Zestaw 8

 0    182 Datenblatt    fantomas77
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
imię, nazwisko, nazwa
Nazywam się...
Lernen beginnen
der Name, die Namen
Mein Name ist...
praca, robota, zajęcie, zatrudnienie
praca fizyczna, praca umysłowa
Lernen beginnen
die Arbeit, die Arbeiten
körperliche Arbeit, geistige Arbeit
przykład
Ten przykład jest poprawny.
Lernen beginnen
das Beispiel, die Beispiele
Dieses Beispiel ist richtig.
pytanie, kwestia, zagadnienie
To pytanie jest dobre.
Lernen beginnen
die Frage, die Fragen
Diese Frage ist gut.
problem
Ten problem nie jest prosty.
Lernen beginnen
das Problem, die Probleme
Dieses Problem ist nicht einfach.
droga, szlak, trasa
Ta droga jest nowa. na trasie
Lernen beginnen
der Weg, die Wege
Dieser Weg ist neu. auf dem Weg
cichy, cicha, ciche, cicho
Lernen beginnen
leise
lekki, prosty,łatwy, lekka, lekkie, lekko
Lernen beginnen
leicht
zawsze, coraz(w stopniu wyższym)
Robi się coraz widniej. Ona przychodzi coraz później.
Lernen beginnen
immer
Es wird immer heller. Sie kommt immer später.
tu, niż
Ten dom jest mniejszy niż tamten dom.
Lernen beginnen
als
Dieses Haus ist kleiner als das andere (Haus).
mały, mała, małe, mali
Lernen beginnen
klein
tani, tania, tanie, tanio
Lernen beginnen
billig
skomplikowany, skomplikowana, skomplikowane, skomplikowanie
Lernen beginnen
kompliziert
głośny, głośna, głośne; głośno
Lernen beginnen
laut
lepszy, lepsza, lepsze, lepsi, lepiej
Lernen beginnen
besser
ciemniejszy, ciemniejsza, ciemniejsze, ciemniej
Lernen beginnen
dunkler
droższy, droższa, droższe, drożej
Lernen beginnen
teurer
wyższy, wyższa, wyższe, wyżej
Lernen beginnen
höher
więcej, bardziej
Lernen beginnen
mehr
chętniej
Lernen beginnen
lieber
duży, duża, duże
Lernen beginnen
groß
drogi, droga, drogie, drogo
Lernen beginnen
teuer
młody, młoda, młode, młodzi, młodo
Lernen beginnen
jung
wysoki, wysoka, wysokie, wysocy, wysoko
Lernen beginnen
hoch
większy, większa, większe, więksi
Lernen beginnen
größer
dłuższy, dłuższa, dłuższe, dłużej
Lernen beginnen
länger
starszy, starsza, starsze, starzej
Lernen beginnen
älter
młodszy, młodsza, młodsze, młodsi, młodziej
Lernen beginnen
jünger
krótszy, krótsza, krótsze, krócej
Lernen beginnen
kürzer
zimniejszy, zimnejsza, zmniejsze, zimniejsi, zimniej
Lernen beginnen
kälter
cieplejszy, cieplejsza, cieplejsze, cieplej
Lernen beginnen
wärmer
przyjaciółka
Lernen beginnen
die Freundin, die Freundinnen
siostra
Lernen beginnen
die Schwester, die Schwestern
pies
tu jest pies pogrzebany (przenośnia)
Lernen beginnen
der Hund, die Hunde
da liegt der Hund begraben
stół
Lernen beginnen
der Tisch, die Tische
łóżko
Lernen beginnen
das Bett, die Betten
obraz, obrazek, zdjęcie
Lernen beginnen
das Bild, die Bilder
uczeń
Lernen beginnen
der Schüler, die Schüler
nauczycielka
Lernen beginnen
die Lehrerin, die Lehrerinnen
nauczyciel
Lernen beginnen
der Lehrer, die Lehrer
książka, księga
Lernen beginnen
das Buch, die Bücher
rower
Lernen beginnen
das Fahrrad, die Fahrräder
uczennica
Lernen beginnen
