500 najdôležitejších slovies 401 - 450

 0    50 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
obkľúčiť
Polícia okamžite obkľúčila budovu.
Lernen beginnen
to surround
The police immediately surrounded the building.
udrieť
Muhammad Ali tvrdo udrel svojho súpera.
Lernen beginnen
to hit
Muhammad Ali hit his opponent hard.
podobať sa na
Na ktorú herečku sa podobám?
Lernen beginnen
to resemble
Which actress do you think I resemble?
udeliť
Tento rok mi udelili športové štipendium.
Lernen beginnen
to grant
I was granted a sport scholarship this year.
inštalovať
Do laptopu som si nainštaloval najnovší operačný systém.
Lernen beginnen
to install
I installed the newest operation system on my laptop.
odísť
Odchádzam a už sa nevrátim.
Lernen beginnen
to leave
I'm leaving and I'm not coming back.
potrebovať
Moje deti ma už nepotrebujú.
Lernen beginnen
to need
My children don't need me anymore.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Anglické slová: 500 najdôležitejších slovies"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.