angielski (marzec)

 0    83 Datenblatt    martamaliszewska0
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
możliwe
Lernen beginnen
possibly, perhaps
w zamyśleniu
Lernen beginnen
thoughtfully
ogólnie
Lernen beginnen
generally
przeważnie
Lernen beginnen
mostly
stosunkowo
Lernen beginnen
relatively, comparatively
celowo
Lernen beginnen
deliberately, intentionally
głównie
Lernen beginnen
mainly
normalnie
Lernen beginnen
normally
powoli i ostrożnie
Lernen beginnen
slowly and carefully
wedlug nowego badania
Lernen beginnen
according to a new survey
rząd zlecił badanie
Lernen beginnen
the government commissioned survey
przeznaczony do pomiaru
Lernen beginnen
designed to measure
problem na podobną skalę
Lernen beginnen
problem of similar scale
ocenione znacznie lepiej
Lernen beginnen
ranked much more highly
badanie przeprowadzane dla
Lernen beginnen
test study carried out for
ankieta znajduje
Lernen beginnen
the survey finds
grafiti
Lernen beginnen
Graffiti
śmieci
Lernen beginnen
rubbish, litter
psia kupa
Lernen beginnen
dog mess
wandalizm
Lernen beginnen
vandalism
hałas z ruchu ulicznego
Lernen beginnen
noise from traffic
ludzie pijący na ulicy
Lernen beginnen
people drinking in the street
złe zachowanie dzieci
Lernen beginnen
children misbehaving
porzucone pojazdy
Lernen beginnen
abandoned vehicles
hałas od sąsiadów
Lernen beginnen
noise from neighbours
miejski
Lernen beginnen
urban
wiejski
Lernen beginnen
rural
podmiejski
Lernen beginnen
suburban
osiedle mieszkaniowe
Lernen beginnen
residential
tradycyjny
Lernen beginnen
traditional
bystry
Lernen beginnen
smart
śródmieście
Lernen beginnen
inner-city
przybrzeżny
Lernen beginnen
coastal
nadchodzący
Lernen beginnen
up-and-coming
długo ugruntowane
Lernen beginnen
long-established
niedawno opracowany
Lernen beginnen
recently developed
przyjazne sąsiedztwo
Lernen beginnen
friendly neighbourhood
otwarte przestrzenie
Lernen beginnen
open spaces
połączenia transportowe
Lernen beginnen
transport connections
bezmyślny wandalizm
Lernen beginnen
mindless vandalism
zatłoczenie
Lernen beginnen
traffic congestion
energia odnawialna
Lernen beginnen
renewable energy
zaniechany problem
Lernen beginnen
abandoned issue
samochody ekologiczne
Lernen beginnen
environmental cars
blok apartamentowiec
Lernen beginnen
apartment block
środowisko miejskie
Lernen beginnen
urban environment
ustalić
Lernen beginnen
establish
negocjować
Lernen beginnen
negotiate
pokaz
Lernen beginnen
display
utrzymać
Lernen beginnen
maintain
eksponować
Lernen beginnen
exhibit
podzielić
Lernen beginnen
impart
wolnostojący dom
Lernen beginnen
detached house
godziny szczytu
Lernen beginnen
rush hour
porządana atmosfera
Lernen beginnen
desirable atmosphere
haka bs
Lernen beginnen
hook bs
stworzyć relacje z
Lernen beginnen
get i touch with, maintain a relationship with
znaleźć
Lernen beginnen
track down, find
spotkać przypadkiem
Lernen beginnen
bump into, meet by accident
być w kontakcie
Lernen beginnen
stay in touch with, have no contact with
stracić kontakt
Lernen beginnen
lose touch with, have no contact with
śledzić
Lernen beginnen
keep track of, follow what is happening
obszar hałasu
Lernen beginnen
noise area
naturalne środowisko
Lernen beginnen
natural environment
farma wiatru
Lernen beginnen
wind farm
działalność kulturalna
Lernen beginnen
cultural activities
wskaźnik przestępczości
Lernen beginnen
crime rate
recykling zanieczyszczeń
Lernen beginnen
recycling pollution
wymienić wiadokości
Lernen beginnen
exchenge the latest news
czyny mówią głośniej niż słowa
Lernen beginnen
actions speak louder than words
pomyśl zanim powiesz
Lernen beginnen
think before you speak
dojść do słowa
Lernen beginnen
get a word in edgeways
usłyszeć go na winorośli
Lernen beginnen
hear it on the grapevine
znajdować się na tej samej długości fali
Lernen beginnen
be on the same wavelength
przejść od razu do rzeczy
Lernen beginnen
get straight to the point
szybko z kimś porozmawiać
Lernen beginnen
have a quick word with someone
natychmiast mowić o najważniejszej rzeczy
Lernen beginnen
immetalk about the most important thing immediately
dzielić sie podobnymi pomysłami
Lernen beginnen
share similar ideas
usłyszeć o plotce
Lernen beginnen
hear about a rumour passed from one person to another
dostać szanse na powiedzenie czegoś
Lernen beginnen
get a chance to say something
rozmawiać krótko z kimś
Lernen beginnen
talk briefly with someone
to co robisz jest ważniejsze od tego co mówisz
Lernen beginnen
what you do is more important than what you say
nie mów zanim nie pomyślisz
Lernen beginnen
don’t start talking until you have thought about what you want to say

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.