300 najważniejszych określeń po włosku 25 - 50

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
oczywisty, jasny
To oczywiste, że on kocha Julię.
Lernen beginnen
ovvio
È ovvio che lui vuole bene a Julia.
szczęśliwy
Mam nadzieję, że będziesz bardzo szczęśliwa.
Lernen beginnen
felice
Spero che sarai molto felice.
młody
Jesteś jeszcze bardzo młoda.
Lernen beginnen
giovane
Sei ancora molto giovane.
głupi
Lucia jest zbyt głupia, by zrozumieć to, co powiedziałaś.
Lernen beginnen
stupido
anche: sciocco
Lucia è troppo stupida per capire quello che hai detto.
dziwny
Jej zachowanie wydaje mi się bardzo dziwne.
Lernen beginnen
strano
Il suo comportamento mi sembra molto strano.
niebezpieczny
Nie zapominajcie, że chodzi o wyjątkowo niebezpieczną sytuację.
Lernen beginnen
pericoloso
Non dimenticate che si tratta di una situazione particolarmente pericolosa.
zabawny
Film był naprawdę zabawny.
Lernen beginnen
divertente
Il film era davvero divertente.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"300 najważniejszych określeń po włosku"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.