Zakupy (słownictwo A)

 0    53 Datenblatt    joasiahuchwajda
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
a wide variety
In England there is a wide variety of shops from huge shopping centres to popular department stores such as Marks and Spencer, Selfridges or Harrods, to small local shops.
Lernen beginnen
duża różnorodność
W Anglii jest duża różnorodność sklepów od ogromnych centrów handlowych do popularnych sklepów wielobranżowych takich jak Marks and Spencer, Selfridges lub Harrords, i małych lokalnych sklepów.
huge shopping centres
In England there is a wide variety of shops from huge shopping centres to popular department stores such as Marks and Spencer, Selfridges or Harrods, to small local shops.
Lernen beginnen
ogromne centra handlowe
W Anglii jest duża różnorodność sklepów od ogromnych centrów handlowych do popularnych sklepów wielobranżowych takich jak Marks and Spencer, Selfridges lub Harrords, i małych lokalnych sklepów.
department store
In England there is a wide variety of shops from huge shopping centres to popular department stores such as Marks and Spencer, Selfridges or Harrods, to small local shops.
Lernen beginnen
sklep wielobranżowy (dom towarowy)
W Anglii jest duża różnorodność sklepów od ogromnych centrów handlowych do popularnych sklepów wielobranżowych takich jak Marks and Spencer, Selfridges lub Harrords, i małych lokalnych sklepów.
store
In England there is a wide variety of shops from huge shopping centres to popular department stores such as Marks and Spencer, Selfridges or Harrods, to small local shops.
Lernen beginnen
sklep
W Anglii jest duża różnorodność sklepów od ogromnych centrów handlowych do popularnych sklepów wielobranżowych takich jak Marks and Spencer, Selfridges lub Harrords, i małych lokalnych sklepów.
weighed out
Although everything they buy there is carefully weighed out and wrapped up nicely, they feel anonymous.
Lernen beginnen
odważone
Chociaż wszystko co oni kupując jest dokładnie odważone i ładnie zapakowane, czują się anonimowo.
wrapped up
Although everything they buy there is carefully weighed out and wrapped up nicely, they feel anonymous.
Lernen beginnen
zapakowane, owinięte
Chociaż wszystko co oni kupując jest dokładnie odważone i ładnie zapakowane, czują się anonimowo.
to prefer
That is why they prefer to buy goods in small specialty shops which usually offer a wide assortment of srticles of one kind.
Lernen beginnen
woleć
Dlatego oni wolą kupować towary w małych sklepach specjalistycznych, które zazwyczaj oferują szeroki wybór towarów jednego rodzaju.
to buy goods
That is why they prefer to buy goods in small specialty shops which usually offer a wide assortment of srticles of one kind.
Lernen beginnen
kupować towary
Dlatego oni wolą kupować towary w małych sklepach specjalistycznych, które zazwyczaj oferują szeroki wybór towarów jednego rodzaju.
specialty shops
That is why they prefer to buy goods in small specialty shops which usually offer a wide assortment of srticles of one kind.
Lernen beginnen
sklepy specjalistyczne
Dlatego oni wolą kupować towary w małych sklepach specjalistycznych, które zazwyczaj oferują szeroki wybór towarów jednego rodzaju.
a wide assortment of articles
That is why they prefer to buy goods in small specialty shops which usually offer a wide assortment of srticles of one kind.
Lernen beginnen
szeroki asortyment artykułów
Dlatego oni wolą kupować towary w małych sklepach specjalistycznych, które zazwyczaj oferują szeroki wybór towarów jednego rodzaju.
kind
That is why they prefer to buy goods in small specialty shops which usually offer a wide assortment of srticles of one kind.
Lernen beginnen
rodzaj
Dlatego oni wolą kupować towary w małych sklepach specjalistycznych, które zazwyczaj oferują szeroki wybór towarów jednego rodzaju.
hat
For instance, there are shops in which one can buy hats, umbrellas, toys, stationery, china, jewellery, records, flowers, cameras or electrical appliances.
Lernen beginnen
kapelusz
Na przykład, są tam sklepy w których można kupić kapelusze, parasole, zabawki, artykuły piśmiennicze, porcelanę, biżuterie, płyty, kwiaty, aparaty fotograficzne lub urządzenia elektryczne.
umbrella
For instance, there are shops in which one can buy hats, umbrellas, toys, stationery, china, jewellery, records, flowers, cameras or electrical appliances.
