zeszyt III 67 B

 0    66 Datenblatt    redaktorek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
highlights
Lernen beginnen
pasemka, przegląd najważniejszych wydarzeń
highlight
Lernen beginnen
podkreślać, uwydatniać, uwypuklać
claim
Lernen beginnen
zasługiwać (na uwagę), przyciągać (uwagę), twierdzić, utrzymywać
study
Lernen beginnen
studiować, studium, badanie, opracowanie
service staff
Lernen beginnen
personel obsługi, pracownicy serwisu
reflect
Lernen beginnen
odzwierciedlić, odbijać się (o wizerunku), pokazywać (odbicie czegoś w lustrze)
clearly
Lernen beginnen
wyraźnie
express
Lernen beginnen
wyrazić
attitude
Lernen beginnen
postawa, nastawienie
behaviour
Lernen beginnen
zachowanie
sentiment
Lernen beginnen
sentyment, opinia, zdanie (na jakiś temat), uczucie
this leads to the belief
Lernen beginnen
to prowadzi do przekonania,
morale
Lernen beginnen
morale
customer service
Lernen beginnen
obsługa klienta
relate to
Lernen beginnen
odnosić się do
researcher
Lernen beginnen
badacz, pracownik naukowy
point out
Lernen beginnen
wskazać
perception
Lernen beginnen
wyobrażenie, spostrzeżenie
provide
Lernen beginnen
zapewniać, dostarczac
productivity
Lernen beginnen
wydajność, efektywność, produktywność, zdolność produkcyjna
principle
Lernen beginnen
zasada, zasada, reguła (moralna, wewnętrzne przekonanie, że coś jest właściwe bądź nie)
treat
Lernen beginnen
traktowac
accordingly
Lernen beginnen
odpowiednio, konsekwentnie (względem czegoś), w wyniku (czegoś) 
policy
Lernen beginnen
polityka (zasady dotyczące czegoś), zasady
practice
Lernen beginnen
praktyka, sposób postępowania, zwyczaj
aim
Lernen beginnen
cel, mieć na celu, dążyć (do czegoś), próbować osiągnąć
maintain
Lernen beginnen
utrzymać, konserwować, podtrzymywać, zachowywać na tym samym poziomie 
organizational
Lernen beginnen
organizacyjny
interface
Lernen beginnen
współdziałać, sprzęgać, łączyć
direct
Lernen beginnen
bezpośredni kierować, zarządzać, dowodzić
high quality service
Lernen beginnen
wysoka jakość usług
board
Lernen beginnen
rada, komisja, zarząd
chief executive, CEO
Lernen beginnen
prezes, dyrektor generalny
senior manager
Lernen beginnen
członek ścisłego kierownictwa
thus
Lernen beginnen
tak więc, w ten sposób, tym samym
attempt
Lernen beginnen
próba, próbować, usiłować
support
Lernen beginnen
wsparcie
vitally important
Lernen beginnen
niezwykle ważne
vitally
Lernen beginnen
istotnie, niezmiernie, niezwykle
come into
Lernen beginnen
wchodzić, wejść
conduct
Lernen beginnen
prowadzić
serious
Lernen beginnen
poważny
thrive
Lernen beginnen
prosperować (o przedsiębiorstwie), odnosić sukcesy (o osobie), cieszyć się powodzeniem (w życiu)
stable
Lernen beginnen
stabilny, trwały
extrovert
Lernen beginnen
ekstrawertyk
sufficient
Lernen beginnen
wystarczający, dostateczny
sparkling
Lernen beginnen
musujący, błyskotliwy (np. osoba, rozmowa)
intellect
Lernen beginnen
intelekt
feedback
Lernen beginnen
sprzężenie zwrotne, reakcje, opinie, informacja zwrotna
incentive
Lernen beginnen
bodziec, motywacja, zachęta
industry
Lernen beginnen
przemysł, branża
the service industry
Lernen beginnen
sektor usług
beyond
Lernen beginnen
poza, oprócz
affect
Lernen beginnen
wpłynąć, oddziaływać na, mieć wpływ na
irascible
Lernen beginnen
krewki, gniewliwy, wybuchowy
demanding
Lernen beginnen
wymagający
downright
Lernen beginnen
jawny, kategoryczny, stanowczy, skończony (np. obraza, odmowa, kłamca)
downright rude
Lernen beginnen
wręcz niegrzeczny, otwarcie niegrezeczny
sap
Lernen beginnen
sok (rośliny, np. w łodydze), osłabiać, nadwątlać, podkopywać (np. czyjąś motywację)
labour
Lernen beginnen
praca, robota, harówka, trud, wysiłek
on a par with something
Lernen beginnen
na równi z czegoś, na tym samym poziomie
Customer service may be emotional labour on a par with physical labour.
Lernen beginnen
Obsługa klienta może być emocjonalną harówką na równi z pracą fizyczną.
exhaustion
Lernen beginnen
wyczerpanie
bear the brunt
Lernen beginnen
brać na siebie ciężar
brunt
Lernen beginnen
impet, siła
customer facing staff
Lernen beginnen
personel bezpośredniej obsługi klienta

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.