500 najdôležitejších slovies 251 - 300

 0    50 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
bojovať
Nepokúšaj sa bojovať so svojim osudom.
Lernen beginnen
to fight
Don't try to fight your destiny.
zlomiť
Zlomil som si nohu na troch miestach.
Lernen beginnen
to break
I broke my leg in three places.
prenasledovať
Zlodej prebehol cez ulicu s jedným policajtom, ktorý ho prenasledoval.
Lernen beginnen
to pursue
Thief ran across the street with one officer pursuing him.
podať
Podal si svoju prácu na schválenie?
Lernen beginnen
to submit
Have you submitted your thesis for approval?
pozrieť sa
Pozri sa na to lietadlo! Je obrovské!
Lernen beginnen
to look
Look at that plane! It's huge!
vrátiť sa
Po vojne sa vrátil domov.
Lernen beginnen
to return
He returned home after the war.
pokračovať
Pokračoval v práci po tom, ako bol prerušený.
Lernen beginnen
to resume
He resumed his work after he was interrupted.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Anglické slová: 500 najdôležitejších slovies"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.