Lernen beginnen
parasol
Na przykład, są tam sklepy w których można kupić kapelusze, parasole, zabawki, artykuły piśmiennicze, porcelanę, biżuterie, płyty, kwiaty, aparaty fotograficzne lub urządzenia elektryczne.
toys
For instance, there are shops in which one can buy hats, umbrellas, toys, stationery, china, jewellery, records, flowers, cameras or electrical appliances.
Lernen beginnen
Zabawki
Na przykład, są tam sklepy w których można kupić kapelusze, parasole, zabawki, artykuły piśmiennicze, porcelanę, biżuterie, płyty, kwiaty, aparaty fotograficzne lub urządzenia elektryczne.
stationery
For instance, there are shops in which one can buy hats, umbrellas, toys, stationery, china, jewellery, records, flowers, cameras or electrical appliances.
Lernen beginnen
artykuły piśmiennicze
Na przykład, są tam sklepy w których można kupić kapelusze, parasole, zabawki, artykuły piśmiennicze, porcelanę, biżuterie, płyty, kwiaty, aparaty fotograficzne lub urządzenia elektryczne.
china
For instance, there are shops in which one can buy hats, umbrellas, toys, stationery, china, jewellery, records, flowers, cameras or electrical appliances.
Lernen beginnen
porcelana
Na przykład, są tam sklepy w których można kupić kapelusze, parasole, zabawki, artykuły piśmiennicze, porcelanę, biżuterie, płyty, kwiaty, aparaty fotograficzne lub urządzenia elektryczne.
records
For instance, there are shops in which one can buy hats, umbrellas, toys, stationery, china, jewellery, records, flowers, cameras or electrical appliances.
Lernen beginnen
płyty
Na przykład, są tam sklepy w których można kupić kapelusze, parasole, zabawki, artykuły piśmiennicze, porcelanę, biżuterie, płyty, kwiaty, aparaty fotograficzne lub urządzenia elektryczne.
flowers
For instance, there are shops in which one can buy hats, umbrellas, toys, stationery, china, jewellery, records, flowers, cameras or electrical appliances.
Lernen beginnen
kwiaty
Na przykład, są tam sklepy w których można kupić kapelusze, parasole, zabawki, artykuły piśmiennicze, porcelanę, biżuterie, płyty, kwiaty, aparaty fotograficzne lub urządzenia elektryczne.
camera
For instance, there are shops in which one can buy hats, umbrellas, toys, stationery, china, jewellery, records, flowers, cameras or electrical appliances.
Lernen beginnen
aparat fotograficzny
Na przykład, są tam sklepy w których można kupić kapelusze, parasole, zabawki, artykuły piśmiennicze, porcelanę, biżuterie, płyty, kwiaty, aparaty fotograficzne lub urządzenia elektryczne.
electrical appliances
For instance, there are shops in which one can buy hats, umbrellas, toys, stationery, china, jewellery, records, flowers, cameras or electrical appliances.
Lernen beginnen
urządzenia elektryczne
Na przykład, są tam sklepy w których można kupić kapelusze, parasole, zabawki, artykuły piśmiennicze, porcelanę, biżuterie, płyty, kwiaty, aparaty fotograficzne lub urządzenia elektryczne.
bookshop
Books, for example, can be bought in a bookshop, bread - in a bakery, meat - in a butcher's shop, milk and cheese - in a dairy, and so on.
Lernen beginnen
księgarnia
Książki, na przykład, można kupić w księgarni, chleb - w piekarni, mięso - w sklepie mięsnym, mleko i ser - w sklepie nabiałowym, i tak dalej.
bread
Books, for example, can be bought in a bookshop, bread - in a bakery, meat - in a butcher's shop, milk and cheese - in a dairy, and so on.
Lernen beginnen
chleb
Książki, na przykład, można kupić w księgarni, chleb - w piekarni, mięso - w sklepie mięsnym, mleko i ser - w sklepie nabiałowym, i tak dalej.
bakery
Books, for example, can be bought in a bookshop, bread - in a bakery, meat - in a butcher's shop, milk and cheese - in a dairy, and so on.
Lernen beginnen
piekarnia
Książki, na przykład, można kupić w księgarni, chleb - w piekarni, mięso - w sklepie mięsnym, mleko i ser - w sklepie nabiałowym, i tak dalej.
butcher's shop
Books, for example, can be bought in a bookshop, bread - in a bakery, meat - in a butcher's shop, milk and cheese - in a dairy, and so on.
