300 najważniejszych określeń po włosku 250 - 275

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
techniczny, fachowy
Jeśli chcesz pracować zagranicą, musisz nauczyć się także słownictwa fachowego.
Lernen beginnen
tecnico
Se vuoi lavorare all'estero, devi imparare anche i termini tecnici.
płaski
Niektórzy wierzą, że Ziemia jest płaska.
Lernen beginnen
piatto
Alcune persone credono che la Terra sia piatta.
płytki, powierzchowny
Angela jest płytką osobą, którą interesuje jedynie własny wygląd.
Lernen beginnen
superficiale
Angela è una persona superficiale che si preoccupa solo del suo aspetto fisico.
śmiały, zuchwały
Nie zawsze warto być zuchwałym.
Lernen beginnen
audace
Non sempre è bene essere audaci.
bezinteresowny
Jestem pewna, że twój bezinteresowny gest zostanie doceniony.
Lernen beginnen
altruistico
Sono certa che il tuo gesto altruistico sarà apprezzato.
krótki, zwięzły
Waszym zadaniem jest napisanie krótkiego, komicznego opowiadania.
Lernen beginnen
breve
anche: conciso
Il vostro compito è quello di scrivere un breve racconto comico.
dowcipny
Andrea jest inteligentny i dowcipny.
Lernen beginnen
spiritoso
Andrea è intelligente e spiritoso.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"300 najważniejszych określeń po włosku"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.