die Schülerin, die Schülerinnen
dzień matki
Lernen beginnen
der Muttertag, die Muttertage
mieszkanie
Lernen beginnen
die Wohnung, die Wohnungen
biurko
Lernen beginnen
der Schreibtisch, die Schreibtische
sypialnia
Lernen beginnen
das Schlafzimmer, die Schlafzimmer
córka
Lernen beginnen
die Tochter, die Töchter
brat
Lernen beginnen
der Bruder, die Brüder
syn
syn marnotrawny
Lernen beginnen
der Sohn, die Söhne
der verlorene Sohn
biuro
Lernen beginnen
das Büro
prezent, podarunek
Lernen beginnen
das Geschenk, die Geschenke
żaden
Lernen beginnen
kein
pokój mieszkalny/dzienny
Lernen beginnen
das Wohnzimmer, die Wohnzimmer
matka
Lernen beginnen
die Mutter, die Mütter (die Mama, die Mutti)
list
Lernen beginnen
der Brief, die Brife
tekst
Lernen beginnen
der Text, die Texte
gazeta
Lernen beginnen
die Zeitung, Die Zeitungen
czasopismo, periodyk
Lernen beginnen
die Zeitschrift, die Zeitschriften
chleb
Lernen beginnen
das Brot, die Brote
bułka, bułeczka
Lernen beginnen
das Brötchen, die Brötchen
znaleźć, odnaleźć, znajdować; sądzić(w sensie: uważać)
Gdzie znajdę Twojego nauczyciela?
Lernen beginnen
finden
Wo finde ich deinen Lehrer?
pan, władca
Lernen beginnen
der Herr, die Herren
praktyczny, praktyczna, praktyczne, praktycznie
Lernen beginnen
praktisch
zły, zła, złe,źle
Lernen beginnen
schlecht
znany, znana, znane
Lernen beginnen
bekannt
korzystny, korzystna, korzystne, korzystnie(często, choć niekoniecznie w sencie "tani")
Lernen beginnen
günstig
ważny, ważna, ważne
Ten pan jest najważniejszy.
Lernen beginnen
wichtig
Dieser Herr ist am wichtigsten.
reperować, naprawiać, remontować(urządzenie)
Czy możesz naprawić to łóżko?
Lernen beginnen
reparieren
Kannst du das Bett reparieren?
dostać, dostawać, otrzymywać
Kiedy dostaniesz psa?
Lernen beginnen
bekommen
Wann bekommst du einen Hund?
odwiedzić, odwiedzać, uczęszczać
Odwiedzisz mnie dzisiaj?
Lernen beginnen
besuchen
Besuchst du mich heute?
słyszeć, usłyszeć
On jej niestety nie słyszy.
Lernen beginnen
hören
Er hört sie leider nicht.
fotografować, sfotografować
Chcielibyśmy sfotografować twój dom.
Lernen beginnen
fotografieren
Wir möchten dein Haus fotografieren.
telefon komórkowy(komórka)
Lernen beginnen
das Handy, die Handys
projekt
Lernen beginnen
das Projekt, die Projekte
tydzień
za tydzień
Lernen beginnen
die Woche, die Wochen
in einer Woche
historia, dzieje, opowieść
Lernen beginnen
die Geschichte, die Geschichten
przyjaciel
prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie
Lernen beginnen
der Freund, die Freunde
in der Not erkennt man den Freund
komputer
Lernen beginnen
der Computer, die Computer
miesiąc
Lernen beginnen
der Monat, die Monate
szafa
Lernen beginnen
der Schrank, die Schränke
możliwość
Lernen beginnen
die Möglichkeit, die Möglichkeiten
rodzina
Lernen beginnen
die Familie, die Familien
napój
Lernen beginnen
das Getränk, die Getränke
nóż, narzędzie skrawające
Lernen beginnen
das Messer, die Messer
myśleć, sądzić, uważać; tu: mieć na myśli
Co Pan/Pani przez to rozumie(ma na myśli)?
