5. Harry Potter and the Goblet of Fire{57910}{57976}

 0    25 Datenblatt    Karmelowa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jeśli nie masz nic przeciwko
Lernen beginnen
If you don't mind
znacznie bardziej
Lernen beginnen
vastly more
nie tylko znacznie bardziej emocjonalnie dojrzałych niż ty
Lernen beginnen
not only vastly more emotionally mature than yourself...
Przejęty?
Lernen beginnen
Concerned?
Nie myślałem naprawdę o tym
Lernen beginnen
I haven't really thought about it
zwykły, przeciętny
Lernen beginnen
ordinary
Wykreśl to ostatnie
Lernen beginnen
Scratch that last
przechwytywać
Lernen beginnen
intercept
Ministerstwo przechwytuj więcej i więcej sów
Lernen beginnen
Ministry interceptor more and more owlsMinistry's|been intercepting more and more owls
ona jest za łatwo rozpoznawalna
Lernen beginnen
She is too easily recognized
Musimy porozmawiać Hary w cztery oczy
Lernen beginnen
We need to talk, Harry, face-to-face
Upewnij się, że jesteś sam
Lernen beginnen
Make sure you're alone.
podejrzane
Lernen beginnen
suspect
Nie mam wiele czasu więc pozwól mi przejść prosto do sprawy
Lernen beginnen
I don't have much time, so let me get straight to it.
zbiegi okoliczności
Lernen beginnen
coincidences
Co masz na myśli?
Lernen beginnen
What are you saying?
Nie mam pojęcia
Lernen beginnen
I haven't clue
Ktoś się zbliża
Lernen beginnen
Someone's coming
Z kim rozmawiałeś
Lernen beginnen
Who were you talking to?
Może wyobrażasz sobie rzeczy. Nie byłby to pierwszy raz
Lernen beginnen
Maybe you're imagining things. Wouldn't be the first time.
Proszę nie każ mi tego powtarzać
Lernen beginnen
Please don't ask me to say it again.
Hagrid cię szuka
Lernen beginnen
Hagrid's looking for you.
Tak, przyniosłem
Lernen beginnen
Yes, I brought
Gdzie idziemy
Lernen beginnen
Where are we going.
Zaraz zobaczysz niedługo
Lernen beginnen
You'll see soon enough.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.