Zdrowy styl życia (słownictwo A)

 0    59 Datenblatt    joasiahuchwajda
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
lifestyle
We often ask ourselves if our lifestyle is healthy.
Lernen beginnen
styl życia
Często pytamy samych siebie czy nasz styl życia jest zdrowy.
healthy
We often ask ourselves if our lifestyle is healthy.
Lernen beginnen
zdrowy
Często pytamy samych siebie czy nasz styl życia jest zdrowy.
to treat
Whether we live long and happily very much depends on how we live and treats our bodies.
Lernen beginnen
traktować
Czy żyjemy długo i szczęśliwie bardzo mocno zależy od tego jak żyjemy i traktujemy nasze ciała.
recipe
Therefore, what is the best recipe to keep fit and healthy?
Lernen beginnen
recepcja, przepis
Zatem, jaki jest najlepszy przepis, aby być w dobrej kondycji i zdrowiu?
to keep fit and healthy
Therefore, what is the best recipe to keep fit and healthy?
Lernen beginnen
być w dobrej kondycji i zdrowiu
Zatem, jaki jest najlepszy przepis, aby być w dobrej kondycji i zdrowiu?
diet
It seems that the most important things to be in good condition are a good diet and vigorous exercise.
Lernen beginnen
dieta
Wygląda na to, że najbardziej ważnymi rzeczami, aby być w dobrej kondycji, są dobra dieta i energiczne ćwiczenia.
vigorous exercise
It seems that the most important things to be in good condition are a good diet and vigorous exercise.
Lernen beginnen
energiczne ćwiczenia (gimnastyka)
Wygląda na to, że najbardziej ważnymi rzeczami, aby być w dobrej kondycji, są dobra dieta i energiczne ćwiczenia.
to take into account
We should also take into account our habits and indulgences.
Lernen beginnen
wziąć pod uwagę
Powinniśmy także uwzględnić nasze przyzwyczajenia i nałogi oraz słabości.
habits
We should also take into account our habits and indulgences.
Lernen beginnen
przyzwyczajenia i nałogi
Powinniśmy także uwzględnić nasze przyzwyczajenia i nałogi oraz słabości.
indulgences
We should also take into account our habits and indulgences.
Lernen beginnen
słabości
Powinniśmy także uwzględnić nasze przyzwyczajenia i nałogi oraz słabości.
to give priority
As far as diet is concerned, we should always give priority to simple whole food over richer and meatier fatty products.
Lernen beginnen
przedkładać
O ile przejmujemy się dietą, powinniśmy zawsze przedkładać prostą zdrową żywność nad treściwsze i mięsistsze tłuste produkty.
whole food
As far as diet is concerned, we should always give priority to simple whole food over richer and meatier fatty products.
Lernen beginnen
zdrowa żywność
O ile przejmujemy się dietą, powinniśmy zawsze przedkładać prostą zdrową żywność nad treściwsze i mięsistsze tłuste produkty.
rich
As far as diet is concerned, we should always give priority to simple whole food over richer and meatier fatty products.
Lernen beginnen
pożywny, tłusty
O ile przejmujemy się dietą, powinniśmy zawsze przedkładać prostą zdrową żywność nad treściwsze i mięsistsze tłuste produkty.
meat
As far as diet is concerned, we should always give priority to simple whole food over richer and meatier fatty products.
Lernen beginnen
mięso
O ile przejmujemy się dietą, powinniśmy zawsze przedkładać prostą zdrową żywność nad treściwsze i mięsistsze tłuste produkty.
fatty
As far as diet is concerned, we should always give priority to simple whole food over richer and meatier fatty products.
Lernen beginnen
tłuszczowy
O ile przejmujemy się dietą, powinniśmy zawsze przedkładać prostą zdrową żywność nad treściwsze i mięsistsze tłuste produkty.
vitamins and minerals
We should eat a lot of fruit and vegetables because they contain vitamins and minerals which are very good for our health.
Lernen beginnen
witaminy i minerały
Powinniśmy jeść dużo owoców i warzyw ponieważ one zawierają witaminy i minerały, które są dobre dla naszego zdrowia.
to avoid
We should avoid fat-building sweets, ice-cream, cookies or crisps and instead eat more whole-meal bread, low-fat cottage cheese and drink skimmed milk or yoghurt.