Lernen beginnen
sklep mięsny
Książki, na przykład, można kupić w księgarni, chleb - w piekarni, mięso - w sklepie mięsnym, mleko i ser - w sklepie nabiałowym, i tak dalej.
dairy
Books, for example, can be bought in a bookshop, bread - in a bakery, meat - in a butcher's shop, milk and cheese - in a dairy, and so on.
Lernen beginnen
sklep nabiałowy
Książki, na przykład, można kupić w księgarni, chleb - w piekarni, mięso - w sklepie mięsnym, mleko i ser - w sklepie nabiałowym, i tak dalej.
shop-assistant
Many people like these shops because the atmosphere is friendly and the shop-assistants are polite and helpful.
Lernen beginnen
ekspedientka
Wielu ludzi lubi takie sklepy ponieważ atmosfera jest przyjazna i ekspedientki są uprzejme i pomocne.
polite
Many people like these shops because the atmosphere is friendly and the shop-assistants are polite and helpful.
Lernen beginnen
uprzejmy
Wielu ludzi lubi takie sklepy ponieważ atmosfera jest przyjazna i ekspedientki są uprzejme i pomocne.
helpful
Many people like these shops because the atmosphere is friendly and the shop-assistants are polite and helpful.
Lernen beginnen
pomocny
Wielu ludzi lubi takie sklepy ponieważ atmosfera jest przyjazna i ekspedientki są uprzejme i pomocne.
mall
However, doing the shopping in big MALLS is convenient for drivers.
Lernen beginnen
centrum handlowe w Anglii
Jednak, robienie zakupów w dużych centrach handlowych jest dogodne dla kierowców.
convenient
However, doing the shopping in big MALLS is convenient for drivers.
Lernen beginnen
dogodne
Jednak, robienie zakupów w dużych centrach handlowych jest dogodne dla kierowców.
suburbs
They are usually situated in the suburbs, far away from the city centre.
Lernen beginnen
przedmieścia
Oni zazwyczaj są usytuowani na przedmieściach daleko od centrum miasta.
far away from
They are usually situated in the suburbs, far away from the city centre.
Lernen beginnen
daleko od
Oni zazwyczaj są usytuowani na przedmieściach daleko od centrum miasta.
to comprise
They comprise the branches of well-known firms and department stores, amny specialty shops, at leat one supermarket, confectionery, fast food outlets and even a filling station.
Lernen beginnen
obejmować
One obejmują oddziały dobrze znanych firm i sklepów wielobranżowych, wiele sklepów specjalistycznych, co najmniej jeden supermarket, ciastkarnie, bary szybkiego żywienia i nawet stacje benzynowe.
branch
They comprise the branches of well-known firms and department stores, amny specialty shops, at leat one supermarket, confectionery, fast food outlets and even a filling station.
Lernen beginnen
oddział
One obejmują oddziały dobrze znanych firm i sklepów wielobranżowych, wiele sklepów specjalistycznych, co najmniej jeden supermarket, ciastkarnie, bary szybkiego żywienia i nawet stacje benzynowe.
supermarket
They comprise the branches of well-known firms and department stores, amny specialty shops, at leat one supermarket, confectionery, fast food outlets and even a filling station.
Lernen beginnen
duży sklep samoobsługowy
One obejmują oddziały dobrze znanych firm i sklepów wielobranżowych, wiele sklepów specjalistycznych, co najmniej jeden supermarket, ciastkarnie, bary szybkiego żywienia i nawet stacje benzynowe.
confectionery
They comprise the branches of well-known firms and department stores, amny specialty shops, at leat one supermarket, confectionery, fast food outlets and even a filling station.
Lernen beginnen
ciastkarnia
One obejmują oddziały dobrze znanych firm i sklepów wielobranżowych, wiele sklepów specjalistycznych, co najmniej jeden supermarket, ciastkarnie, bary szybkiego żywienia i nawet stacje benzynowe.
fast food outlets
They comprise the branches of well-known firms and department stores, amny specialty shops, at leat one supermarket, confectionery, fast food outlets and even a filling station.
Lernen beginnen
bary szybkiego żywienia
One obejmują oddziały dobrze znanych firm i sklepów wielobranżowych, wiele sklepów specjalistycznych, co najmniej jeden supermarket, ciastkarnie, bary szybkiego żywienia i nawet stacje benzynowe.
filling station
They comprise the branches of well-known firms and department stores, amny specialty shops, at leat one supermarket, confectionery, fast food outlets and even a filling station.
