po południu
Lernen beginnen
am Abend
am Nachmittag
daty mają "an"
Lernen beginnen
am 4. (vierten) März.
w nocy
Lernen beginnen
in der Nacht
pory roku mają "in", np. latem
zimą
Lernen beginnen
im Sommer
im Winter
miesiące mają "in" np. w lutym, tygodnie, stulecia też "in"
man urodyiny latem, w lipcu, 16 lipca
Lernen beginnen
im Februar. im Juli
ich habe Geburtstag im Sommer, im Juli, am 16. Juli, in diesem Jahr am Montag.
w tym miesiącu
Lernen beginnen
In diesem Monat
w tym tygodniu
Lernen beginnen
In dieser Woche
do oznaczenia czasu używamy więc in lub an i rodzajnik, ale z reguły rodzajniki się łączą z zaimkiem i przybierają skrócone formy
Lernen beginnen
an dem, am
in dem, im
Możliwe jest także wyrażenie tygodni, miesięcy oraz lat bez przyimka lecz z użyciem biernika
w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu, w poprzednim miesiącu.
Lernen beginnen
,
Diese Woche, Nächste Woch, Vorigen Monat
w tym roku
Lernen beginnen
Dieses Jahr, oder, in diesem Jahr
Gdy wyrażamy czynność lub działanie dajemy aus, np. ze współczucia
z uprzejmości, coś zrobiłam
Lernen beginnen
aus Mitleid
aus Höflichkeit
z ciekawości
z nudów, np. jem
Lernen beginnen
aus Neugier
aus Langeweile
przez pomyłkę
z braku
Lernen beginnen
aus Versehen
Aus Mangel
z jakiego powodu
Lernen beginnen
Aus welchem Grund
jeśli nie mamy wpływu na nasze reakcje, i działanie występuje jako reakcja
Przyimek vor (z, ze) wyraża reakcję na coś. Inaczej mówiąc jest to przyczyna naszego zachowania
Lernen beginnen
,
vor
z zimna
z gniewu
Lernen beginnen
vor Kälte
vor Zorn
Zaraz umrę z nudów. z jakiego powodu? z nudów
z nudów, ze strachu
Lernen beginnen
Ich sterbe gleich vor Langeweile.
vor Langeweile, vor Angst
szyk prosty, podmiot plus orzeczenie: i, ale, lub
bo, lecz
Lernen beginnen
und, aber, oder,
denn, sondern
szyk przestawny: czasownik potem podmiot
Lernen beginnen
deshalb, darum, deswegen, dann, daher,
also, außerdem, allerdings, so, sonst, trotzdem
zdanie poboczne, podmiot, a czasownik na końcu
Lernen beginnen
po wyrazach pytających typu wann, warum, wie, wo, was, wohin, wer,
ob, obwohl, weil, dass, da, als, während, ohne,
awansować
awansowałam
Lernen beginnen
befördert werden
ich wurde befördert
wg mnie oni są
Lernen beginnen
meiner Ansicht nach sind sie, oder, ist es
z poważaniem
Lernen beginnen
mit freundlichen Grüße
między współpracownikami
Lernen beginnen
zwischen Mitarbeitern
w obecnych czasach
Lernen beginnen
in heutiger Zeit
heutzutage
piractwo produktów
Lernen beginnen
die Produktpiraterie
powodować zazdrość
zazdrość
Lernen beginnen
Neid erzeugen
der Neid
cały, cała
cała rodzina, całe koszty
Lernen beginnen
gesamt
die gesamte Familie, die gesamten Kosten
wspólny
Lernen beginnen
gemeinsam

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.