Lernen beginnen
meinen
Was meinen Sie damit?
państwo
Lernen beginnen
der Staat, die Staaten
lampa
Lernen beginnen
die Lampe, die Lampen
rok
przed rokiem, za rok, w następnym roku
Lernen beginnen
das Jahr, die Jahre
vor einem Jahr, übers Jahr, nächstes Jahr
każdy/każda/każde
Chciałbym kupić każdą szafę
Lernen beginnen
jeder, jede, jedes
Ich möchte jeden Schrank kaufem.
który?/która?/które?
Którą szafę kupisz?
Lernen beginnen
welcher, welche, welches
Welchen Schrank kaufst du?
przecież; a jednak; ależ
Przecież nie pada deszcz./A jednak nie pada deszcz.
Lernen beginnen
doch
Es regnet doch nicht.
woda
wrzątek, wrząca woda
Lernen beginnen
das Wasser, die Wasser(die Wässer)
kochendes Wasser, siedendes Wasser
sok
Chciałbym/poproszę (jeden) sok
Lernen beginnen
der Saft, die Säfte
Ich möchte einen Saft, bitte.
woda mineralna
Poproszę wodę mineralną.
Lernen beginnen
das Mineralwasser, die Mineralwasser
Ein Mineralwasser, bitte.
sok jabłkowy
Lernen beginnen
der Apfelsaft, die Apfelsäfte
czekać na...
Czekam tu na mojego/swojego brata.
Lernen beginnen
warten auf (+biernik)
Ich warte hier auf meinen Bruder.
odpowiadać na...
Odpowiadasz na (to) pytanie
Lernen beginnen
antworten auf (+biernik)
Du antwortest auf die Frage.
myśleć o...
Ona myśli o mnie.
Lernen beginnen
denken an (+biernik)
Sie denkt an mich.
pisać do...
Piszemy do naszego ojca.
Lernen beginnen
schreiben an (+biernik)
Wir schreiben an unseren Vater.
śmiać się z...
Śmiejesz się z niego?
Lernen beginnen
lachen über (+biernik)
Lachst du über ihn?
mówić/rozmawiać o...
Pan/Pani mówi o swoim mieszkaniu
Lernen beginnen
sprechen/reden über (+biernik)
Sie sprechen über Ihre Wohnung.
o czym, z czego?
Z czego się śmiejesz?
Lernen beginnen
worüber?
Worüber lachst du?
o tym, z tego
Śmieję się z tego.
Lernen beginnen
darüber (drüber)
Ich lache darüber.
na kogo?
Na kogo czekasz?
Lernen beginnen
auf wen?
Auf wen wartest du?
z kogo?
Z kogo się śmiejesz?
Lernen beginnen
über wen?
Über wen lachst du?
na co?
na co czekasz?
Lernen beginnen
worauf?
worauf wartest du?
na to
czekam na to
Lernen beginnen
darauf (drauf)
ich warte darauf
o czym?
o czym myslisz?
Lernen beginnen
woran?
woran denkst du?
o tym
myślę otym
Lernen beginnen
daran (dran)
ich denke daran.
szklanka, kieliszek, słoik, szkło
Lernen beginnen
das Glas, die Gläser
kot
Lernen beginnen
die Katze, die Katzen
ciasto, ciastko, placek
Lernen beginnen
der Kuchen, die Kuchen
klucz; szyfr
Lernen beginnen
der Schlüssel, die Schlüssel
kamera; aparat fotograficzny
Lernen beginnen
die Kamera, die Kameras
jarzyny, warzywa
Jadam tylko najlepsze jarzyny.
Lernen beginnen
das Gemüse
Ich esse nur das Beste Gemüse.
jedzenie
Chodźcie, jedzenie stygnie(staje się zimne).
Lernen beginnen
das Essen
Kommt, das Essen wird kalt.
lekarstwo
Gdzie dostanę to lekarstwo?