Lernen beginnen
unikać
Powinniśmy unikać budujące tłuszcz słodycze, lody, ciasteczka czy chipsy i w zamian jeść więcej razowego chleba, chudy twarożek i pić odtłuszczone mleko lub jogurt.
fatbuilding
We should avoid fat-building sweets, ice-cream, cookies or crisps and instead eat more whole-meal bread, low-fat cottage cheese and drink skimmed milk or yoghurt.
Lernen beginnen
budujące tłuszcz
Powinniśmy unikać budujące tłuszcz słodycze, lody, ciasteczka czy chipsy i w zamian jeść więcej razowego chleba, chudy twarożek i pić odtłuszczone mleko lub jogurt.
sweets
We should avoid fat-building sweets, ice-cream, cookies or crisps and instead eat more whole-meal bread, low-fat cottage cheese and drink skimmed milk or yoghurt.
Lernen beginnen
słodycze
Powinniśmy unikać budujące tłuszcz słodycze, lody, ciasteczka czy chipsy i w zamian jeść więcej razowego chleba, chudy twarożek i pić odtłuszczone mleko lub jogurt.
ice-cream
We should avoid fat-building sweets, ice-cream, cookies or crisps and instead eat more whole-meal bread, low-fat cottage cheese and drink skimmed milk or yoghurt.
Lernen beginnen
lody
Powinniśmy unikać budujące tłuszcz słodycze, lody, ciasteczka czy chipsy i w zamian jeść więcej razowego chleba, chudy twarożek i pić odtłuszczone mleko lub jogurt.
cookies
We should avoid fat-building sweets, ice-cream, cookies or crisps and instead eat more whole-meal bread, low-fat cottage cheese and drink skimmed milk or yoghurt.
Lernen beginnen
ciasteczka
Powinniśmy unikać budujące tłuszcz słodycze, lody, ciasteczka czy chipsy i w zamian jeść więcej razowego chleba, chudy twarożek i pić odtłuszczone mleko lub jogurt.
crisps
We should avoid fat-building sweets, ice-cream, cookies or crisps and instead eat more whole-meal bread, low-fat cottage cheese and drink skimmed milk or yoghurt.
Lernen beginnen
chipsy
Powinniśmy unikać budujące tłuszcz słodycze, lody, ciasteczka czy chipsy i w zamian jeść więcej razowego chleba, chudy twarożek i pić odtłuszczone mleko lub jogurt.
whole-meal bread
We should avoid fat-building sweets, ice-cream, cookies or crisps and instead eat more whole-meal bread, low-fat cottage cheese and drink skimmed milk or yoghurt.
Lernen beginnen
pieczywo razowe
Powinniśmy unikać budujące tłuszcz słodycze, lody, ciasteczka czy chipsy i w zamian jeść więcej razowego chleba, chudy twarożek i pić odtłuszczone mleko lub jogurt.
low-fat cottage cheese
We should avoid fat-building sweets, ice-cream, cookies or crisps and instead eat more whole-meal bread, low-fat cottage cheese and drink skimmed milk or yoghurt.
Lernen beginnen
chudy twarożek
Powinniśmy unikać budujące tłuszcz słodycze, lody, ciasteczka czy chipsy i w zamian jeść więcej razowego chleba, chudy twarożek i pić odtłuszczone mleko lub jogurt.
skimmed milk
We should avoid fat-building sweets, ice-cream, cookies or crisps and instead eat more whole-meal bread, low-fat cottage cheese and drink skimmed milk or yoghurt.
Lernen beginnen
odtłuszczone mleko
Powinniśmy unikać budujące tłuszcz słodycze, lody, ciasteczka czy chipsy i w zamian jeść więcej razowego chleba, chudy twarożek i pić odtłuszczone mleko lub jogurt.
balanced
If possible, we should eat regularly five Times a day and our diet should not only be balanced but also varied.
Lernen beginnen
zrównoważony
Jeśli to możliwe, powinniśmy jeść regularnie pięć razy na dzień i nasza dieta powinna być nie tylko zrównoważona ale także urozmaicona.
varied
If possible, we should eat regularly five Times a day and our diet should not only be balanced but also varied.
Lernen beginnen
urozmaicona
Jeśli to możliwe, powinniśmy jeść regularnie pięć razy na dzień i nasza dieta powinna być nie tylko zrównoważona ale także urozmaicona.
slim
Those who wish to be slim do not necessarily have to starve.
