2. Harry Potter and the Goblet of Fire {9801}{9852}

 0    24 Datenblatt    Karmelowa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Nie ma to jak w domu
Lernen beginnen
Home sweet home
rozpakować się
Lernen beginnen
unpack
Ron, wyjdź z kuchni
Lernen beginnen
Ron, get out of the kitchen
Zdejmij stopy ze stołu
Lernen beginnen
Feet off the table
Więc, ujmę to tak
Lernen beginnen
Well, put it this way
Nie przechwalaj się
Lernen beginnen
Don't boast
Nie ma potrzeby przed tymi ludźmi
Lernen beginnen
There's no need with these people
Ciesz się póki możesz
Lernen beginnen
Do enjoy yourself, won't you? While you can.
Siadajcie
Lernen beginnen
Siadajcie Englisch
Take your seats.
Mówiłem wam, że będzie warto czekać na te miejsca.
Lernen beginnen
I told you these seats would be worth waiting for.
Krum nie ma sobie równych
Lernen beginnen
There's no one like Krum.
Fred, Dżordż! Zajmijcie się Dżini.
Lernen beginnen
Fred, George! Ginny is your responsibility.
Szukamy cię od wieków
Lernen beginnen
We've been looking for you for ages!
Nakryliśmy cię na miejscu zbrodni
Lernen beginnen
You've been discovered at the scene of the crime.
Coś słodkiego dla ciebie?
Lernen beginnen
Anything sweet for you?
To się stało tuż pod ich nosem
Lernen beginnen
Happened right under their noses.
To znowu boli, prawda? Twoja blizna
Lernen beginnen
It's hurting again, isn't it? Your scar.
Chciałbym coś ogłosić
Lernen beginnen
I would like to make an announcement.
Powiedz im żeby zaczekali
Lernen beginnen
Tell them to wait
Hogwart został wybrany aby gościć
Lernen beginnen
Hogwarts has been chosen to host
Dla tych, którzy nie wiedzą
Lernen beginnen
For those of you who do not know
Niech to będzie jasne
Lernen beginnen
Now let me be clear
O do licha
Lernen beginnen
Bloody hell
Bedą wymagały troski
Lernen beginnen
They will need attending to

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.