Zwroty do listów na maturę - Oxford cz.1

 0    34 Datenblatt    wysu13
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Wpadnę dziś wieczorem.
Lernen beginnen
I'll pop in tonight.
Jesteś super.
Lernen beginnen
You're a star.
Przepraszam za kłopot.
Lernen beginnen
Sorry to bother you.
Na razie
Lernen beginnen
See you (later).
Proszę odezwij się.
Lernen beginnen
Please answer.
Oddzwoń jak najszybciej.
Lernen beginnen
Call back asap.
Daj mi znać.
Lernen beginnen
Let me know.
Nie uda mi się.
Lernen beginnen
I can't make it.
Czy masz ochotę na...?
Lernen beginnen
Do you fancy...?
Zadzwonię dziś wieczorem.
Lernen beginnen
Will ring tonight.
Mam nadzieję, że możesz przyjść dziś wieczorem.
Lernen beginnen
Hope you can come tonight.
Wracam za pięć minut.
Lernen beginnen
Back in five minutes.
Pamiętaj żeby...
Lernen beginnen
Remember to...
tak szybko jak to możliwe
Lernen beginnen
asap (as soon as possible)
Napisz wkrótce.
Lernen beginnen
Write soon.
Czekam z niecierpliwością na wiadomość od Ciebie.
Lernen beginnen
Looking forward to hearing from you.
No cóż, muszę już kończyć.
Lernen beginnen
Anyway, I have to finish now.
Cóż, to tyle nowości. Napisz proszę wkrótce.
Lernen beginnen
Well, that's all my news. Do drop me a line soon.
Mam nadzieję, że się wkrótce odezwiesz.
Lernen beginnen
Hope to hear from you.
Bądź w kontakcie.
Lernen beginnen
Keep in touch.
Przekaż pozdrowienia/uściski rodzicom.
Lernen beginnen
Give my regards/love to your parents.
Przekaż rodzinie moje pozdrowienia.
Lernen beginnen
Give my best wishes to the family.
Trzymaj się.
Lernen beginnen
Take care.
Uściski
Lernen beginnen
(Lots of) love.
Piszę z zapytaniem o...
Lernen beginnen
I am writing to enquire about...
Czy moglibyście przesłać mi dalsze szczegóły na temat...?
Lernen beginnen
Could you please send me further details about...?
Czekam z niecierpliwością na Waszą szybką odpowiedź.
Lernen beginnen
I look forward to hearing from you soon.
Byłbym wdzięczny za w miarę szybką odpowiedź.
Lernen beginnen
I would appreciate a reply at your earliest convenience.
Piszę do Państwa z reklamacją dotyczącą...
Lernen beginnen
I am writing to complain about...
Chcę wyrazić swoje głębokie niezadowolenie z...
Lernen beginnen
I want to express my strong dissatisfaction with...
Dlatego byłbym wdzięczny gdybyście Państwo mogli rozważyć całkowity zwrot pieniędzy w wysokości...
Lernen beginnen
I would therefore be grateful if you could consider a full refund of...
(Niemniej) mam nadzieję, że wymienicie Państwo (uszkodzone CD).
Lernen beginnen
(Nevertheless) I hope you will replace (the faulty CD)
Żądam całkowitego zwrotu(pieniędzy)/wymiany.
Lernen beginnen
I demand a full refund/replace.
W przeciwnym wypadku podejmę kroki prawne.
Lernen beginnen
Otherwise I would be forced to undertake legal steps.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.