Lernen beginnen
das Medikament, die Medikamente
Wo bekomme ich das Medikament?
biblioteka
Gdzie jest ta biblioteka?
Lernen beginnen
die Bücherei, die Büchereien
Wo ist die Bücherei?
student
Gdzie mieszkają (ci)studenci?
Lernen beginnen
der Student, die Studenten
Wo wohnen die Studenten?
policjant
Ten policjant jest bardzo wysportowany.
Lernen beginnen
der Polizist, die Polizisten
Dieser Polizist ist sehr sportlich.
mechanizm
Nie rozumiem tego mechanizmu.
Lernen beginnen
der Mechanismus, die Mechanismen
Ich verstehe diesen Mechanismus nicht,
literatura
Ona czytuje tylko najlepszą literaturę.
Lernen beginnen
die Literatur
Sie liest nur die beste Literatur.
muzyka
Śmiejemy się z tej muzyki.
Lernen beginnen
die Musik
Wir lachen über die Musik.
uniwersytet
Czy to jest twój uniwersytet?
Lernen beginnen
die Universität, die Universitäten (die Uni)
Ist das deine Universität?
ekonomia, gospodarka; też: gospoda
Nasza ekonomia jest zbyt powolna.
Lernen beginnen
die Wirtschaft
Unsere Wirtschaft ist zu langsam.
cierpliwość
Ona nie ma cierpliwości.
Lernen beginnen
die Geduld
Sie hat keine Geduld.
strach
Biomy się.
Lernen beginnen
die Angst
Wir haben Angst.
czas
Nigdy nie masz czasu.
Lernen beginnen
die Zeit, die Zeiten
Du hast nie Zeit.
konferencja
Którą konferencję on ma na myśli?
Lernen beginnen
die Konferenz, die Konferenzen
Welche Konferenz meint er?
śledź
Lubisz śledzie?
Lernen beginnen
der Hering, die Heringe
Magst du Heringe?
miód
Po co potrzebujesz tak dużo miodu?
Lernen beginnen
der Honig
Wozu brauchst du so viel Honig?
motor, silnik
Ten silnik jest juz stary.
Lernen beginnen
der Motor, die Motoren
Dieser Motor ist schon alt.
porządek
On robi porządek w domu.
Lernen beginnen
die Ordnung
Er macht Ordnung zu Hause.
spokój
Potrzebuję teraz spokoju.
Lernen beginnen
die Ruhe
Ich brauche jetzt Ruhe.
głód
Jesteś głodny? Nie jestem głodny.
Lernen beginnen
der Hunger
Hast du Hunger? Ich habe keinen Hunger.
takie: taki, taka, takie
Lernen beginnen
solche: solcher, solche solches
pojedyncze: pojedynczy, pojedyncza, pojedyncze
Lernen beginnen
einzelne: einzelner, einzelne, einzelnes
wszystkie
Wszystkie koty są ładne.
Lernen beginnen
alle
Alle Katzen sind schön.
dużo, liczne, wiele, wielu(dla rzeczy policzalnych)
Ile on ma stołów?
Lernen beginnen
viele
Wie viele Tische hat er?
para, parę, paru, kilka
Kupię teraz parę bułek.
Lernen beginnen
ein paar
Ich kaufe jetzt ein paar Brötchen.
niektóre: niektóry, niektóra, niektóre
Nie lubię niektórych napojów.
Lernen beginnen
manche: mancher, manche, manches
Ich mag manche Getränke nicht.
instrument
Klaudia gra na instrumencie.
Lernen beginnen
das Instrument, die Instrumente
Klaudia spielt ein Instrument
centrum
Gdzie tu jest centrum?
Lernen beginnen
das Zentrum, die Zentren
Wo ist hier das Zentrum?
tajemnica
Marek ma tajemnicę.
Lernen beginnen
das Geheimnis, die Geheimnisse
Marek hat ein Geheimnis.
skutkować, działać
To lekarstwo nie podziałało.
