Zakupy, kupowanie

 0    134 Datenblatt    jmp6
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Tylko się rozglądam.
Lernen beginnen
I’m just looking.
Szukam spódnicy.
Lernen beginnen
I’m looking for a skirt.
Już jestem obsługiwany.
Lernen beginnen
I've order already.
Chciałbym obejrzeć dżinsy.
Lernen beginnen
I’d like to look at some jeans.
Czy mogę się rozejrzeć?
Lernen beginnen
Can I look round?
Jaki jest pański rozmiar?
Lernen beginnen
What size are you?
Czy mogę przymierzyć?
Lernen beginnen
Can I try it on?
Gdzie są przymierzalnie?
Lernen beginnen
Where are the changing rooms?
Tam.
Lernen beginnen
Over there.
Czy odpowiada, pasuje?
Lernen beginnen
Does it suit you?
Albo stek lub kurczak będzie odpowiadałby mi dobrze.
Lernen beginnen
Either steak or chicken would suit me fine.
Czy pasuje, leży dobrze?
Lernen beginnen
Does it fit you?
Nie leży dobrze.
Lernen beginnen
It doesn't fit very well.
Czy masz coś w kolorze czerwonym?
Lernen beginnen
Have you got anything in red?
Zobaczę.
Lernen beginnen
I’ll just see.
Jest za mała.
Lernen beginnen
It’s too small.
Nie pasuje na mnie.
Lernen beginnen
It doesn’t fit me.
Czy ma pani większy rozmiar?
Lernen beginnen
Have you got a bigger size?
Ile to kosztuje?
Lernen beginnen
How much is it?
Ile one kosztują?
Lernen beginnen
How much are they?
Wezmę to.
Lernen beginnen
I’ll take it.
To pasuje do spódnicy
Lernen beginnen
It matches your skirt
kasa w sklepie, wymeldowanie z hotelu
Lernen beginnen
checkout
piekarnia
Lernen beginnen
baker's
sklep mięsny
Lernen beginnen
butcher's
sklep agd
Lernen beginnen
electrical-goods store
dzbanek wina
Lernen beginnen
jug of wine
kupił dzbanek wina
Lernen beginnen
Mick Jagger bought a jug of wine.
puszka coca coli
Lernen beginnen
can of coke
tabliczka czekolady
Lernen beginnen
bar of chocolate
torebka cukierków
Lernen beginnen
bag of sweets
pięć plasterków szynki
Lernen beginnen
five slices of ham
pudełko zapałek
Lernen beginnen
box of matches
rolka papieru toaletowego
Lernen beginnen
roll of toilet paper
kostka mydła
Lernen beginnen
bar of soap
tubka pasty do zębów
Lernen beginnen
tube of toothpaste
worki na śmieci
Lernen beginnen
rubbish bags
reklama, ogłoszenie, anons, nadmienić
Lernen beginnen
advert
regulować rachunek
Lernen beginnen
settle
nie mieć drobnych
Lernen beginnen
to have no small change
reklama czegoś
Lernen beginnen
advertisement for
Czy jest Pani obsługiwana?
Lernen beginnen
Are you being served?
Jestem już obsługiwana
Lernen beginnen
I am already being served
poproszę, mogę dostać
Lernen beginnen
May I have
Myślę, że znajduje się błąd na paragonie
Lernen beginnen
I think there is a mistake in the receipt
koszyk
Lernen beginnen
basket
kasa sklepowa
Lernen beginnen
cash desk
przymierzalnia
Lernen beginnen
fitting room
wózek sklepowy, na lotnisku
Lernen beginnen
trolley
Czy mogę obejrzeć to?
Lernen beginnen
Could I see this one, please?
Czy mogę obejrzeć tamto?
Lernen beginnen
Could I see that one, please?
ulotka reklamowa
Lernen beginnen
advertising flyer
kolejka do czegoś, w sklepie
Lernen beginnen
queue
rozdawać
Lernen beginnen
hand out
paragon
Lernen beginnen
receipt
rozliczyć, uregulować rachunek
Lernen beginnen
settle a bill
Ja zawsze rozliczam rachunek bankowy
Lernen beginnen
I always settle my account.
rachunek
Lernen beginnen
bill
przepis
Lernen beginnen
recipe
książka kucharska
Lernen beginnen
recipe book
Ten termin mi odpowiada.
Lernen beginnen
This term suits me.
Będzie ci to odpowiadać?
Lernen beginnen
Will that suit you?
Ta sukienka ci pasuje.
