Zwroty ogolne

 0    52 Datenblatt    oponenka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Cześć
Lernen beginnen
Hi, Hello
Dzień dobry (rano)
Lernen beginnen
Good morning
Dzień dobry (popołudniu)
Lernen beginnen
Good afternoon
Dobry wieczór
Lernen beginnen
Good evening
Dobranoc (do widzenia)
Lernen beginnen
Goodnight
Witajcie
Lernen beginnen
Welcome
Cześć. Do widzenia
Lernen beginnen
Cheerio. Good bye
Do widzenia. Do zobaczenia
Lernen beginnen
Goodbye. See you later
Do zobaczenia wkrótce
Lernen beginnen
See you soon
Proszę Pani/Pana
Lernen beginnen
Madam! Sir!
Panie i Panowie
Lernen beginnen
Ladies and Gentlemen
drodzy przyjaciele
Lernen beginnen
Dear friends
jak się masz?
Lernen beginnen
how are you?
Dziękuję, bardzo dobrze
Lernen beginnen
I am very well, thank you
Nieźle.
Lernen beginnen
Not too bad.
Jak leci?
Lernen beginnen
How are you doing?
Wszystko dobrze
Lernen beginnen
All is well. Everything is all right.
Przepraszam (za coś)
Lernen beginnen
Sorry. I apologize (for something)
Przepraszam. (w zwiazku z czymś)
Lernen beginnen
Excuse me. (In connection with something)
Miło mi Cię / Pana poznać
Lernen beginnen
Nice to meet you. l am pleased to meet you.
Dobrze Cię widzieć
Lernen beginnen
Good to see you. l am glad to see you.
Pozwólcie, że przedstawię Pana...
Lernen beginnen
Allow me to introduce Mr...
To jest Pan...
Lernen beginnen
This is Mr...
Jak się Pan / Pani ma.
Lernen beginnen
How do you do.
Pozwólcie, że się przedstawię
Lernen beginnen
Let me introduce myself
Nazywam się
Lernen beginnen
My name is
Poznajcie Pana X
Lernen beginnen
I do like you meet Mr X
Możesz mnie przedstawić tamtemu panu
Lernen beginnen
Could you introduce me to that man
Poznaj mojego przyjaciela Jacka
Lernen beginnen
Meet my friend Jack
Czy wy się znacie?
Lernen beginnen
Do you know each other? Have you two met?
Tomku to jest Jacek
Lernen beginnen
Tom, this is Jacek
Wydaje mi się, że spotkaliśmy się wcześniej
Lernen beginnen
I think we have met before
Znamy się z widzenia
Lernen beginnen
We know each other by sight
Jak się miewa Twoja rodzina?
Lernen beginnen
How is your family?
Wszyscy mają się dobrze.
Lernen beginnen
Everybody's Fine. Everybody is all right.
Jak długo tu jesteście?
Lernen beginnen
How long are you here? How long have you been her?
Czy to wasza pierwsza wizyta?
Lernen beginnen
Is it your first visit?
Nie, byliśmy tu w zeszłym roku.
Lernen beginnen
No, we were here last year.
Czy podoba Ci się tu?
Lernen beginnen
Do you like here? Do you like this place?
Skąd jesteś?
Lernen beginnen
Where are you from?
Jesteś tu sam?
Lernen beginnen
Are you here alone?
Jestem tu z moją rodziną / przyjaciółmi
Lernen beginnen
I'm here with my family / friends
Czy ma Pan dzieci?
Lernen beginnen
Have you got any children?
Chciałbym się pożegnać.
Lernen beginnen
I would like to say goodbye.
Przepraszam, muszę już iść
Lernen beginnen
Sorry, I have to go. Sorry, I must be off now.
Czas juź iść.
Lernen beginnen
It is time to leave now.
Dziękuję, za piękny / miły wieczór.
Lernen beginnen
Thank you for a nice / pleasant evening.
Nie będę Cię dłużej zatrzymywał.
Lernen beginnen
I won't keep you any longer.
Wiem, że się spieszysz.
Lernen beginnen
I know you're in a hurry.
Pozdrów rodzinę.
Lernen beginnen
Say hello to your family.
Kiedy Cię znów zobaczę?
Lernen beginnen
When can I see you again?
Mam nadzieję, że się znów niedługo zobaczymy
Lernen beginnen
I hope to see again soon / as soon as possible.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.