zdania do zestawu 29

 0    83 Datenblatt    thomasch818
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
What is the season you like the best?
Lernen beginnen
Jaka jest pora roku, którą lubisz najbardziej?
Wait a moment.
Lernen beginnen
Poczekaj chwilkę.
They come after midnight.
Lernen beginnen
Oni przybyli po północy.
I will be there at noon.
Lernen beginnen
Będę tam w południe.
She died a fortnight ago.
Lernen beginnen
Ona zmarła dwa tygodnie temu.
Monday is a week-day.
Lernen beginnen
Poniedziałek jest dniem powszednim.
This year is a leap-year.
Lernen beginnen
Ten rok jest rokiem przestepnym.
This is the twentieth century.
Lernen beginnen
To jest dwudziesty wiek.
We met the day before yesterday.
Lernen beginnen
Spotkaliśmy się przedwczoraj.
Wait till the day after tomorrow.
Lernen beginnen
Poczekaj do pojutrza.
I like reading about the past.
Lernen beginnen
Lubię czytac o przeszłości.
What will the future bring us?
Lernen beginnen
Co przyszłość nam przyniesie?
I never go to bed before midnight.
Lernen beginnen
Nigdy nie chodzę spać przed północą.
The accident happened the day before yesterday.
Lernen beginnen
Wypadk zdarzył sie przedwczoraj.
Why are there leap-years?
Lernen beginnen
Dlaczego są lata przestępne?
Everything was better in the past.
Lernen beginnen
W przeszłosci wszystko było lepsze.
It was raining at noon.
Lernen beginnen
Padało w południe.
Summer is the hottest season of the year.
Lernen beginnen
Lato jest najgorętrzą porą roku.
We don't know the future.
Lernen beginnen
Nie znamy przyszłosci.
They will marry the day before yesterday.
Lernen beginnen
Oni pobiorą się po jutrze.
Just a moment, please.
Lernen beginnen
Chwileczkę, proszę.
Do you work on all week-days?
Lernen beginnen
Czy pracujesz we wszystkie dni powszednie?
They are leaving in a fortnight.
Lernen beginnen
Oni wyjeżdżają za dwa tygodnie.
When I entered the room, I saw him at the table.
Lernen beginnen
Kiedy wszedłem do pokoju, zobaczyłem go przy stole.
Entering the room, I saw him at the table.
Lernen beginnen
Wchodząc do pokoju, zobaczyłem go przy stole.
When I opened the door, I saw the children in the room.
Lernen beginnen
Kiedy otworzyłem drzwi, zobaczyłem dzieci w pokoju.
Opening the door, I saw the children in the room.
Lernen beginnen
Otwierając drzwi, zobaczyłem dzieci w pokoju.
If they fire these people, they will make a mistake.
Lernen beginnen
Jeśli zwolnią tych ludzi z pracy, zrobią błąd.
Firing these people, they will make a mistake.
Lernen beginnen
Zwalniając tych ludzi z pracy, zrobią błąd.
Looking through the window, Mark saw them.
Lernen beginnen
Patrząc przez okno, Mark ich zobaczył.
Standing on the mountain, we could see the sea.
Lernen beginnen
Stojąc na górze, mogliśmy zobaczyć morze.
Waiting for the bus, she saw that there was a lot of traffic.
Lernen beginnen
Czekając na autobus, ona widziała, że jest duży ruch.
Reading the letter, I couldn't believe my eyes.
Lernen beginnen
Czytając list nie mogłem uwierzyć własnym oczom.
Listening the music, he forgot the time.
Lernen beginnen
Słuchając muzyki zapomniał o czasie.
Driving home, he heard the news on the radio.
Lernen beginnen
Jadąc do domu, usłyszał wiadomość w radiu.
Seeing the room, Anna said it wasn't large enough.
Lernen beginnen
Widząc pokój, Anna powiedziała, że nie jest dostatecznie duży.
Being poor, John couldn't buy a new shirt for himself.
Lernen beginnen
Będąc biednym, John nie mógł kupić sobie nowej koszuli.
What do I have to do today, Jane?
Lernen beginnen
Co muszę dzisiaj zrobić, Jane?
At nine a.m. you have a meeting with the management.
Lernen beginnen
O dziewiątej rano masz spotkanie z dyrekcją.
I remember.
Lernen beginnen
Pamięam.