Lernen beginnen
That dress suits you.
zakupić, zakup
Lernen beginnen
purchase
Wolę kupować przez internet
Lernen beginnen
I prefer purchasing online
pasować, wysportowany, w formie
Lernen beginnen
fit
Nie jestem tak wysportowany jak powinienem być.
Lernen beginnen
I'm not as fit as I ought to be.
Te spodnie mi nie pasują.
Lernen beginnen
The trousers don't fit me.
Noszę rozmiar
Lernen beginnen
I'm size
obszerny, za luźny
Lernen beginnen
loose
niezadowolony
Lernen beginnen
dissatisfied
Jestem zadowolony z ciebie
Lernen beginnen
I am satisfied with you
okazja, przecena, targować się
Lernen beginnen
bargain
ulotka reklamowa
Lernen beginnen
leaflet
reklamacja, skarga
Lernen beginnen
complain
składać skargę, reklamację, zażalenie
Lernen beginnen
make complaint
kolejka
Lernen beginnen
queue
linia, wiersz
Lernen beginnen
line
Jaka jest cena?
Lernen beginnen
What's the price
ćwierć kilograma
Lernen beginnen
quarter of a kilogram
przymierzyć
Lernen beginnen
try on
jogurt
Lernen beginnen
yogurt
Czy mogę przymierzyć tę koszulę?
Lernen beginnen
Can I try this shirt on?
zapałka
Lernen beginnen
match
dopasować do siebie
Lernen beginnen
match
pasować razem z czymś, smakują razem
Lernen beginnen
go with
Wino to pasuje, podchodzi mi szczególnie dobrze z owocami morza.
Lernen beginnen
This wine goes particularly well with seafood.
Pomyliłem się
Lernen beginnen
Sorry, my mistake
zrobić zakupy
Lernen beginnen
do shopping
Musze robić jakieś zakupy
Lernen beginnen
I have to do some shopping.
Czy zrobiłeś już zakupy?
Lernen beginnen
Have you done the shopping already?
robienie zakupów, czynność
Lernen beginnen
shopping
to co się kupiło
Lernen beginnen
shopping
dowód zakupu
Lernen beginnen
proof of purchase
wodoodporne buty
Lernen beginnen
waterproof boots
Ja otrzymałem informacje o wyprzedaży
Lernen beginnen
I received information about the sale
Sklep oferuje duży wybór butów.
Lernen beginnen
This shop offers a wide range of shoes.
asortyment, wybór
Lernen beginnen
range, variety, assortment
Restauracja serwuje duży wybór produktów
Lernen beginnen
The restaurant serves a wide variety of foods.
ogromny
Lernen beginnen
huge, large,
ogromny, wielki, świetny
Lernen beginnen
great
wybór, asortyment, różnorodność
Lernen beginnen
variety
pakowanie prezentów
Lernen beginnen
gift wrapping
opakowanie
Lernen beginnen
wrapping
biżuteria
Lernen beginnen
jewellery
awersja
Lernen beginnen
aversion to shopping
zakupy na cały tydzień
Lernen beginnen
shopping for the whole week
nabiał
Lernen beginnen
dairy
zawierać
Lernen beginnen
comprise, the same as contain, include
sklep spożywczy
Lernen beginnen
grocery
obcas
Lernen beginnen
heel
czapka
Lernen beginnen
cap
szalik
Lernen beginnen
scarf
w kropki
Lernen beginnen
spotted
w paski
Lernen beginnen
stripped
obsługiwać, podawać, serwować
Lernen beginnen
serve
obsługiwać klienta
Lernen beginnen
serve customer
obsługiwać, załatwiać sprawy
Lernen beginnen
attend
usługa, obsługa, obsługiwać
Lernen beginnen
service
przyjazna obsługa
Lernen beginnen
friendly service
szeroki wybór towarów
Lernen beginnen
wide assortment of articles
zakupy, artykuły spożywcze
Lernen beginnen
groceries
formalny, nieformalny ubiór
Lernen beginnen
formal informal
To mi nie odpowiada.
Lernen beginnen
It does not suit me.
Szukam czegoś innego.
Lernen beginnen
Looking for something else.
przedmiot, artykuł
Lernen beginnen
object
przedmiot, artykuł
Lernen beginnen
article, item
rzecz
Lernen beginnen
thing
nieodpowiedni, niepasujący, zły
Lernen beginnen
wrong
dogodny
Lernen beginnen
convenient
dogodna lokalizacja
Lernen beginnen
convenient location
To jest proste i dogodne w użyciu
Lernen beginnen
It is simple and convenient to use.
Czy godzina trzecia jest dogodna, odpowiadająca tobie?
Lernen beginnen
Is three o'clock convenient for you?
wybierać
Lernen beginnen
choose, select, pick

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.