500 najdôležitejších slovies 101 - 150

 0    50 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
premeniť
V tom filme sa auto premení na robot a pomôže zachrániť svet.
Lernen beginnen
to transform
In the movie, the car transforms to a robot and helps save the worlds.
potešiť
Jeho komplimenty ma naozaj potešili.
Lernen beginnen
to please
His compliments really pleased me.
zavesiť
Rád by som zavesil túto maľbu na stenu.
Lernen beginnen
to hang
I'd like you to hang this painting on the wall.
odrážať
Mesiac odráža slnečné svetlo.
Lernen beginnen
to reflect
The moon reflects sunlight.
nahrať
Tento rozhovor sa nahráva.
Lernen beginnen
to record
This conversation is being recorded.
dostať
Dostal si moju správu?
Lernen beginnen
to get
Did you get my message?
kresliť
Môžeš mi nakresliť obrázok psa?
Lernen beginnen
to draw
Can you draw me a picture of a dog?
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Anglické slová: 500 najdôležitejších slovies"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.