Lernen beginnen
stacja benzynowa
One obejmują oddziały dobrze znanych firm i sklepów wielobranżowych, wiele sklepów specjalistycznych, co najmniej jeden supermarket, ciastkarnie, bary szybkiego żywienia i nawet stacje benzynowe.
parking space
There is also a parking space for cars outside.
Lernen beginnen
parking
Jest tam także parking dla samochodów na zewnątrz.
credit card
In Britain it is possible to pay for goods by credit card but for food customers usually pay cash.
Lernen beginnen
karta kredytowa
W Brytanii jest możliwe płacenie za towary kartą kredytową, ale za jedzenie, klienci zazwyczaj płacą gotówką.
to pay cash
In Britain it is possible to pay for goods by credit card but for food customers usually pay cash.
Lernen beginnen
płacić gotówką
W Brytanii jest możliwe płacenie za towary kartą kredytową, ale za jedzenie, klienci zazwyczaj płacą gotówką.
to pick up a bargain in the sales
Some people love doing it and they are happy of they can pick up a bargain in the sales.
Lernen beginnen
trafić na okazje na wyprzedaży
Niektórzy ludzie uwielbiają to robić i są bardzo szczęśliwi jeśli mogą trafić na okazję na wyprzedaży.
clearance sale
Many department stores regularly organize clearance sales where high-quality goods can be bought even at half-price.
Lernen beginnen
wyprzedaż
Wiele sklepów wielobranżowych regularnie organizuje wyprzedaże, na których towary wysokiej jakości możemy kupić nawet za pół ceny.
high-quality goods
Many department stores regularly organize clearance sales where high-quality goods can be bought even at half-price.
Lernen beginnen
wysokiej jakości towary
Wiele sklepów wielobranżowych regularnie organizuje wyprzedaże, na których towary wysokiej jakości możemy kupić nawet za pół ceny.
at half-price
Many department stores regularly organize clearance sales where high-quality goods can be bought even at half-price.
Lernen beginnen
za pół ceny
Wiele sklepów wielobranżowych regularnie organizuje wyprzedaże, na których towary wysokiej jakości możemy kupić nawet za pół ceny.
crowded
However, many people get nervous when the shops are crowded or when thye have to stand in long queues.
Lernen beginnen
zatłoczony
Jednak, wielu ludzi zaczyna się denerwować kiedy sklepy są zatłoczone i kiedy muszę stać w długich kolejkach.
to stand in a long queue
However, many people get nervous when the shops are crowded or when thye have to stand in long queues.
Lernen beginnen
stać w długiej kolejce
Jednak, wielu ludzi zaczyna się denerwować kiedy sklepy są zatłoczone i kiedy muszę stać w długich kolejkach.
the more so as
It is a very popular way of shopping, the more so as the goods are sold at discount prices.
Lernen beginnen
tym bardziej
To jest bardzo popularnych sposób zakupów, tym bardziej, że oferowane towary są sprzedawane po obniżonych cenach.
articles
They prefer to stay at home and choose articles from catalogues.
Lernen beginnen
artykuły
Oni wolą zostać w domu u wybierać artykuły z katalogów.
catalogue
They prefer to stay at home and choose articles from catalogues.
Lernen beginnen
katalog
Oni wolą zostać w domu u wybierać artykuły z katalogów.
discount price
It is a very popular way of shopping, the more so as the goods are sold at discount prices.
Lernen beginnen
obniżona cena (niska)
To jest bardzo popularnych sposób zakupów, tym bardziej, że oferowane towary są sprzedawane po obniżonych cenach.
consumer goods
As far as consumer goods such as food products and especially fruit and vegetables are concerned, they can be bought cheapest at the open-air market.
Lernen beginnen
towary konsumpcyjne
O ile tyczy się towarów konsumpcyjnych takich jak produkty żywieniowe i szczególnie owoce oraz warzywa, oni mogą je kupić najtaniej na rynku (targu ulicznym).
open-air market
As far as consumer goods such as food products and especially fruit and vegetables are concerned, they can be bought cheapest at the open-air market.
Lernen beginnen
rynek (targ uliczny)
O ile tyczy się towarów konsumpcyjnych takich jak produkty żywieniowe i szczególnie owoce oraz warzywa, oni mogą je kupić najtaniej na rynku (targu ulicznym).

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.