Zwroty cz.1

 0    41 Datenblatt    bartlomiejsiczek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zrobić pierwszy krok
Lernen beginnen
take the first step / make the first move
zabrać kogoś (gdzieś)
Lernen beginnen
take out somebody
pójść dobrze/ źle
Lernen beginnen
go well / wrong
badania lekarskie
Lernen beginnen
medical examination
skłonny do przytulenia
Lernen beginnen
huggy / willing to hug
kokieteryjna, zalotna
Lernen beginnen
coquettish, flirtatious
skłaniać się w kierunku czegoś
Lernen beginnen
lean towards something
mrugać oczami
Lernen beginnen
blink
obrażenia głowy
Lernen beginnen
head injury
dyscyplina
Lernen beginnen
discipline
komentarz
Lernen beginnen
comment
korzystny
Lernen beginnen
beneficial
dekorować
Lernen beginnen
decorate
zachowywać tradycję
Lernen beginnen
keep the tradition
uczęszczać do szkoły
Lernen beginnen
to attend school
powiedzonko, slogan
Lernen beginnen
catchphrase
konkurs, zawody
Lernen beginnen
competition, contest
konkurować
Lernen beginnen
to compete
stopniowo
Lernen beginnen
gradually
przezwyciężyć strach
Lernen beginnen
overcome fear
lęk wysokości
Lernen beginnen
acrophobia, fear of heights
Zamieniam się w słuch!
Lernen beginnen
I'm all ears!
Mieć w zwyczaju robić coś
Lernen beginnen
Have a habit of doing something / be in the habit of doing something
Nie mam w zwyczaju...
Lernen beginnen
I'm not in the habit of drinking cofee
wpaść na pomysł
Lernen beginnen
come up with an idea
Moja żona często wpada na dobre pomysły
Lernen beginnen
My wife often comes up with good ideas
rób jak chcesz
Lernen beginnen
do as you please
Po prostu zrób co uważasz za najlepsze
Lernen beginnen
Just do what you think is best
zdobyć doświadczenie
Lernen beginnen
gain experience
wiedza ogólna
Lernen beginnen
general knowledge
wchodzić w szczegóły
Lernen beginnen
go into details
Lubię z tobą spędzać czas.
Lernen beginnen
I like to hang out with you
To mnie przerasta
Lernen beginnen
It's beyond me
To dla mnie jasne, że
Lernen beginnen
It is clear to me that
zawieść kogoś
Lernen beginnen
to let somebody down / disappoint somebody
zarobić kupę forsy, zarobić kupę siana
Lernen beginnen
earn a lot of money / make a killing
Nie martw się, jakoś sobie poradzę
Lernen beginnen
Don't worry, I'll manage somehow not worry, I can manage it somehow.
wkurzać kogoś
Lernen beginnen
piss somebody off
Nie próbuj mnie wkurzać
Lernen beginnen
Don't try to piss me off
Nic dziwnego, że jesteś wkurzony.
Lernen beginnen
No wonder you are pissed off.
Jesteś na mnie wkurzony?
Lernen beginnen
Are you pissed off at me?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.