Zestaw - 2 przymiotniki opis ludzi

 0    23 Datenblatt    maciejmalek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przymiotniki
Lernen beginnen
adjectives
duży
To miasto jest takie duże.
Lernen beginnen
big
This city is so big.
tani
Zegarek był bardzo tani. Kosztował zaledwie kilka dolarów.
Lernen beginnen
cheap
The watch was very cheap and cost only a few dollars.
ciemny
Dlaczego jest tu tak ciemno?
Lernen beginnen
dark
Why is it so dark here?
trudny
Ta nowa gra jest dla mnie zbyt trudna.
Lernen beginnen
difficult
This new game is too difficult for me.
brudny
Toaleta jest bardzo brudna.
Lernen beginnen
dirty
The toilet is very dirty.
łatwy
To oprogramowanie jest łatwe do zainstalowania.
Lernen beginnen
easy
It’s easy to install this software.
pusty
Musimy iść na zakupy, bo lodówka jest pusta.
Lernen beginnen
empty
We need to go shopping because the fridge is empty.
drogi
Nie kupiłam samochodu, gdyż był zbyt drogi.
Lernen beginnen
expensive
I didn't buy the car because it was too expensive.
daleko
Mieszkam daleko stąd.
Lernen beginnen
far
I live far away from here.
przystojny
Lernen beginnen
good looking
wysoki
Wysokie budynki zasłaniają niebo.
Lernen beginnen
high
High buildings obscure the sky.
niski
Mój poziom energii jest bardzo niski.
Lernen beginnen
low
My energy level is really low.
biedny
Lernen beginnen
poor
całkiem
Pogoda jest dziś całkiem przyjemna.
Lernen beginnen
quite
The weather is quite nice today.
poprawny
Lernen beginnen
right
bezpieczny
Firma oferuje bezpieczne warunki pracy.
Lernen beginnen
safe
The company offers safe working conditions.
niski
Niski człowiek uciekł niepostrzeżenie.
Lernen beginnen
short
The short man escaped unnoticed.
wysoki
Jest bardzo wysokim mężczyzną - ma 2 metry wzrostu.
Lernen beginnen
tall
He is a very tall man with his 2 meters of height.
chudy
Niektóre modelki były tak chude, że odwracało to uwagę od ich strojów.
Lernen beginnen
thin
Some models were so thin that it detracted from their outfits.
brzydki
On jest taki brzydki.
Lernen beginnen
ugly
He's so ugly.
słaby
To dziecko jest słabe.
Lernen beginnen
weak
This child is weak.
niepoprawny
Lernen beginnen
wrong

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.