Lernen beginnen
wirken
Das Medikament hat nicht gewirkt.
otwierać, otworzyć
Otworzyliśmy biuro.
Lernen beginnen
öffnen
Wir haben das Büro geöffnet
trwać; utrzymywać się
To długo trwało.
Lernen beginnen
dauern
Das hat lange gedauert.
dostać, dostawać
Ona dostała komputer.
Lernen beginnen
kriegen
Sie hat einen Computer gekriegt.
zamieniać, zamienić; zmieniać, zmienić
Zmieniliście ten projekt.
Lernen beginnen
ändern
Ihr habt das Projekt geändert.
planować, zaplanować
Ty to zaplanowałeś.
Lernen beginnen
planen
Du hast es geplant.
jesienią, na jesieni
Lernen beginnen
im Herbst
dawniej, wcześniej
Dawniej mieszkałem w Berlinie.
Lernen beginnen
früher
Früher habe ich in Berlin gewohnt.
wczoraj
Tu już wczoraj szukałem.
Lernen beginnen
gestern
Hier habe ich schon gestern gesucht
zimą, w zimie
W zimie padał śnieg.
Lernen beginnen
im Winter
Im Winter hat es geschneit.
przedwczoraj
Lernen beginnen
vorgestern
wiosną, na wiosnę
Lernen beginnen
im Frühjahr, im Frühling
latem, w lecie
Lernen beginnen
im Sommer
rosnąć, urosnąć, zwiększać się, rozrastać się
Lernen beginnen
wachsen
umierać
Ona niestety już umarła.
Lernen beginnen
sterben
Sie ist leider schon gestorben.
wzrastać, wspinać się pod górę
Lernen beginnen
steigen
biec, biegać, pędzić
Lernen beginnen
rennen
wydarzać się, zdarzać się, przytrafiać się
Kiedy to się stało?
Lernen beginnen
passieren
Wann ist es passiert
rodzić, urodzić się
Urodziłem się w Warszawie.
Lernen beginnen
gebären
Ich bin in Warschau geboren.
smaczny, smaczna, smaczne; smacznie
Lernen beginnen
lecker
nowoczesny, nowoczesna, nowoczesne, nowocześni; nowocześnie
Lernen beginnen
modern
mądry, mądra, mądre, mądrzy; mądrze
Lernen beginnen
klug
interesujący, ciekawy, ciekawa, ciekawi; ciekawie
Lernen beginnen
interessant
wolny, swobodny, wolna, wolne; wolni
Lernen beginnen
frei
słodki, słodka, słodkie, słodcy; słodko(dosłownie i w przenośni)
Lernen beginnen
süß
kaszel
Mieliśmy kaszel.
Lernen beginnen
der Husten
Wir hatten Husten. Wir haben Husten gehabt.
urlop
W lecie miałem urlop.
Lernen beginnen
der Urlaub
Im Sommer hatte ich Urlaub. Im Sommer habe ich Urlaub gehabt.
gorączka
To dziecko miało wczoraj gorączkę.
Lernen beginnen
das Fieber
Das Kind hatte gestern Fieber. Das Kind hat gestern Fieber gehabt.
prawo; racja
Miałeś rację.
Lernen beginnen
das Recht
Du hattest Recht. Du hast Recht gehabt.
pragnienie
Byłem spragniony./Chciało mi się pić.
Lernen beginnen
der Durst
Ich hatte Durst. Ich habe Durst gehabt.
katar
Czy mieliście katar?
Lernen beginnen
der Schnupfen
Hattet ihr Schnupfen? Habt ihr Schnupfen gehabt?
nieprzyjemny; nieprzyjemnie
Lernen beginnen
unangenehm
suchy; sucho(o winie: wytrawne)
Lernen beginnen
trocken
mokry; mokro
Lernen beginnen
nass
nudny; nudno
Lernen beginnen
langweilig
wesoły; wesoło
Lernen beginnen
lustig
przyjemny; przyjemnie
Lernen beginnen
angenehm

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.