Lernen beginnen
szczupły
Ci którzy chcą byś szczupli nie muszą koniecznie głodować.
to starve
Those who wish to be slim do not necessarily have to starve.
Lernen beginnen
głodować
Ci którzy chcą byś szczupli nie muszą koniecznie głodować.
lean meat
Lean meat and fresh fruit salads, for instance, may appease one's hunger but are less calorific than cakes or sweets.
Lernen beginnen
chude mięso
Chude mięso i surówki ze świeżych owoców, na przykład, mogą zaspokoić głód jednak są mniej kaloryczne od ciastek i słodyczy.
fresh fruit salads
Lean meat and fresh fruit salads, for instance, may appease one's hunger but are less calorific than cakes or sweets.
Lernen beginnen
świeże sałatki owocowe
Chude mięso i surówki ze świeżych owoców, na przykład, mogą zaspokoić głód jednak są mniej kaloryczne od ciastek i słodyczy.
to appease one's hunger
Lean meat and fresh fruit salads, for instance, may appease one's hunger but are less calorific than cakes or sweets.
Lernen beginnen
zaspokoić głód
Chude mięso i surówki ze świeżych owoców, na przykład, mogą zaspokoić głód jednak są mniej kaloryczne od ciastek i słodyczy.
calorific
Lean meat and fresh fruit salads, for instance, may appease one's hunger but are less calorific than cakes or sweets.
Lernen beginnen
kaloryczny
Chude mięso i surówki ze świeżych owoców, na przykład, mogą zaspokoić głód jednak są mniej kaloryczne od ciastek i słodyczy.
to be harmful to
What else is harmful to our health?
Lernen beginnen
być szkodliwe dla
Co jeszcze jest szkodliwe dla naszego zdrowia?
influence
Some poeple do not realize that their lifestyle has a great influence
Lernen beginnen
wpływ
Niektórzy ludzie nie zdają sobie sprawę, że ich styl życia ma ogromny wpływ na ich dobre samopoczucie.
comfort
Some poeple do not realize that their lifestyle has a great influence on their comfort.
Lernen beginnen
dobre samopoczucie
Niektórzy ludzie nie zdają sobie sprawę, że ich styl życia ma ogromny wpływ na ich dobre samopoczucie.
technological progress
Technological progress has made our lives easier but at the same time we have become lazy.
Lernen beginnen
rozwój techniki
Rozwój techniki uczynił nasze życie łatwiejszym ale jednocześnie staliśmy się leniwi.
to feel unfit
We drive to work, spend half a day siting behind a desk, we watch television for hours and as a result we feel unfit.
Lernen beginnen
czuć się niezdolnym do niczego
Jeździmy autem do pracy, spędzamy pół dnia siedząc za biurkiem, oglądamy telewizje godzinami i jako rezultat czujemy się niezdolni do niczego.
to achieve
... we can achieve deep relaxation and at the same time protect ourselves from such serious medical problems as coronary disease, heart attack or circulatory disorders.
Lernen beginnen
uzyskać
... możemy osiągnąć głęboki relaks i jednocześnie ochronić siebie przed tak poważnymi medycznymi problemami jak choroba wieńcowa, atak serca czy problemy z krążeniem.
relaxation
... we can achieve deep relaxation and at the same time protect ourselves from such serious medical problems as coronary disease, heart attack or circulatory disorders.
Lernen beginnen
odprężenie, relaks
... możemy osiągnąć głęboki relaks i jednocześnie ochronić siebie przed tak poważnymi medycznymi problemami jak choroba wieńcowa, atak serca czy problemy z krążeniem.
coronary disease
... we can achieve deep relaxation and at the same time protect ourselves from such serious medical problems as coronary disease, heart attack or circulatory disorders.
Lernen beginnen
choroba wieńcowa
... możemy osiągnąć głęboki relaks i jednocześnie ochronić siebie przed tak poważnymi medycznymi problemami jak choroba wieńcowa, atak serca czy problemy z krążeniem.
heart attack
... we can achieve deep relaxation and at the same time protect ourselves from such serious medical problems as coronary disease, heart attack or circulatory disorders.
Lernen beginnen
atak serca
... możemy osiągnąć głęboki relaks i jednocześnie ochronić siebie przed tak poważnymi medycznymi problemami jak choroba wieńcowa, atak serca czy problemy z krążeniem.
sleep
Another important thing for our health is sleep and rest.
