Zoella - Just Say Yes

 0    78 Datenblatt    Karmelowa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
szalony
Lernen beginnen
insane
ktoś inny
Lernen beginnen
someone else
zrozumieć
Lernen beginnen
figure
pokrótce
Lernen beginnen
briefly
Jak pokrótce wspomniałam
Lernen beginnen
As I briefly mentioned
pogląd na życie
Lernen beginnen
outlook on life
odizolowany
Lernen beginnen
isolated
ogólnie mówiąc
Lernen beginnen
in general
utknąć
Lernen beginnen
get stuck
wyczerpywać
Lernen beginnen
draining
bazujący na tym samym temacie
Lernen beginnen
based around the same subject
obnażać się, ujawniać się
Lernen beginnen
expose myself
dzielić się doświadczeniem
Lernen beginnen
share experience
normalnie, zazwyczaj
Lernen beginnen
normally
wcale
Lernen beginnen
at all
właściwie
Lernen beginnen
actually
pewność siebie
Lernen beginnen
self-confidence
tworzyć nowe wspomnienia
Lernen beginnen
make new memories
kiedyś tak było, ale teraz tak już nie jest
Lernen beginnen
used to be
unikanie
Lernen beginnen
avoidance
powiązany z kimś
Lernen beginnen
related with sb
spokrewniony z kimś
Lernen beginnen
related with sb
rzadkie
Lernen beginnen
rare
niedawno
Lernen beginnen
more recently
mieć lęk przed
Lernen beginnen
be scared of
Mam lęk przed lataniem
Lernen beginnen
I'm scared of flying
z powodu tego
Lernen beginnen
because of that
astronomicznie wysoki
Lernen beginnen
sky-high
Moja pewność siebie była niebotycznie wysoka
Lernen beginnen
My self-confidence was sky-high
rzucić czymś w kogoś
Lernen beginnen
throw sth at sb
przynosi dużo więcej korzyści
Lernen beginnen
brings so much more opportunity
jak również
Lernen beginnen
as well as
bransoletka
Lernen beginnen
bracelet
stale
Lernen beginnen
permanent
stałe przypominanie
Lernen beginnen
permanent reminder
wyniknąć z czegoś
Lernen beginnen
come out of sth
Nigdy nie wiesz co może wyjść z mówienia tak
Lernen beginnen
You never know what could come out of saying yes
przynajmniej próbujesz
Lernen beginnen
at least you trying
oczywiście
Lernen beginnen
obviously
niewyrozumiałość, srogość
Lernen beginnen
severity
ustalać, określać
Lernen beginnen
determine
znaczny
Lernen beginnen
major
wychodzić z siebie
Lernen beginnen
freak out
wariować
Lernen beginnen
freak out
scepcytyzm
Lernen beginnen
negativity
zapewniać, dostarczać komuś
Lernen beginnen
provides sb with sth
zapewnia ci niesamowite możliwości
Lernen beginnen
it provides you with amazing opportunities
budować nowe przyjaźnie
Lernen beginnen
build new friendship
przyjaźń
Lernen beginnen
friendship
To jest ogólnie
Lernen beginnen
It's overall
tam
Lernen beginnen
over there
Żałuję, że nie jestem siedemnastolatką
Lernen beginnen
I wish that I was seventeen
Angażuję się w
Lernen beginnen
I'm involved in
Sprawdź to
Lernen beginnen
Check it out
Może doprowadzić do
Lernen beginnen
It can lead to
Może powodować
Lernen beginnen
It can lead to
udział, zangażowanie, uczestnictwo
Lernen beginnen
involvement
Zaangażować się w
Lernen beginnen
get involved in
Nigdy nie idziesz za siebie
Lernen beginnen
You never go backwards
Idziesz tylko przed siebie
Lernen beginnen
You only go forwards
To zależy od ciebie
Lernen beginnen
It up to you
To twoja sprawa
Lernen beginnen
It up to you
Jak się poczułeś później
Lernen beginnen
How you felt afterwards
być przygnębionym
Lernen beginnen
feel low
przekartkować coś
Lernen beginnen
flick through
wykreślić coś
Lernen beginnen
cross sth off
pójś gwałtownie w górę
Lernen beginnen
go through the roof
niepewny siebie
Lernen beginnen
insecure
To zasmuca cię
Lernen beginnen
It get you down
poczucie własnej wartości
Lernen beginnen
self-esteem
wycofać się z
Lernen beginnen
step out of
natychmiast
Lernen beginnen
instant
Tak bardzo jak mogę
Lernen beginnen
As much as I can
ciepło i przyjemnie
Lernen beginnen
warm and fuzzy
poniżej
Lernen beginnen
below
wrażliwy
Lernen beginnen
sensitive
stymulować, wzmacniać się nawzajem
Lernen beginnen
boosted each other
pomagać sobie nawzajem
Lernen beginnen
help each other out

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.