And at eight p.m. I have dinner with Peter.
Lernen beginnen
A o ósmej wieczorem mam obiad z Peterem.
Yes, that's right.
Lernen beginnen
Tak, zgadza się.
today you have a lot to do between the meeting and the dinner.
Lernen beginnen
Dzisiaj masz wiele do zrobienia pomiędzy spotkaniem a obiadem.
I think formerly I didn't have much work.
Lernen beginnen
Myślę, że dawniej nie miałem dużo pracy.
No, you didn't
Lernen beginnen
Nie, nie miałeś.
I hope I can have a holiday one day.
Lernen beginnen
Mam nadzieję, że pewnego dnia będę mógł mieć wakacje.
Yes, in the future, but not now.
Lernen beginnen
Tak, w przyszłości, ale nie teraz.
Work starts at 8 a.m.
Lernen beginnen
Praca rozpoczyna się o ósmej rano.
She will have to write all letters in future.
Lernen beginnen
Ona będzie musiała w przyszłości pisać wszystkie listy.
At 6 p.m. the shops are closed.
Lernen beginnen
O szóstej po południu sklepy są zamkniete.
One day you will understand me.
Lernen beginnen
Pewnego dnia zrozumniesz mnie.
Formerly there were not many cars.
Lernen beginnen
Dawniej nie było wiele samochodów.
Let me do it!
Lernen beginnen
Niech ja to zrobię.
Let them invite us.
Lernen beginnen
Niech oni nas zaproszą.
Let her take the car.
Lernen beginnen
Niech ona weźmie samochód.
Let us finish it now.
Lernen beginnen
Skończmy to teraz.
Let him forget about it fast!
Lernen beginnen
Niech on o tym szybko zapomni.
Let's have dinner at home today.
Lernen beginnen
Zjedzmy dzis obiad w domu.
Let them start listening to us!
Lernen beginnen
Niech oni zaczną nas słuchac.
Let me see it.
Lernen beginnen
Niech ja to zobaczę.
The car appeared behind the corner.
Lernen beginnen
Samochód pojawił sie za rogiem.
The shoplifter has disappeared.
Lernen beginnen
Złodziej sklepowy ma zniknięte.
She described the thief to the policeman.
Lernen beginnen
Ona opisała złodzieja policjantowi.
Where have they buried him?
Lernen beginnen
Gdzie oni go pochowali?
The children leapt across the ditch.
Lernen beginnen
Dzieci skakały przez rów.
The sun has disappeared behind the clouds.
Lernen beginnen
Słońce ma zniknięte za chmurami.
When will he appear again?
Lernen beginnen
Kiedy on znowu się pojawi?
Can you describe the burglar?
Lernen beginnen
Czy możesz opisać włamywacza?
When will these people be buried?
Lernen beginnen
Kiedy ci ludzie będą pochowani?
The aeroplanes appeared in the distance.
Lernen beginnen
Samoloty pojawiły sie w oddali.
Leaping you can break your leg.
Lernen beginnen
Skacząc możesz złamać swoją nogę.
Our teacher was born in 1961.
Lernen beginnen
Nasza nauczycielka urodziła się w 1961 roku.
I lived in England in 1953.
Lernen beginnen
Mieszkałem w Anglii w 1953 roku.
It happened in seven hundred and fifty three.
Lernen beginnen
To sie wydarzyło w 753 roku.
This house was built in eighteen hundred.
Lernen beginnen
Ten dom został zbudowany w 1800 rok.
In nineteen ninety seven I will finish school.
Lernen beginnen
W 1997 roku skończę szkołę.
Going to school the day before yesterday, I stopped near this shop.
Lernen beginnen
Idąc przedwczoraj do szkoły, zatrzymałem się koło tego sklepu.
Let's try to do it at noon.
Lernen beginnen
Spróbujmy to zrobić w południe.
It will be nineteen ninety six in a fortnight.
Lernen beginnen
Za dwa tygodnie będzie rok 1996.
Is summer the nicest season?
Lernen beginnen
Czy lato jest najmilszą porą roku?
Formerly there weren't many towns.
Lernen beginnen
Dawniej nie było wiele miast.
I wanted to tell him something but he disappeared.
Lernen beginnen
Chciałem mu coś powiedzieć ale zniknął.
Entering the house, he switched on the light.
Lernen beginnen
Wchodząc do domu zapalił swiatło.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.