Lernen beginnen
sen
Inną ważną rzeczą dla naszego zdrowia jest sen i odpoczynek.
rest
Another important thing for our health is sleep and rest.
Lernen beginnen
odpoczynek
Inną ważną rzeczą dla naszego zdrowia jest sen i odpoczynek.
relaxed
We should bear in mind that only relaxed people living without too much pressure and worry have a chance to keep healthy.
Lernen beginnen
wypoczęty
Powinniśmy pamiętać, że tylko wypoczęci ludzie żyjący bez nadmiernego napięcia i zmartwień, mają szansę zachować zdrowie.
pressure
We should bear in mind that only relaxed people living without too much pressure and worry have a chance to keep healthy.
Lernen beginnen
napięcie
Powinniśmy pamiętać, że tylko wypoczęci ludzie żyjący bez nadmiernego napięcia i zmartwień, mają szansę zachować zdrowie.
worry
We should bear in mind that only relaxed people living without too much pressure and worry have a chance to keep healthy.
Lernen beginnen
zmartwienie
Powinniśmy pamiętać, że tylko wypoczęci ludzie żyjący bez nadmiernego napięcia i zmartwień, mają szansę zachować zdrowie.
to give up
Equally important is giving up such bad habits as drinking alcohol or smoking cigarettes.
Lernen beginnen
zarzucić
Równie ważne jest zarzucenie takich złych przyzwyczajeń jak picie alkoholu czy palenie papierosów.
pleasure
Some young people are of the opinion that smoking is a pleasure.
Lernen beginnen
przyjemność
Niektórzy młodzi ludzie są zdania, że palenie jest przyjemnością.
benefit
They claim that cigarettes have many psychological benefits, for example they calm them down and make them feel better.
Lernen beginnen
korzyść
Oni twierdzą, że papierosy mają wiele psychologicznych korzyści, na przykład one uspakajają ich i sprawiają, że czują się lepiej.
to calm down
They claim that cigarettes have many psychological benefits, for example they calm them down and make them feel better.
Lernen beginnen
uspokojać
Oni twierdzą, że papierosy mają wiele psychologicznych korzyści, na przykład one uspakajają ich i sprawiają, że czują się lepiej.
lung cancer
Cigarettes cause serious diseases such as lung cancer, heart disease or bronchial troubles.
Lernen beginnen
rak płuc
Papierosy powodują poważne choroby takie jak rak płuc, choroby serca czy kłopoty z oskrzelami.
bronchial troubles
Cigarettes cause serious diseases such as lung cancer, heart disease or bronchial troubles.
Lernen beginnen
kłopoty z oskrzelami
Papierosy powodują poważne choroby takie jak rak płuc, choroby serca czy kłopoty z oskrzelami.
to fall ill
If we do not want to fall ill we should give up smoking altogether.
Lernen beginnen
zachorować
Jeśli nie chcemy zachorować powinniśmy rzucić palenie całkowicie.
altogether
If we do not want to fall ill we should give up smoking altogether.
Lernen beginnen
całkowicie
Jeśli nie chcemy zachorować powinniśmy rzucić palenie całkowicie.
conscious
We should become more health conscious and aware that we are basically responsible for our own well-being.
Lernen beginnen
świadomy
Powinniśmy stać się bardziej świadomi zdrowia i zdawać sobie sprawę, że w zasadzie jesteśmy odpowiedzialni za nasze własne dobre samopoczucie.
to be aware of
We should become more health conscious and aware that we are basically responsible for our own well-being.
Lernen beginnen
zdawać sobie sprawę z
Powinniśmy stać się bardziej świadomi zdrowia i zdawać sobie sprawę, że w zasadzie jesteśmy odpowiedzialni za nasze własne dobre samopoczucie.
to be responsible for
We should become more health conscious and aware that we are basically responsible for our own well-being.
Lernen beginnen
być odpowiedzialnym za
Powinniśmy stać się bardziej świadomi zdrowia i zdawać sobie sprawę, że w zasadzie jesteśmy odpowiedzialni za nasze własne dobre samopoczucie.
well-being
We should become more health conscious and aware that we are basically responsible for our own well-being.
Lernen beginnen
dobre samopoczucie
Powinniśmy stać się bardziej świadomi zdrowia i zdawać sobie sprawę, że w zasadzie jesteśmy odpowiedzialni za nasze własne dobre samopoczucie.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.