Świat od I do II wojny światowej (poziom gimnazjum)

 0    36 Datenblatt    lenka1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
W jakim kraju został wprowadzony NEP?
Lernen beginnen
W Rosji Radzieckiej
W którym roku Niemcy zaatakowały ZSRR?
Lernen beginnen
W 1941 r.
W którym roku miało miejsce lądowanie wojsk alianckich w Normandii?
Lernen beginnen
W 1944 r.
W którym roku została zrzucona bomba atomowa na Hiroszimę?
Lernen beginnen
W 1945 r.
W któym roku zostało zawarte porozumienie pokojowe w Brześciu?
Lernen beginnen
W 1918 r.
W którym roku został podpisany rozejm w Compiègne.
Lernen beginnen
W 1918 r.
Podaj nazwy co najmniej czterech państw powstałych w wyniku I wojny światowej.
Lernen beginnen
Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechosłowacja, Austria, Węgry, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców
W którym roku został podpisany pakt Ribbentrop-Mołotow?
Lernen beginnen
W 1939 r.
Przedstawiciele jakich krajów podpisali Kartę Atlantycką?
Lernen beginnen
USA i Wielkiej Brytanii
Jakie państwa należały do Trójprzymierza w 1913 r.?
Lernen beginnen
Niemcy, Austro-Węgry, Włochy
Jakie państwa należały do Trójporozumienia w 1913 r.?
Lernen beginnen
Rosja, Francja, Wielka Brytania
W którym roku Włochy przystępiły do I wojny światowej po stronie ententy?
Lernen beginnen
W 1915 r.
Co było bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej?
Lernen beginnen
Zabójstwo arcyksięcia Franciszka Ferdynanda
W którym roku USA przystępiły do I wojny światowej?
Lernen beginnen
W 1917 r.
Kto zwyciężył w bitwie pod Tannenbergiem?
Lernen beginnen
Niemcy
W którym roku został podpisany traktat wersalski?
Lernen beginnen
W 1919 r.
Czego dotyczył tzw. mały traktat wersalski?
Lernen beginnen
Gwarantował poszanowanie praw mniejszości etniczych, językowych i religijnych.
W którym roku Adolf Hitler został kanclerzem Niemiec?
Lernen beginnen
W 1933 r.
W którym roku Benito Mussolini został premierem Włoch?
Lernen beginnen
W 1922 r.
W którym roku obalono carat w Rosji?
Lernen beginnen
W 1917 r.
Jaka partia zdobyła władzę w Rosji w wyniku rewolucji październikowej?
Lernen beginnen
Partia bolszewicka
W którym roku miał miejsce "czarny czwartek" na nowojorskiej giełdzie od którego rozpoczął się kryzys gospodarczy?
Lernen beginnen
W 1929 r.
W którym roku został wprowadzony w USA program New Deal?
Lernen beginnen
W 1933 r.
Kto był prezydentem USA w czasie wprowadzania New Dealu?
Lernen beginnen
F. D. Roosevelt
W któym roku wybuchła wojna domowa w Hiszpanii?
Lernen beginnen
W 1936 r.
W którym roku Niemcy dokonały anschlussu Austrii?
Lernen beginnen
W 1938 r.
W którym roku miała miejsce konferencja monachijska?
Lernen beginnen
W 1938 r.
W którym roku został utworzony protektorat Czech i Moraw?
Lernen beginnen
W 1939 r.
W którym roku Litwa, Łotwa i Estonia zostały przyłączone do ZSRR?
Lernen beginnen
W 1940 r.
W którym roku Niemcy zaatakowały Danię i Norwegię?
Lernen beginnen
W 1940 r.
W którym roku Niemcy zaatakowały Belgię i Holandię?
Lernen beginnen
W 1940 r.
W którym roku Niemcy zaatakowały Francję?
Lernen beginnen
W 1940 r.
W którym roku Francja skapitulowała przed Niemcami?
Lernen beginnen
W 1940 r.
W któym roku Japonia zaatakowała USA?
Lernen beginnen
W 1941 r.
Jak nazywał się tajny projekt majacy na celu wyprodukowanie bomby atomowej?
Lernen beginnen
Projekt Manhattan
W jakich trzech miastach odbyły się najważniejsze konferencje Wielkiej Trójki?
Lernen beginnen
W Teherenie, Jałcie i Poczdamie

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.