50 dat z historii Polski

 0    50 Datenblatt    Wacio
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
966
Lernen beginnen
Chrzest Polski
972
Lernen beginnen
Bitwa pod Cedynią
1000
Lernen beginnen
Zjazd w Gnieźnie Otton III przybywa na grób Św. Wojciecha
1025
Lernen beginnen
Koronacja Bolesława Chrobrego na pierwszego Króla Polski
1138
Lernen beginnen
Podział Polski na dzielnice Testament Bolesława Krzywoustego
1226
Lernen beginnen
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego
1241
Lernen beginnen
bitwa pod Legnicą najazd Tatarów
1308
Lernen beginnen
Utrata Pomorza
1331
Lernen beginnen
bitwa pod Płowicami
1364
Lernen beginnen
Utworzenie Akademii Krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego
1384
Lernen beginnen
Koronacja Jadwigi Andegaweńskiej
1385
Lernen beginnen
Unia w Krewie związek z Litwą
1386
Lernen beginnen
Koronacja Władysława Jagiełły
1410
Lernen beginnen
Bitwa pod Grunwaldem
1411 1466
Lernen beginnen
I i II Pokój toruński Odzyskanie pomorza
1444
Lernen beginnen
bitwa pod Warną z Turkami
1492
Lernen beginnen
Odkrycia Ameryki, Krzystof Kolumb
1517
Lernen beginnen
Reformacja Marcin Luter - Powstanie Protestantyzmu
1519
Lernen beginnen
Ferdynand Magellan opływa Ziemie
1525
Lernen beginnen
Hołd Pruski
1569
Lernen beginnen
Unia Polsko - Litewska w Lublinie
1573
Lernen beginnen
Pierwsza wolna elekcja Henryk Walezy
1605
Lernen beginnen
bitwa pod Kircholmem z Szwedami
1610
Lernen beginnen
bitwa pod Kłuszynem z Rosją
1655
Lernen beginnen
Potop Szwedzki
1683
Lernen beginnen
bitwa pod Wiedniem z Turkami
1772
Lernen beginnen
I Rozbiór Polski
1789
Lernen beginnen
Rewolucja Francuska
1793
Lernen beginnen
II Rozbiór Polski
1794
Lernen beginnen
Insurekcja Kościuszkowska
1795
Lernen beginnen
III Rozbiór Polski
1815
Lernen beginnen
Kongres Wiedeński
1830
Lernen beginnen
Powstanie Listopadowe
1846
Lernen beginnen
Rabacja Galicyjska
1861
Lernen beginnen
Powstanie Styczniowe
1914 1918
Lernen beginnen
I Wojna Światowa
1917
Lernen beginnen
Rewolucja w Rosji - dokonany przez bolszewików przewrót zbrojny w Rosji - Włodzimierz Lenin
1918
Lernen beginnen
Odzyskanie Niepodległości przez Polskę
1919
Lernen beginnen
Kongres w Wersalu
1939 1945
Lernen beginnen
II Wojna Światowa
1944
Lernen beginnen
Powstanie Warszawskie od 1 sierpnia do 2 października
1956
Lernen beginnen
Rewolucja na Węgrzech Poznański Czerwiec
1968
Lernen beginnen
Praska Wiosna - Powstanie w Czechosłowacji
1970
Lernen beginnen
Wydarzenia Grudniowe na Wybrzeżu (w Gdańsku, Gdyni, Elblągu)
1980
Lernen beginnen
Powstanie Solidarności
1981 1983
Lernen beginnen
Stan wojenny w Polsce
1989
Lernen beginnen
Zburzenie Muru Berlińskiego i rozpad bloku wschodniego - Całkowity upadek komunizmu. Jesień Narodów
1990
Lernen beginnen
Zjednoczenie Niemiec Lech Wałęsa prezydentem Polski
1999
Lernen beginnen
Polska, Węgry, Czechy - Członkami NATO
2004
Lernen beginnen
Polska w Unii Europejskiej

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.