Zwroty czlowiek

 0    37 Datenblatt    Psychealien
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
W wieku
Lernen beginnen
At the age of
Być złym na kogoś
Lernen beginnen
Be angry with sb
Uważać, że ktoś jest pociagajacy
Lernen beginnen
Be attracted to sb
Bać się czegoś kogos
Lernen beginnen
By afraid of sb/sth
Mieć kogos/czegos dosc
Lernen beginnen
Be/feel/get fed up with sb/sth
Lubić kogoś/cos
Lernen beginnen
By fond of sb/sth
Być w czymś dobry
Lernen beginnen
Be good at sth
W dobrym/zlym nastroju
Lernen beginnen
Be in a good / bad mood
Interesować się czyms
Lernen beginnen
Be interested in sth
Bardzo coś lubic
Lernen beginnen
Be keen on sth
Denerwować się czyms
Lernen beginnen
Be nervous about sth
Nie cierpieć czegoś/kogos
Lernen beginnen
Can't stand sth/sb
Zmienić zdanie
Lernen beginnen
Change one's mind
Rozweselić się, rozchmurzyc
Lernen beginnen
Cheer up
Zrobić komus przysługę
Lernen beginnen
Do sb a favour
Zakochać się w kimś
Lernen beginnen
Fall in love with sb
Mieć na coś ochote
Lernen beginnen
Feel like sth
Dobrze funkcjonować pod wpływem stresu
Lernen beginnen
Function well under stress
Wywoływać smiech
Lernen beginnen
Get a laugh
Poznac kogos
Lernen beginnen
Get to know someone
Dorastac
Lernen beginnen
Grow up
Mieć zły dzień
Lernen beginnen
Have a bad day
Mieć coś wspólnego z kims
Lernen beginnen
Have something in common with sb
Na rzecz czegos
Lernen beginnen
In aid of sth
Śmiać się z kogos/czegos
Lernen beginnen
Laugh at sb/sth
Patrzeć na kogoś z góry, pogardzać kims
Lernen beginnen
Look down on sb
Podziwiać kogos
Lernen beginnen
Look up to sb
Stracić panowanie nad soba
Lernen beginnen
Lose one's temper
Wyśmiewać się z kogos
Lernen beginnen
Make fun of sb
Rozśmieszać kogos
Lernen beginnen
Make sb laugh
Zdecydować sie
Lernen beginnen
Make up one's mind
Wprawiać kogoś w dobry nastrój
Lernen beginnen
Put sb in a good mood
Mówić śmiesznym glosem
Lernen beginnen
Speak in funny voice
Brać w czymś udzial
Lernen beginnen
Take part in sth
Rozmawiać z nieznajomym
Lernen beginnen
Talk to a stranger
Opowiedzieć dowcip
Lernen beginnen
Tell a joke
Martwić się czyms
Lernen beginnen
Worry about sth

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.