zwroty linki (1)

 0    89 Datenblatt    kasiaqq
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Prezent dla ciebie
Lernen beginnen
A present just for you
Dobrego dnia
Lernen beginnen
Good day
Nie ma go w domu
Lernen beginnen
He isn't at home
Nie jestem lekarzem
Lernen beginnen
I'm not a doctor
On jest chłopcem
Lernen beginnen
He is a boy
Jestem nauczycielem
Lernen beginnen
I'm a teacher
Jesteś studentem
Lernen beginnen
You are a student
Jesteśmy hiszpanami
Lernen beginnen
We are Spanish
Ona jest dziewczyną
Lernen beginnen
She is a girl
To jest słoń
Lernen beginnen
It is an elephant
Oni są ptakami
Lernen beginnen
They are birds
Wy jesteście dobrymi uczniami
Lernen beginnen
You are good pupuls
Ona jest bardzo wysoka
Lernen beginnen
She is very tall
On jest miły
Lernen beginnen
He is nice
Jesteśmy spóźnieni
Lernen beginnen
We are late
Monika nie jest wysoka
Lernen beginnen
Monica isn't tall
To nie jest niebieskie
Lernen beginnen
It isn't blue
Nie jesteśmy z Polski
Lernen beginnen
We aren't from Poland
Czy wszystko z nią ok?
Lernen beginnen
Is she OK?
Czy oni są głupi?
Lernen beginnen
Are they stupid?
Czy Derek jest niski?
Lernen beginnen
Is Derek short?
Ona nie jest bardzo wysoka
Lernen beginnen
She isn't very tall
Jesteśmy z Irlandii
Lernen beginnen
We are from Ireland
Nie jestem dziewczyną
Lernen beginnen
I am not a girl
To nie jest zielone
Lernen beginnen
It isn't green
Ona jest ładna
Lernen beginnen
She is pretty
John jest pilotem
Lernen beginnen
John is a pilot
Henry jest tutaj
Lernen beginnen
Henry is here
Ona jest doktorem
Lernen beginnen
She is a doctor
Tom i Jane są nauczycielami
Lernen beginnen
Tom and Jane are teachers
Jestem mechanikiem
Lernen beginnen
I am a mechanic
John jest zajęty
Lernen beginnen
John is busy
Bill jest studentem
Lernen beginnen
Bill is a student
Moja mama jest w kuchni
Lernen beginnen
My mother is in the kitchen
Uczniów nie ma dzisiaj w szkole
Lernen beginnen
The pupils are not at school today
Babci Marii pochodzi z Brazyli
Lernen beginnen
Maria's grandmother is from Brazil
Jestem fanem futbolu
Lernen beginnen
I am a football fan
Dzisiaj jest niedziela
Lernen beginnen
It is Sunday today
Oni są w samochodzie
Lernen beginnen
They are in the car
Jego piórnik jest w domu
Lernen beginnen
His pencil case is at home
Pochodzisz z Polski?
Lernen beginnen
Are you from Poland?
Nie jestem Twoim przyjacielem
Lernen beginnen
I am not your friend
Hej John! Jesteśmy tutaj
Lernen beginnen
Hey John! We are here
Jestem studentem
Lernen beginnen
I am a student
On jest nauczycielem
Lernen beginnen
He is a teacher
Ona jest dziennikarką
Lernen beginnen
She is a journalist
To jest książka
Lernen beginnen
It is a book
Jesteśmy mechanikami
Lernen beginnen
We are mechanics
Wy jesteście pilotami
Lernen beginnen
You are pilots
Oni są policjantami
Lernen beginnen
They are policemen
Dzisiaj jest zimno
Lernen beginnen
It is cold today
Jestem teraz w domu
Lernen beginnen
I am at home now
Oni są koreańczykami
Lernen beginnen
They are Korean
Tam jest długopis na biurku
Lernen beginnen
There is a pen on the desk
Jesteśmy z Ukrainy
Lernen beginnen
We are from Ukraine
To prawda
Lernen beginnen
That is right
Czuję się dobrze, dzięki
Lernen beginnen
I am OK, thanks
Klara i Steve są żonaci
Lernen beginnen
Clara and Steve are married
Mam na imię Anton i jestem studentem
Lernen beginnen
My name is Anton and I'm a student
To jest moja książka
Lernen beginnen
This is my book
Dzisiaj jest miły dzień
Lernen beginnen
It's a nice day today
Jej brat nazywa się Paul
Lernen beginnen
Her brother's name is Paul
John jest inżynierem
Lernen beginnen
John is an engineer
Moj mąż nazywa się John
Lernen beginnen
My husband's name is John
Tam jest 12 uczniów w mojej klasie
Lernen beginnen
There are twelve students in my class
Mój nowy adres jest na górze na liście
Lernen beginnen
My new address is at the top of the letter
Nie jestem piosenkarzem
Lernen beginnen
I'm not a singer
On nie jest recepcjonistą
Lernen beginnen
He isn't a receptionist
Ona nie jest pielęgniarką
Lernen beginnen
She isn't a nurse
To nie jest moja książka
Lernen beginnen
It isn't my book
Ty nie jesteś sprzedawcą
Lernen beginnen
You aren't a shop assistant
Oni nie są taksówkarzami
Lernen beginnen
They aren't taxi drivers
Ta książka jest moja
Lernen beginnen
This book is mine
Mój brat jest tutaj w tym momencie
Lernen beginnen
My brother is here at the moment
Jennie nazwisko to Peters
Lernen beginnen
Jennie's surname is Peters
Jestem fryzjerem
Lernen beginnen
I am a hairdresser
To ćwiczenie jest trudne
Lernen beginnen
This exercise is difficult
Dzieci są w ogrodzie
Lernen beginnen
The kids are in the garden
Mój samochód jest bardzi drogi
Lernen beginnen
My car is very expensive
To jest mój szkolny zeszyt
Lernen beginnen
This is my student's notebook
Te fotografie są bardzo fajne
Lernen beginnen
These photographs are very nice
Czy on jest tutaj
Lernen beginnen
Is he here?
Czy ona jest pielęgniarką?
Lernen beginnen
Is she a nurse?
Czy to jest używane?
Lernen beginnen
Is it second-hand?
Czy to Twój samochód?
Lernen beginnen
Is this car yours?
Czy ja jestem na Twojej drodze?
Lernen beginnen
Am I in your way?
Czy Smiths są rozwiedzeni?
Lernen beginnen
Are the Smiths divorced?
Czy to Twój nowy rower?
Lernen beginnen
Is this your new bicycle?
Czy Jane i Alice są siostrami?
Lernen beginnen
Are Jane and Alice sisters?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.