zdania w past Simple

 0    73 Datenblatt    joannaasia16
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Wczoraj pracowałem bardzo ciężko.
Lernen beginnen
I worked very hard yesterday.
Była bardzo zmęczona po pracy.
Lernen beginnen
She was very tired after work.
Wczoraj cały dzień byliśmy w domu.
Lernen beginnen
We were at home all day yesterday.
Umiałem pływać jak miałem 5 lat.
Lernen beginnen
I could swim when I was 5 years old.
Ona rozmawiała z Mary dwa dni temu.
Lernen beginnen
She spoke to Mary two days ago.
Poszliśmy na stację i kupiliśmy bilety.
Lernen beginnen
We went to the station and bought the tickets.
Odwiedziłem Hiszpanię w zeszłym roku.
Lernen beginnen
I visited Spain last year.
Oni byli bardzo szczęśliwi, kiedy usłyszeli tę wiadomość.
Lernen beginnen
They were very happy when they heard the news.
Chciałam kupić tę książkę, ale za dużo kosztowała.
Lernen beginnen
I wanted to buy this book, but it cost too much.
Spędziliśmy tam wakacje - wspaniale się bawiliśmy.
Lernen beginnen
We spent the holidays there - we had a great time.
Spróbowali zupy, ale była za gorąca do jedzenia.
Lernen beginnen
They tried the soup, but it was too hot to eat.
On nie zabrał jej do restauracji
Lernen beginnen
He didn't take her to a restaurant
Wczoraj nie poszliśmy do kina.
Lernen beginnen
We didn't go to the cinema yesterday.
Nie napisałem tego listu.
Lernen beginnen
I didn't write the letter.
Nie byłem we Francji zeszłego lata.
Lernen beginnen
I wasn't in France last summer.
Nie chciało im się pić.
Lernen beginnen
They weren't thirsty...
Widziałeś to?
Lernen beginnen
Did you see that?
Czy on rozmawiał z Molly wczoraj?
Lernen beginnen
Did he speak to Molly yesterday?
Kiedy kupiliście ten samochód?
Lernen beginnen
When did you buy this car?
Czy ona była głodna?
Lernen beginnen
Was she hungry?
Byłeś wczoraj w szkole?
Lernen beginnen
Were you at school yesterday?
Dlaczego była zdenerwowana?
Lernen beginnen
Why was she upset?
Gdzie były te dokumenty?
Lernen beginnen
Where were these documents?
dwa dni temu
Lernen beginnen
two days ago
siedem godzin temu
Lernen beginnen
seven hours ago
William Shakespeare zmarł w 1616 roku.
Lernen beginnen
William Shakespeare died in 1616.
Kupiłem wczoraj nową koszulę.
Lernen beginnen
I bought a new shirt yesterday.
Nie byliśmy w Chinach w zeszłym roku.
Lernen beginnen
We didn't visit China last year.
W środę w telewizji był interesujący film.
Lernen beginnen
There was an interesting movie on TV on Wednesday.
Gdzie on był w maju?
Lernen beginnen
Where was he in May?
Nie wziąłem twojej książki!
Lernen beginnen
I didn't take your book!
Czy poznałeś Susan kiedy byliśmy wczoraj u państwa Brown?
Lernen beginnen
Did you meet Susan when we were at the Browns' place yesterday?
Słyszałeś to?
Lernen beginnen
Did you hear that?
Tak, to ja zbiłem szybę. To była moja wina
Lernen beginnen
Yes, I broke the glass. It was my fault
Mój brat miał udane wakacje.
Lernen beginnen
My brother had a great holiday.
Cały dzień siedzieliśmy na plaży.
Lernen beginnen
We sat on the beach all day.
na głos
Lernen beginnen
out loud
słuchaj i sprawdzaj
Lernen beginnen
listen and check
bałagan
Lernen beginnen
mess
niedziela
Lernen beginnen
Sunday
grudzien
Lernen beginnen
December
listopad
Lernen beginnen
November
pażdziernik
Lernen beginnen
October
luty
Lernen beginnen
February
styczeń
Lernen beginnen
January
lipiec
Lernen beginnen
July
marzec
Lernen beginnen
March
kwiecień
Lernen beginnen
April
wrzesień
Lernen beginnen
September
czerwiec
Lernen beginnen
June
czwartek
Lernen beginnen
Thursday
sierpień
Lernen beginnen
August
wtorek
Lernen beginnen
Tuesday
grudzień
Lernen beginnen
December
piątek
Lernen beginnen
Friday
sobota
Lernen beginnen
Saturday
środa
Lernen beginnen
Wednesday
poniedziałek
Lernen beginnen
Monday
miesiąc
Lernen beginnen
month
wiosna
Lernen beginnen
the Spring
lato
Lernen beginnen
the summer
zima
Lernen beginnen
the winter
jesień
Lernen beginnen
autumn
rok
Lernen beginnen
year
tydzień
Lernen beginnen
week
dzień
Lernen beginnen
day
jutro
Lernen beginnen
tomorrow
dzisiaj
Lernen beginnen
today
Czy miałeś dobry weekend wczoraj
Lernen beginnen
Did you have a good weekend yesterday
co robiłeś wczoraj
Lernen beginnen
what did you do yesterday
Wczoraj grałem w golfa z moimi przyjaciółmi
Lernen beginnen
Yesterday I was playing golf with my friends
wstałeś wcześnie w niedzielę
Lernen beginnen
you woke up early on sun
gdzie grałeś?
Lernen beginnen
where did you play?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.