Zakupy, pieniądze, przestępstwa i obuwie po angielsku.

 0    54 Datenblatt    julatupicom
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
więzienie
Dylan spędza resztę życia w więzieniu.
Lernen beginnen
a prison, a jail
Dylan will spend the rest of his life in prison.
uciekać
Próbował uciec kilkakrotnie, ale nigdy mu się nie udało.
Lernen beginnen
escape, to run away from
He tried to escape several times but he never succeeded.
pistolet
Nie celuj do mnie z pistoletu!
Lernen beginnen
gun
Don't point that gun at me!
prawnik
George potrzebuje prawnika.
Lernen beginnen
a lawyer
George needs a lawyer.
aresztować
Aresztujcie tego człowieka!
Lernen beginnen
to arrest
Arrest this man!
policja
Policja zablokowała drogę.
Lernen beginnen
police
The police blocked the road.
prawo (do czegoś)
Masz prawo do kontaktu z prawnikiem.
Lernen beginnen
right (to do something)
You have the right to contact a lawyer.
płacić
Proszę zapłacić ten rachunek do końca miesiąca.
Lernen beginnen
to pay - paid - paid
Please pay this bill by the end of the month.
moneta
Tamten automat nie przyjmuje monet.
Lernen beginnen
a coin
That machine doesn't accept coins.
pieniądze
Nie martw się, mamy dużo pieniędzy.
Lernen beginnen
money
We have a lot of money, don't worry.
bank
Trzymam pieniądze w szwajcarskim banku.
Lernen beginnen
a bank
I keep my money in a Swiss bank.
pożyczać (komuś)
Mógłbyś pożyczyć mi trochę pieniędzy?
Lernen beginnen
lend - lent - lent
Could you lend me some money?
pożyczać (od kogoś)
Mogę pożyczyć twój samochód?
Lernen beginnen
to borrow
May I borrow your car?
zakupy
Zrobimy zakupy.
Lernen beginnen
shopping
We'll do the shopping.
przestępstwo
Został oskarżony o popełnienie przestępstwa.
Lernen beginnen
crime
He was accused of committing a crime.
klient
Klient ma zawsze racje.
Lernen beginnen
a customer
The customer is always right.
opakowanie
Wyrzuć opakowanie do kosza.
Lernen beginnen
package
Throw the package in the bin.
sklep spożywczy
Kupiłem mleko w sklepie spożywczym.
Lernen beginnen
grocery
I've bought milk at the grocery.
na sprzedaż
Ten dom jest na sprzedaż.
Lernen beginnen
for sale
This house is for sale.
okazja, tani zakup / targować się
Ten samochód to prawdziwa okazja.
Lernen beginnen
bargain
This car is a real bargain.
zniżka / dostać zniżkę
Czy oferujecie państwo jakieś zniżki?
Lernen beginnen
a discount / to get a discount
Do you offer any discounts?
apteka
Ten lek można kupić tylko w aptekach.
Lernen beginnen
pharmacy, chemist`s (drugstore)
This medicine can be bought only at pharmacies.
przeterminowany
Ten jogurt jest przeterminowany.
Lernen beginnen
out of date (expired)
This yoghurt is out of date.
najwyższej jakości
Ta firma produkuje tylko sprzęt najwyższej jakości.
Lernen beginnen
top class
This company produces only top class equipment.
gwarancja
Oferujemy dożywotnią gwarancję na ten produkt.
Lernen beginnen
guarantee (warranty)
We offer a lifelong guarantee for this product.
piekarnia
Kupuję chleb w pobliskiej piekarni.
Lernen beginnen
bakery
I buy bread in a nearby bakery.
warzywniak
Idź do warzywniaka i kup trochę ogórków.
Lernen beginnen
greengrocer's
Go to the greengrocer's and buy some cucumber's.
cena
Jaką cenę może pani zaoferować?
Lernen beginnen
a price
What price can you offer?
rozmiar
Jaki jest pani rozmiar?
Lernen beginnen
size
What is your size?
zamykać, zamknięty
Zamykamy za 15 minut.
Lernen beginnen
to close, closed
We will close in 15 minutes.
otwierać (otwarty)
O której otwieracie?
Lernen beginnen
open
What time do you open?
księgarnia
Ta książka jest dostępna prawie w każdej księgarni.
Lernen beginnen
bookshop (bookstore)
The book is available in almost every bookshop.
sklep
Sklep jest otwarty tylko rano.
Lernen beginnen
shop (store)
The shop is only open in the mornings.
tani
Dzięki tanim liniom lotniczym mogę dużo podróżować.
Lernen beginnen
cheap
I can travel a lot thanks to cheap airlines.
drogi
Ten samochód jest bardzo drogi.
Lernen beginnen
expensive
This car is very expensive.
sprzedawać
Nie chcę sprzedawać naszego domu.
Lernen beginnen
to sell - sold - sold
I don't want to sell our home.
kupować
Kup u rzeźnika trzy steki
Lernen beginnen
to buy - bought - bought
Buy there steaks at the butcher's.
bransoletka, naszyjnik
Ta bransoletka to prezent od mojej matki.
Lernen beginnen
bracelet, necklace
This bracelet was a present from my mother.
skarpeta
Muszę sobie kupić nowe skarpetki.
Lernen beginnen
sock
I have to buy some new socks.
wełna, wełniany
Moje skarpetki są zrobione z wełny.
Lernen beginnen
wool, woolen
My socks are made of wool.
kapelusz
Lubię stylowe kapelusze.
Lernen beginnen
hat
I like stylish hats.
terroryzm, terrorysta
Terroryzm jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego.
Lernen beginnen
terrorism, terrorist
Terrorism is a threat to national security.
zabić
Przyznał się, że próbował zabić tę kobietę.
Lernen beginnen
to kill
He admitted that he tried to kill the women
morderstwo
Sąd ukarał Jack'a za popełnienie morderstwa.
Lernen beginnen
murder
The court punished Jack for committing a murder.
kraść
Ktoś próbował ukraść mój samochód.
Lernen beginnen
to steal - stole - stolen
Somebody tried to steal my car.
sędzia, osądzać
Sędzia był niesprawiedliwy.
Lernen beginnen
Judge
The judge wasn't fair.
ofiara
Ciała ofiary nigdy nie znaleziono.
Lernen beginnen
a victim
The victim's body was never found.
przestępca
Ci przestępcy zachowali się jak zwierzęta!
Lernen beginnen
a criminal
These criminals acted like animals!
niewinny
Został uznany za niewinnego.
Lernen beginnen
innocent
He was found innocent.
winny
Uznano go za winnego zbrodni.
Lernen beginnen
guilty
He was found guilty of the crime.
rabuś, obrabować
Rabusie zabrali pieniądze i uciekli.
Lernen beginnen
robber, rob
The robbers took the money and fled.
złodziej
Jak złodziej mógł się tu dostać?
Lernen beginnen
a thief, I'm thieves
How could the thief get here?
włamywacz, włamywać się
Czy złapali już włamywacza?
Lernen beginnen
burglar, to burgle
Have they caught the burglar yet?
kieszonkowiec
Złapałem kieszonkowca, który próbował ukraść mi portfel.
Lernen beginnen
a pickpocket
I caught a pickpocket who was trying to steal my wallet.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.