zdania - codzienne sytuacje

 0    21 Datenblatt    nisef
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czy mógłbyś wstawić się za mną?
Lernen beginnen
Could you put in a good word for me?
A niech to! Spóźnię się do pracy!
Lernen beginnen
Dammit! I’m going to be late for work.
Nie znoszę wczesnego wstawania rano.
Lernen beginnen
I can’t stand getting up early in the morning.
Co mam zrobić?
Lernen beginnen
What am I supposed to do?
Zrób, co się da, aby załagodzić sytuację.
Lernen beginnen
Do whatever possible to ease the situation.
Innymi słowy nie wolno ci opuszczać kraju.
Lernen beginnen
In other words you won’t be allowed to leave the country.
Niech to dobrze zrozumiem – czy jestem podejrzany o ostatnie zabójstwa w mieście?
Lernen beginnen
Let me get this straight. Am I a suspect in the recent killings in the city?
Skąd mam to wiedzieć?
Lernen beginnen
How should I know?
Mam wrażenie, że coś przede mną ukrywasz.
Lernen beginnen
I get the feeling that you’re hiding something from me.
Jeśli zostaniesz ze mną, nie pożałujesz tego.
Lernen beginnen
If you stay with me, I’ll make it worth your while.
Właśnie mówiłem, że zamierzam podjąć pracę w Irlandii.
Lernen beginnen
I was just saying I was going to take up a job in Ireland.
Myślę, że ktoś próbuje cię wrobić.
Lernen beginnen
I think somebody’s trying to frame you.
Och, złote kolczyki! Naprawdę, nie trzeba było.
Lernen beginnen
Wow, gold earrings! You shouldn’t have.
Sprawiasz, że mam po co żyć.
Lernen beginnen
You make my life worth living.
Naprawdę?
Lernen beginnen
Is that so?
Pytałam, czy mogę zaprosić Piotrka na obiad w niedzielę.
Lernen beginnen
I asked if I could invite Peter to dinner on Sunday.
Myślałem, że on ma przyjść w sobotę.
Lernen beginnen
I thought he was supposed to be coming on Saturday.
Zmienił zdanie w ostatniej chwili.
Lernen beginnen
He changed his mind at the last moment.
Dla przykładu weź Bliski Wschód.
Lernen beginnen
Take the Middle East, for example.
Nie chce mi się robić zakupów dla ciebie.
Lernen beginnen
I can’t be bothered to do the shopping for you.
Czy będziesz przechodził koło supermarketu?
Lernen beginnen
Will you be passing a supermarket?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.