300 najważniejszych określeń po włosku 100 - 125

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zdolny
Mój kuzyn był bardzo zdolnym uczniem.
Lernen beginnen
capace
Mio cugino era uno studente molto capace.
brudny
Dlaczego twoje spodnie są tak brudne?
Lernen beginnen
sporco
Perché i tuoi pantaloni sono così sporchi?
niski
Lucia jest bardzo niska.
Lernen beginnen
basso
Lucia è molto bassa.
ciepły
również: gorący
Rok 2015 był jednym z najcieplejszych w historii.
Lernen beginnen
caldo
Il 2015 è stato uno degli anni più caldi della storia.
świeży
również: chłodny
Powietrze jest tu naprawdę świeże.
Lernen beginnen
fresco
L'aria è veramente fresca qui.
praktyczny
Eleonora to bardzo praktyczna kobieta.
Lernen beginnen
pratico
Eleonora è una donna molto pratica.
imponujący
Wasze wyniki są naprawdę imponujące. Gratulacje!
Lernen beginnen
impressionante
I vostri risultati sono davvero impressionanti. Complimenti!
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"300 najważniejszych określeń po włosku"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.